Skip to main content

Ознака: републичка агенција за мирно решавање радних спорова

Инструктивна депеша министра за примену ПКУ, по усаглашеном предлогу ССП и РАМРРС

Синдикат српске полиције је током лета пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо усаглашавање тумачења појединих одредби Посебних колективних уговора за полицијске службенике и државне органе. У Комисији за праћење примене колективних уговора, у зачараном троуглу “послодавац-НСП-ПСС“, није било могућности да се изнађе јединствено решење ни три године од потписивања ПКУ а што је за последицу имало нарушавање радних права запослених која се црпе из тих докумената.

У пракси смо имали неуједначену праксу, руководиоцима организационих јединица је остављено да по савести и свом нахођењу запосленима одобравају или одбијају захтеве, делимично или у потпуности. Имали смо дијаметрално различите одлуке на захтеве по истим основима, зависно од јединице до јединице, ал неретко и у зависности од симпатија старешине према подносиоцу захтева!

ССП се лако разумео са миритељком РАМРРС, госпођом Дејаном Спасојевић Иванчић, као и са представницом послодавца у том процесу, начелницом одељења у Сектору за људске ресурсе, госпођом Андријаном Шљивић. Цели поступак је протекао у позитивној радној атмосфери и врло брзо смо усагласили закључке које можете видети у приложеним фотографијама депеше са потписом министра унутрашњих послова др Небојше Стефановић.

Малу сенку на овај наш посао бацили су репрезентативни синдикати (а ко бу други иначе?  😀 ) који су одбили да дају сагласнот на измене и допуне појединих чланова ПКУ чији су потписници, без обзира што би то било у интересу запослених. Додуше, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова постоји већ 13 година, али један од тих репрезентативних синдиката у својим саопштењима још увек не може да погоди њен тачан назив.

Синдикат српске полиције је показао како је управо РАМРРС добар пут да се, уз посредовање трећег субјекта, на равноправној основи реше несугласице између послодавца и синдиката у погледу примене ПКУ. Стога је министар Стефановић одлучио да на терен пошаље инструктивни акт са прецизним упутствима за уједначавање праксе.

Депешу министра можете преузети на следећем линку:  Депеша уједначавање праксе код примене ПКУ