Skip to main content

Ознака: СГП Градина

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА – мноштво проблема

Београд, 12.10.2017. године, – У седишту Управе граничне полиције у Палати Србија одржан је радни састанак између представника те управе и делегације Синдиката српске полиције. Делегацију синдиката сачињавали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, председница СГ Бела Паланка Јелена Тасић и Братислав Минчић са СГП Градина. Гранична полиција, једна од највећих управа у министарству, своје представнике имала је у највишем руководству које је предводио начелник, генерал Миленко Божовић.

На састанку је разматран заиста велики број тема. Указано је на доста материјално-техничких проблема и предложена су одређена организациона решења која могу да унапреде функционисање службе и услове рада запослених. Овде ћемо побројати само неке од њих, оне који су близу реализације, док ћемо на осталим проблемима у наредном периоду радити заједно са руководством УГП.

 • СГП Градина

Указали смо на проблеме у овој станици а који се тичу пре свега непрофесионалности руководилаца. Они својом нестручношћи и бахатости појединаца доводе до онемогућавања коришћења права запослених. Начелник УГП је наредио хитну контролу у тој станици и предузимање активности на отклањању утврђених пропуста.

 • Спајање станица за обезбеђење и контролу границе

У склопу великих организационих промена и усвајања новог Правилника о унутрашњом уређењу и систематизацији радних места биће извршено и спајање станица граничне полиције. За сада нису познати сви детаљи о евентуалном укидању појединих радних места, али највероватније до тога неће доћи. У новоформираним јединицама ће руководиоци бити постављени уз поштовање правила каријерног напредовања и интерних конкурса.

 • Судбина СГП Сјеница

Због специфичног положаја наведена станица ће највероватније бити укинута. Људство и материјално-техничка средства ће бити дисцлоцирани, односно преузети од стране других јединица. Зону одговорности ће поделити Тутин и Пријепоље узимајући у обзир конфигурацију терена.

 • Општи и конкретни проблеми запослених у раду на спречавању илегалних прелазака државне границе

Указали смо на велики број проблема у функционисању свакодневног рада запослених у склопу сарадње са здруженим снагама којим командују припадници Војске Србије. Једноставно, системи рада војске и полиције јесу сродни али се разликују довољно да то у раду ствара проблеме нашим члановима. Руководство УГП ће изнети проблеме Дирекцији полиције који ће даље у контакту и координацији са руководством Војске Србије покушати да реше проблематику.

 •  Накнада за рад у отежаним условима и награђивање

Још једном смо указали на неправду према припадницима граничне полиције. Неправда се огледа у томе да раде појачано у тешким условима, да обављају знатно више послова од придодатих припадника здружених снага. Више и од припадника страних полиција, а да при томе једини не добијају никакву надокнаду уз основну плату. При томе се поједине локалне старешине позивају на некакву забрану награђивања добијену од стране начелника Божовића. Начелник је то оштро демантовао и наредио хитно слање депеше на терен у којој ће нагласити потребу редовног награђивања и стимулисања запослених у тим јединицама.

 • Превоз припадника граничне полиције до места рада

Приликом одласка до самог места рада запослени неретко проведу и по неколико сати у вожњи, и у одласку, и у повратку. Посебно смо апострофирали проблем полицијских службеника који су истовремено и возачи. Они поред редовне смене од 12 сати морају остати прибрани и сконцентрисани те возити колеге по неколико сати. Тражимо да се ти сати возачима урачунају у радно време. Или да се служба организује на неки други начин како би се људима олакшало. Начелник је предложио неколико модалитета које ће применити зависно од дужине трајања самих путовања, зависно од бројности људства и могућности промене режима рада.

 • Мобилни читачи докумената

Мобилни читачи недостају на скоро сваком железничком и речном прелазу али и на добром броју друмских. Уређаји су доста скупи а буџет ограничен. Код уређаја добијених путем донација долази до проблема са увезивањем на систем, а то мора да реши Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије. Често је проблем и са јачином сигнала или напоном струје на терену. Решавање већине ових проблема очекује се током наредне године.

Материјално-технички проблеми у појединим станицама:

 • ГП Јамена – електрификација

Објекат наведеног прелаза нема сву потребну документацију. То изазива одређене проблеме за које је права адреса Сектор заматеријално-финансијско пословање.

 • СГП Шид – возила и вода

У последњих пар дана је извршена додела нових возила и стање је порпављено у знатној мери. Станица је снабдевена техничком водом а пијаћа се допрема редовно из Лафантане, у довољним количинама.

 • ГП Сот – надстрешнице, јавна расвета, тоалети

При крају је пројекат изградње потпуно новог објекта, расписан је тендер. Током 2018. године биће комплетно решени дугогодишњи проблеми на овом прелазу.

 • ГП Шид железнички – проблем смештаја СГП Срем

Добијена је донација од Швајцарске, предвиђено је проширење капацитета СГП Срем Шид, сва потребна одобрења су прикупљена, постојећи објекат ће бити срушен и све спојено у једну нову и већу зграду.

 • СГП Батровци и Шид – недостатак људства

Већ ових дана стиже нових 48 службеника у УГП, свршених академаца, што ће знатно поправити стање. Начелник очекује додатно проширење применом нове систематизације јер се интезитет саобраћаја и број прелазака границе константно увећавају.

 • СГП Шид – просторије за задржавање

Проблем се састоји у недобијању потребних сертификата за те просторије, то није лако решити али се чине напори у том правцу.

 • Нова униформа

Очекује се добијање комплетне нове униформе у наредном периоду.

 • Одржавање хигијене на граничним прелазима

Ово је озбиљан проблем који је могуће решити запошљавањем радника на пословима одржавања хигијене и начелник је дао налог да се крене у реализацију путем уговора о „привремено повременим“ пословима.


Овим састанком само наставили рад којим доприносимо да гранична полиција буде право огледало Србије. Можете прочитати неколико наших ранијих текстова где је главна тема била управо гранична полиција:
http://ssp.org.rs/http:/media.ponuda.ssp.org.rs/general-milenko-bozovic/ 

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић