Skip to main content

Ознака: СГП Сјеница

Састанак делагације ССП у Палати Србија

Делегација Синдиката српске полиције коју су представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Јелена Тасић обавила је протекле недеље састанак са представницима послодавца у Палати Србија у Београду којом приликом се разговарало о следећим темама:

 • Предлог за унапређење рада на ЈИС-у.

Предлажемо да ИТС служба у апликацији „Оперативне претраге“ дода једно поље да понуди регистрацију „ПИЛ“ обрасца и да избаци опцију да се евидентирају остали подаци као што су: место, време, друштво, возило. Сам образац „ПИЛ“ садржи све ове податке, непотребно се понавља и компликује рад- једним кликом након уношења на систем могуће је одштампати ове податке и учинити их доступним по потреби. Ово би умногоме олакшало рад на терену где би након дуго година уместо усложњавања послова знатно убрзали и упростили рад полицијским службеницима. Уједно је тражено побољшање апликације за УГП како би приликом провере лица и скенирања докумената кроз потражну делатност одах био доступан податак да ли је за ту земљу потребна виза.

Од стране представника послодавца поздрављена је оваква иницијатива које је уједно окарактерисана као веома корисна и конструктивна. Што се тиче саме реализације након потпунога сагледавања техничких могућности приступиће се евентуалној реалзацији предложеног. До тада ће се наставити по садашњој праски са постојећим решењима.

 • Паљење возила полицијских службеника

У протеклих месец дана забележено је паљење аутомобила полицијских службеника широм Србије. Имамо случајеве у Тутину где је запаљено путничко возило (п/в) заменику командира, Нови Сад где је запаљено п/в заменици начелника интервентне јединице полиције, Ниш колеги из Одељења криминалистичке полиције, Сомбор где је запаљено п/в саобраћајном полицијском службенику итд. Знамо да је МУП предузео све мере и радње у циљу проналаска извршилаца. Такође нам је познато да је директор сазвао састанак са свим начелницима ПУ поводом насталих догађаја, знамо и да су начелници одржали састанке у својим ПУ. Оно што нам није познато јесте да ли су у било ком случају пронађени извршиоци ових кривичних дела сем у Нишу? Да ли се ради о реваншизму у вези акције „Надзор и контрола“ или су пак мотиви различити? Полицијски службеници су забринути и овакви случајви морају бити приоритет Министарства. Да ли ће МУП сносити део трошкова поводом материјалне штете која је настала на приватној имовини запослених, а у вези са радом?

Надлежне службе у Министарству унутрашњих послова предузимају све мере и радње из своје надлежности у циљу проналаска извршилаца предметних кривичних дела и спровођења судским органима. Неки случајеви су расветљени док је у другим истрага и даље у току. Када је у питању материјална накнада штете, не постоје законске могућности за тако нешто када је у питању послодавац, док ће након расветљавања оштећени у поступку поднети имовинско-правни захтев ради накнаде штете, те на тај начин у потпуности бити обештећени.

 • Станица граничне полиције Сјеница и Трговиште

На претходном састанку добили смо информације од представника УГП да неће доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште, односно да ће наставити да егзистирају као полицијска одељења и да ће запослени наставити рад у ПО о чему постоји и аудио снимак. Од начелнице Сектора људских ресурса, госпође Катарине Томашевић добили смо допис у којем стоји да ће ипак доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште и да неће доћи до формирања ПО, односно да ће свих запослени у садашњим станицaма бити распоређени по другим СГП. Представник УГП је очито обмануо делегацију ССП, али и остале колеге на самоме састанку због чега ће ССП поднети иницијативу за покретање дисциплинског поступка против представника УГП при радној групи за сарадњу са синдикатима због нарушавања међуљудских односа.

Начелник УГП, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је како је дошло до неусаглашавања те је у питању неспоразум који је за последицу имао два различита одговора на питање у вези са систематизацијом СГП Сјеница и Трговиште. Оно што је дефинитивно и тачно јесте да неће доћи до гашења организационе јединице и распоређивања запослених на друга радна места у друге орг. јединице. Једина измена јесте организационе природе где ће станице прећи у полицијска одељења граничне полиције.

 • Станица граничне полиције Бачки Брег

Запослени у СГП Бачки Брег поднели су Секретаријату и Сектору људских ресурса Захтев за вансудско поравнање јер нису примали накнаду за долазак и одлазак са рада у временском интервалу од 18 месеци у периоду од пре 2 године. Именовани су прихватили апел СЉР те нису поднели тужбе против МУП како не би стварали додатне трошкове да би им на крају усмено предочиле старешине да не постоје услови за вансудско поравнање. Обзиром да није наступило застаревање утужења, поставља се питање како је могуће да они примају путне трошкове сада, а да у том интервалу нису имали право? Напомињемо да је искључиво осионошћу помоћника начелника РЦ према Мађарској приликом инструктивно-контролне делатности наложено руководиоцима СГП Б. Брег да ова лица немају право и да им се не шаљу захтеви за накнаду трошкова доласка и одласка са рада. Тада је ССП на месечном састанку поставио ово питање, утврђено је право запосленима на путне трошкове и исти су од наредног месеца уредно примали накнаду.

Уколико експедитивно ово питање не буде решено достављањем споразума и исплатом, запослени немају другога избора него да поднесу тужбу надлежном суду. Начелник управе граничне полиције, генерал Миленко Божовић изјавио је да ће се у најкраћем року извршити додатне провере и да ће се након тога у зависности од добијених информација поступити.

Служба за информисање

Бобан Ђорђић

 

8. месечни састанак са Радном групом

БЕОГРАД, Палата Србија – 10.8.2018. године одржан је осми по реду месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима Министарства унутрашњих послова којом је председавао помоћник директора полиције, господин Слободан Малешић.

Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП-а Лазар Ранитовић, генерални секретар ССП-а Дарко Оцокољић и чланови Главног одбора ССП-а Срђан Трајковић и Небојша Ристић. Разговарало се о следећим темама:

 1. ОЖ КРАЉЕВО

 Након 200 реализованих Споразума о вансудском поравнању поводом исплате прековременог рада, нечијом грешком у процедури за склапање Споразума није прослеђено 28 Захтева. У прилогу дописа достављена су имена 28 полицијских службеника.

Одговор смо добили да је издат хитан налог да се максимално убрза процедура ради реализације Споразума, а да је разлог због којег се одужила процедура реализације Споразума и исплате због провера од стране МУП-а како би се утврдило да ли су сва лица можда већ утужила МУП што представља обавезну интерну процедуру када је у питању поступање по захтевима за склапање ове врсте споразума.

 1. РЦ ГП ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ (СГП ТРГОВИШТЕ)

 Према сазнањима којим располажемо, у новом акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у предвиђено је укидање СГП Трговиште, односно, припајање СГП Прохор Пчињски у виду полицијског одељења. Самим тим, број људства би се смањио, а функционисање новоформираног ПО било отежано. Зона одговорности СГП Трговиште су 3 општине и веома велика површина терена, а формирањем ПО, са око десет полицијских службеника довешће се у питање могућност покривања овог дела територије, ако имамо у виду да тренутно 17 полицијских службеника једва тренутно успева да покрије. Укидање СГП Трговиште може довести до:

 • потенцијалне угрожености једног дела државне границе;
 • отежане организације рада и довођења у питање могућности квалитетног извршавања службених задатака;
 • додатно оптерећење расходне стране буџета МУП-а, узимајући у обзир да ће премештени полицијски службеници (њих десет) морати да путују из општине Трговиште у удаљену СГП, без организованог превоза. 

Добили смо уверавања да неће доћи до гашења СГП Трговиште те да ће наставити да егзистира као полицијско одељење по новој систематизацији у саставу СГП Прохор Пчињски.

 1. СПОРАЗУМИ ЗА УВС У НИШУ

На званичном састанку у Кабинету министра, заменик начелника СВС Горан Николић је обећао: „За најкасније две недеље биће обрађени сви поднети Захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању”, затим и на седмом месечном састанку од надлежних из Сектора за људске ресурсе добили смо обећање да ће Споразуми бити понуђени запосленима, а представницима СВС пренели смо детаље незаконитог поступања у УВС Ниш, са очекивањем да их што хитније отклоне. До данашњег дана нису одржана дата обећања, нити предузета поступања по Закону о раду, члан 57. и Посебног колективног уговора за полицијске службенике, члан 11., као ни депеше министра полиције, број: 4987/2017, где је прецизирано да се након шестомесечног периода радницима на увид да Налог за прековремени рад, где би се исти определили да ли желе да им се вишак радних сати исплати или да време искористе као слободне дане по принципу 1:2 са Решењем за прерасподелу радног времена. О проблему са вишком радних часова јавиле су нам се и колеге из других ватрогасно-спасилачких јединица, исти немају писмене инструкције како се врши обрачун радног времена, већ им је из СВС само усмено и паушално објашњена ова област.

У најкраћем могућем року свим запосленима биће достављени споразуми док је из СВС наложено руководству УВС Ниш али и другим ватрогасно-спасилачким једницама у оквиру СВС да предузму све непоходне мере и радње како би поступили у складу са позитивноправним прописима којима је регулисан прековремени рад и вишак радних сати. Запослени у УВС Ниш у наредним данима могу очекивати реализацију договореног.

 1. СГП СЈЕНИЦА

Каква ће решења о распоређивању добити тренутно запослени у СГП Сјеница ( привремена или стална)? Да ли ће од стране послодавца бити обезбеђен организован превоз као што је случај са полицијским службеницима у Новом Пазару и Пријепољу?

У случају преласка полицијских службеника у СГП Гостун и СГП Шпиљани чија удаљеност износи до 97 км од Сјенице да ли ће полицајаци остварити право на одвојен живот? Да ли је процењена уопште економска исплативост предложеног решења да се укине СГП Сјеница?  Према нашем мишљењу трошкови се умногоме увећавају у предложеном решењу у односу на тренутно стање и сматрамо да је потребно да МУП поново изврши анализу исплативости и сврсисходности укидања СГП Сјеница.

Након поновне анализе од стране послодавца приликом указивања с наше стране на све негативне ефекте укидања СГП Сјеница, добили смо уверавања да неће доћи до гашења СГП Сјеница те да ће наставити да егзистира као полицијско одељење по новој систематизацији у саставу СГП Пријепоље и СГП Мехов крш.

 1. ПСИХОЛОШКА ПРЕВЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП

2. августа 2018. године догодио се још један у низу трагичних догађаја где је полицијски службеник извршио самоубиство из службеног пиштоља. Ради се о случају у СГП Суботица, РЦ ГП према Р. Мађарској, када је Андрић Видоје себи одузео живот у породичној кући. Захтевамо да се изврше провере да ли се поступало у складу са препорукама Одељења за психлошку превенцију и селекцију и има ли одговорности и да одговорни буду адекватно санкционисани. Да ли новом систематизацијом је предвиђено запошљавање и распоређивање психолога у свакој полицијској управи? На који начин Министарство планира да смањи ову негативну појаву међу запосленима? Сматрамо да је потребан проактивнији приступ на свим нивоима као и обука руководилаца како би знали како да поступају у овим ситацијама.

Из Дирекције полиције након достављених тема Кабинету министра већ је наложенo да се изврше све провере у самом приступу и поштовању наложених процедура од стране руководилаца СГП Суботица те уколико се утврди да је дошло до пропуста против одговорних ће бити поднешени захтеви за покретање дисциплинског поступка о чему ће ССП бити благовремено обавештен.

 1. ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗАКОНОМ О СИСТЕМУ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Због великог интересовања запослених у вези са најављеним Законом о платама у јавном сектору чија примена је најављена од 1. јануара 2019. године, где су од стране појединих синдиката пласиране непроверене и нетачне информације да ће доћи до смањења зарада запослених у полицији поручујемо да нема места бризи и паници. Наиме, Закон о систему зарада у јавном сектору је основни односно кровни закон за запослене у јавном сектору, Влада ће Уредбом регулисати систем зарада запослених у систему безбедности (Полиција, Војска, БИА) чиме ћемо бити изузети од платних разреда предвиђених основним законом. Оно што је сигурно јесте да неће доћи до смањења зараде.  

 1. ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И РАД ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

Хидрометеоролошки завод најавио је тропске врућине у наредном периоду, те као и сваке године с тим у вези обраћали смо се како би подсетили надлежне о непоходности предузимања потребних мера и радњи у циљу заштите здравља запослених и спречавања наступања штетних последица по здравље колегиница и колега које свакодневно обављају посао на терену.

Послодавац је свестан ризика излагања високим температурама полицијских службеника те је наложено руководиоцима организационих јединица да планирају и организују службу на начин којим не би довели у опасност од излагања високим температурама и директним сунчевим зрацима запослене нарочито приликом рада на пунктевима чија је појава у последње време у порасту.

 

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

ДОПИС ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИЈЕ

Ужице, 19.07.2018. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис директору полиције господину Владимиру Ребићу, са захтевом за преиспитивање Одлуке о укидању СГП Сјеница. У допису, председник Ранитовић наводи додатне аргументе који иду у прилог овом захтеву.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА – мноштво проблема

Београд, 12.10.2017. године, – У седишту Управе граничне полиције у Палати Србија одржан је радни састанак између представника те управе и делегације Синдиката српске полиције. Делегацију синдиката сачињавали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, председница СГ Бела Паланка Јелена Тасић и Братислав Минчић са СГП Градина. Гранична полиција, једна од највећих управа у министарству, своје представнике имала је у највишем руководству које је предводио начелник, генерал Миленко Божовић.

На састанку је разматран заиста велики број тема. Указано је на доста материјално-техничких проблема и предложена су одређена организациона решења која могу да унапреде функционисање службе и услове рада запослених. Овде ћемо побројати само неке од њих, оне који су близу реализације, док ћемо на осталим проблемима у наредном периоду радити заједно са руководством УГП.

 • СГП Градина

Указали смо на проблеме у овој станици а који се тичу пре свега непрофесионалности руководилаца. Они својом нестручношћи и бахатости појединаца доводе до онемогућавања коришћења права запослених. Начелник УГП је наредио хитну контролу у тој станици и предузимање активности на отклањању утврђених пропуста.

 • Спајање станица за обезбеђење и контролу границе

У склопу великих организационих промена и усвајања новог Правилника о унутрашњом уређењу и систематизацији радних места биће извршено и спајање станица граничне полиције. За сада нису познати сви детаљи о евентуалном укидању појединих радних места, али највероватније до тога неће доћи. У новоформираним јединицама ће руководиоци бити постављени уз поштовање правила каријерног напредовања и интерних конкурса.

 • Судбина СГП Сјеница

Због специфичног положаја наведена станица ће највероватније бити укинута. Људство и материјално-техничка средства ће бити дисцлоцирани, односно преузети од стране других јединица. Зону одговорности ће поделити Тутин и Пријепоље узимајући у обзир конфигурацију терена.

 • Општи и конкретни проблеми запослених у раду на спречавању илегалних прелазака државне границе

Указали смо на велики број проблема у функционисању свакодневног рада запослених у склопу сарадње са здруженим снагама којим командују припадници Војске Србије. Једноставно, системи рада војске и полиције јесу сродни али се разликују довољно да то у раду ствара проблеме нашим члановима. Руководство УГП ће изнети проблеме Дирекцији полиције који ће даље у контакту и координацији са руководством Војске Србије покушати да реше проблематику.

 •  Накнада за рад у отежаним условима и награђивање

Још једном смо указали на неправду према припадницима граничне полиције. Неправда се огледа у томе да раде појачано у тешким условима, да обављају знатно више послова од придодатих припадника здружених снага. Више и од припадника страних полиција, а да при томе једини не добијају никакву надокнаду уз основну плату. При томе се поједине локалне старешине позивају на некакву забрану награђивања добијену од стране начелника Божовића. Начелник је то оштро демантовао и наредио хитно слање депеше на терен у којој ће нагласити потребу редовног награђивања и стимулисања запослених у тим јединицама.

 • Превоз припадника граничне полиције до места рада

Приликом одласка до самог места рада запослени неретко проведу и по неколико сати у вожњи, и у одласку, и у повратку. Посебно смо апострофирали проблем полицијских службеника који су истовремено и возачи. Они поред редовне смене од 12 сати морају остати прибрани и сконцентрисани те возити колеге по неколико сати. Тражимо да се ти сати возачима урачунају у радно време. Или да се служба организује на неки други начин како би се људима олакшало. Начелник је предложио неколико модалитета које ће применити зависно од дужине трајања самих путовања, зависно од бројности људства и могућности промене режима рада.

 • Мобилни читачи докумената

Мобилни читачи недостају на скоро сваком железничком и речном прелазу али и на добром броју друмских. Уређаји су доста скупи а буџет ограничен. Код уређаја добијених путем донација долази до проблема са увезивањем на систем, а то мора да реши Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије. Често је проблем и са јачином сигнала или напоном струје на терену. Решавање већине ових проблема очекује се током наредне године.

Материјално-технички проблеми у појединим станицама:

 • ГП Јамена – електрификација

Објекат наведеног прелаза нема сву потребну документацију. То изазива одређене проблеме за које је права адреса Сектор заматеријално-финансијско пословање.

 • СГП Шид – возила и вода

У последњих пар дана је извршена додела нових возила и стање је порпављено у знатној мери. Станица је снабдевена техничком водом а пијаћа се допрема редовно из Лафантане, у довољним количинама.

 • ГП Сот – надстрешнице, јавна расвета, тоалети

При крају је пројекат изградње потпуно новог објекта, расписан је тендер. Током 2018. године биће комплетно решени дугогодишњи проблеми на овом прелазу.

 • ГП Шид железнички – проблем смештаја СГП Срем

Добијена је донација од Швајцарске, предвиђено је проширење капацитета СГП Срем Шид, сва потребна одобрења су прикупљена, постојећи објекат ће бити срушен и све спојено у једну нову и већу зграду.

 • СГП Батровци и Шид – недостатак људства

Већ ових дана стиже нових 48 службеника у УГП, свршених академаца, што ће знатно поправити стање. Начелник очекује додатно проширење применом нове систематизације јер се интезитет саобраћаја и број прелазака границе константно увећавају.

 • СГП Шид – просторије за задржавање

Проблем се састоји у недобијању потребних сертификата за те просторије, то није лако решити али се чине напори у том правцу.

 • Нова униформа

Очекује се добијање комплетне нове униформе у наредном периоду.

 • Одржавање хигијене на граничним прелазима

Ово је озбиљан проблем који је могуће решити запошљавањем радника на пословима одржавања хигијене и начелник је дао налог да се крене у реализацију путем уговора о „привремено повременим“ пословима.


Овим састанком само наставили рад којим доприносимо да гранична полиција буде право огледало Србије. Можете прочитати неколико наших ранијих текстова где је главна тема била управо гранична полиција:
http://ssp.org.rs/http:/media.ponuda.ssp.org.rs/general-milenko-bozovic/ 

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић