Skip to main content

Ознака: Слађана Грујић

Поновни обилазак границе у реону Зајечара

Делегација Синдиката српске полиције у саставу Игор Стојадиновић, шеф стручне службе  за превентивну  здравствену заштиту запослених и родну равноправност ССП и председник СГ Зајечар, Игор Петровић,председник СГ Мајданпек, Слађана Грујић члан Статутарне комисије ССП и председник СГ Бор, у сарадњи са представницима локалане самоуправе општине Мајданпек коју чине помоћник председника општине, господин Дејан Шкорић и директор ЈП за стамбене услуге општине Мајданпек, господин Маша Митровић, обишли су у суботу 10.09.2016. године караулу Градсково и однели донацију у храни, соковима и средствима за хигијену.

Припадници полиције и Војске Србије на караули Градсково имају одличну сарадњу како у раду тако и у опремању и одржавању самог објекта. Делегација ССП  и представници лакалне самоуправе  у сарадњи са старешинама војске и полиције констатовали су и договорили следеће:

1.  У односу на претходну нашу посету струја је спроведена до објекта али се иста још увек не дистрибуира јер није потписан уговор између Министарства унутрашњих послова и ЕПС-а. Синдикат ће о овоме хитно обавестити представнике министарства унутрашњих послова како би се убрзала процедура потписивања уговора и караула Градсково добила електричну енергију.

Такође, неиоходно је обезбедити каблове и осталу електро инсталацију како би се струја обезбедила на целом објекту тако да ће Синдикату бити достављена спецификација неопходног материјала. Електро снабдевање за сада спроводи се  преко агрегата који се повремено укључују.

2. На иницијативу Синдиката у сарадњи са ЈКП Водовод Зајечер успешно је реализовано снабдевање водом. Воде сада има али је иста слабог притиска и ради се на решавању  овог техничког приблема.

3. Поред струје и воде, старешине војске су нас обавестили  да већ раде на решавању питања грејања и да ће обезбедити оргевно дрво те да ће имати у виду представнике МУП-а и ССП-а, уколико буде проблема око реализације снабдевања са огревом како би проблем био одмах решен.

4. Помак је постигнут и у области одржавања хигијене јер сада караула има један туш и један бојлер тако да се полицијски сужбеници и војници туширају у објекту а не као у претходном периоду на отвореном простору.Овде је исказана потреба за још два бојлера, величине око 80 литара. Представници локалне самоуправе су одмах реаговали и обећали да ће обезбедити један бојлер.

5. Оно на чему се није ништа радило јесте пољски тоалет који се не чисти редовно, тачније септичке јаме нису чишћене од доласка на караулу. Неоходно је предузети мере и радње на отклањању овог проблема а технички услови да се тоалет оспособи у објекту за сада не постоје.

6. Позитивно је то да се редовно обавља дезинфекција и дератизација објеката.

7. Полицијски службеници не спавају у спаваонама објекта јер кров и рупа на плафону спаваоне нису санирани. Спаваоне се сада налазе у гаражи и и помоћном магацину. Ове две просторије су преуређене и обезбеђују повољније услове за одмор припадницима полиције.

8. Храна се и даље довози из Касарне из Зајечара а о квалитету исте  већ смо писали и по том питању све је остало исто.

9. Неоходно је за рад патрола, као и због кретања у самом објекту, обезбедити по две батеријске лампе или рефлекторе за сваку караулу.

10. Караула Браћевац је у истом стању као и претходних месеци тако да ће припадници војске и полиције убрзо бити измештени у неки од објеката у овом селу. На Караули Мокрање потребан је још један бојлер и за сада је та караула са најбољим условима за рад и одмор полицајаца.

Полицијски службеници затражили су од синдиката информацију да ли се може убрзати исплата теренског додатка и накнаде за рад са мигрантима. ССП ће настојати да ово питање реши тако што ће захтевти од МУП-а да се уреди процедура и термини до када надлежним службама треба проследити документацију неопходну за иплату накнаде.

Полицијски службеници ПУ Бор и ПС у оквиру ове управе нису крили осмех, задововољство и радост  посетом Синдиката и представника локалне саомуправе.  Јако су срећни и задовољни што мислимо на њих, помажемо да се отклоне проблеми и што смо у сталном контакту са њима. Обилазимо их редовно, чујемо се редовно са њима и то је знајачно али је најважније да је постигнут велики помак у побољшању услава у којима наше колеге раде.

Ово, наравно, није крај и ССП наставља са даљим радом. Помоћићемо у организацији опремања караула, решаваћемо радно-правне проблеме и пружити подршку сваком припаднику полиције када год она буде потребна.

Члан СК ССП
Слађана Грујић