Skip to main content

Ознака: службене дневнице

„ТРЕЋА СРЕЋА – OЧЕКУЈЕМО ВЕЋЕ ДНЕВНИЦЕ“

Синдикат српске полиције је до сада послодавцу три пута указивао да су дневнице од 150, односно 75 динара износи који су непримерени када је у питању службено ангажовање запослених у Министарству унутрашњих послова. Иницирајући измене Уредбе која ту материју регулише, у предходна два пута успели смо да дође до једне врсте компромиса, односно повећања, када је у питању накнада за рад у отежаним условима, као и да се смање непотребна ангажовања ван места рада и даноноћна путовања.

За последњу у низу иницијатива које је ССП упутио о накнади ове врсте трошкова запослених са циљем да дође до значајнијег повећања дневница, од 02.децембра 2020.године, можемо да кажемо да је довела до тога да послодавац тренутно ради на измени Уредбе о накнади трошкова полицијских службеника којом ће бити регулисана и накнада за време проведено на службеном путу-дневница и то према одговору који смо добили са значајнијим увећањем.

Израдом овог акта и повећањем тзв.дневнице, нови менаџмент Министарства на челу са господином Александром Вулином јасно даје до знања да има слуха за полицајца који ће, како је недавно рекао, бити свакодневно на улици.

Надамо се да ће поред ове, бити размотрена и иницијатива којом је ССП иницирао измене појединих одредби ПКУ који је управо у тим појединим одредбама више него дискриминаторски, као и да је као такав потписан ради личних интереса потписника.

Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 10.04.2019 – У Палати Србија одржан је трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови ГО ССП Зоран Стојчић, Саша Симић и Славиша Дејановић. Разговарало се о следећем:

  1. Систематизација и повећање плате

Сведоци смо да једна од категорија запослених у МУП-у – намештеници, нису добили повећање плате. Након једног од састанака на којем је предочен проблем у вези са намештеницима, речено је да ће, као алтернатива, Сектор за људске ресурсе, преко надлежне службе – Управе за исхрану и смештај, омогућити запосленима повећање плате једном или да пута у току године, кроз награђивање од 20%. Добили смо информације да у овој Управи још увек нико није добио повећање кроз методу награђивања. Да ли постоји писани траг о овом начину компензације, којим редоследом и на основу којих критеријума ће бити извршено овакав начин „повећање плата“?

Појашњење око услова и начина повећање плате дали су заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове господин Драго Бјелица и господин Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе. Разлог задржавања прошлогодишње плате намештеницима лежи у томе да се на њих односе прописи који регулишу материју искључиво и само државних службеника и намештеника, а на полицијске службенике Уредба о платама. Самим тим, Одлуком Владе Републике Србије, ове године намештеници нису добили повећање плате, јер је планом предвиђено да то буде 2020 године. Међутим, МУП је уложио одређене напоре и задржао постојећу плату, која је већа у односу на намештенике из осталих државних органа, искористивши могућност пружену у Закону о платама у јавном сектору.

Што се тиче предлога Синдиката српске полиције, да се као једна врста компензације намештеницима повећа плата, до коначног увећања, добили смо одговор да су тренутна средства предвиђена за награђивање ограничена на 1% буџета на нивоу целе државне управе и да се тренутно тражи начин да се одобре додатна средства, што је МУП од Министарства финансија то и захтевао. С обзиром на то да је Законом о буџету систем награђивања државних службеника дефинисан на тромесечном нивоу, а да је прво тромесечје завршено, од стране надлежних из Радне групе добили смо уверавања да ће адекватан систем награђивања бити дефнисан у првој половини године.

  1. Пензионисање учесника рата

Током прошле године, Синдикат српске полиције је у више наврата указивао на недостатке Одлуке министра којом су регулисани услови и критеријума око пензионисања. Такође, на једном од састанака дали смо конструктивне предлоге како би новом Одлуком у 2019. години биле обухваћене остале колеге, учесници рата, а који тренутно не припадају посебним и специјалним јединицама. Добили смо обећање да ће у изради новог акта, наши предлози бити разматрани, али да ће коначна одлука бити донета након процене стања попуњености организационих јединица у МУП-у.

Ових дана, међу запосленима у МУП-у, актуелна су гласине о наводној Одлуци 2 министра, којом су дефинисани нови услови око пензионања.

Сектор за људске ресурсе не располаже информацијама око наводне нове Одлуке министра о пензионисању учесника рата.  И овог пута, апеловали смо на надлежне да прихвате предлоге Синдиката српске полиције уколико буде започет поступак доношење поменуте Одлуке. Све то наводимо из разлога како се не би догодиле ситуације из 2018. године, да се као учесници рата пензионишу они који на ратишту нису ни били, а све због одређених грешака које су биле садржане у Одлуци.

  1. Проблеми у раду са којима се сусрећу припадници униформисаног састава полиције
  • Пожари – У последњих годину дана, полицијски службеници се упућују на сваку пријаву пожара, што за последицу има задржавање на месту догађаја, имајући у виду да је ових догађаја у сезони све више. Када на то додамо недостатак ресурса, односно, патрола на терену, повећање броја пријава грађана, много папирологије и сл. долазимо до закључка да је у неким ситуацијама потребно растеретити полицијске службенике. Сматрамо да је непотребан излазак патроле на све врсте пожара, осим када се ради о оштећењу имовине, материјалне штете, повреде, увиђаја и сл. Припадници ватрогасно—спасилачких јединица, укључујући и инспекторе ОЗВС могу извршити преглед места догађаја и утврдити чињенично стање, односно потребу за вршење увиђаја и поступања полиције.
  • Дежурна служба – Преоптерећеност у раду је и у дежурним службама, где је све више основаних и неоснованих пријава. Међутим, много је позива који се упућују са разлогом ометања полиције, односно, збијања шала, скриених позива, где се у тим приликама непотребно заузима телефонска веза. Како би предупрели овакве ствари, а узимајући у обзир да се сви позиви упућени на 192 снимају, потребно је да надлежни у МУП-у поступе у складу са Законом о електронским комуникацијама и на телефонске апарате у свим подручним полицијским управама инсталирају говорни аутомат, као што је нпр случај у ПУ за град Београд, ПУ Ниш и сл. На овај начин, грађани који позивају 192 били би упознати да ће разговор бити снимљен, а тиме би се смањио број позива који се упућују са разлогом ометања.

На први део питања нисмо успели да нађемо компромисно решење и на тај начин умногоме олакшамо рад свима и смањимо трошкове, јер је господин Недимовић из Управе полиције био изричитог става да полицијски службеници морају поступати по свим пријавама, ма какве оне биле. Иако се у већини случајева не ради о пријави пожара, већ о обавештавању из СВС, без обзира на све, стари систем и начин рада да „нешто мора, јер је тако“  још увек је присутан међу руководиоцима у МУП-у. Једноставно, и даље смо става да је непотребно трошење ресурса за овакве ствари, навели смо пример полицијских испостава где је свакодневно од двадесетак пријављених случајева, више од половине њих су паљевине траве или контејнера, где је пожар локализован, а патроле полиције излазе на терен (већином се ради о удаљеним срединама), задржавајући се и по неколико часова. Да ли ће у оваквим ситуацијама пронаћи предмете извршење кривичног дела, јер припадници ватрогасно-спасилачких јединица и инспектори ППЗ то не могу или не виде, или се пак ради о нечем другом, знају руководиоци, који очигледно немају жеље да реше овај проблем.

Због оваквих и сличних случајева, полиције је све мање на терену, међу грађанима, а све се више баве папирологијом. Све то на крају изискује њихов прековремени рад, којег је све више…

У вези другог дела питања, од надлежних из САТИТ-а добили смо информацију да је формирана Радна група која ће израдити Упутство о снимању разговора  и регистрофона. До сада су у 20 полицијских управа монтирани регистрофони са говорним аутоматом, у осталим се очекује да то буде у току ове године.

  1. Откуп станова у власништву МУП-а

Колеге и колегенице, корисници службених станова у власништву МУП-а, налазе се у правном вакууму, јер не постоји могућност откупа станова који они користе на основу Уговора о привремено коришћењу. О овој проблематици, у више наврата током прошле године упознали смо надлежне у МУП-у, али нисмо добили одговор када ће почети и када ће они ући у процедуру откупа ових станова?

Од стране Министарства унутрашњих послова дат је предлог Уредбе, међутим, у надлежности је Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да предлоге прихвати и имплементира у коначну верзију.

У вези додатних информација запослени се могу обратити Одељењу за стамбене послове на број 011/311-88-69.

  1. Планирана активност у СВС

Припадници ватрогасно-спасилачких јединица који држе наставу у школама, у току дана раде у систему двократног радног времена. Ујутру- неколико часова у школи, а затим долазе редовно на смени у форми дванаесточасовног радног времена. Ових пар сати проведених на предавању, руководиоци рачунају као планирану активност и због тога на крају редовне смене не издају налоге за прековремени рад, већ им ово радно време рачунају у размери 1:1. На овај начин су по основу прековременог рада оштећени горе поменути припадници ВСЈ, а њихови руководиоци који на овакав начин планирају и организују службу не поступају у складу са законским прописима.

Након извршених провера дошло се до закључка да су на ранијим одржаним састанцима са руководиоцима из ОВС добијене погрешне информације, али ради се на решавању проблема, рекао је помоћник начелника СВС господин Влада Племић, који је захвалио Синдикату српске полиције на правовременим и тачним информацијама. Дали смо примере о оштећеним колегама, али и руководиоцима који настављају да раде по старом и поред наших упозорења и апеловали на надлежне из СВС да реагују на време како би били спречени нови судски поступци и нови трошкови по буџет МУП-а.

  1. Различити коефицијенти за сменски рад у ОЖ Жандармерије и официрима одељења полиције.

У одредима Жандармерије утврђени су различити коефицијенти за сменски рад, приликом обављања истих послова и у истом временском интервалу, најчешће у турнусу 12-24 – 12-48. Наводимо пример једне чете где је коефицијент за сменски рад 0,0145, и друге где је коефицијент за сменски рад 0,038, што ствара разлику у личном доходку.

Навели смо и примере где колеге из одељења полиције из подручних полицијских управа сваког месеца имају нередовности у раду у виду ноћних смена, иако им је сменски рад по решењу такође умањен.

Помоћник команданта ОЖ Жандармерије Радосављевић Срђан дао је примере који  не потврђују наше добијене податке изнете на састанку. Договорено је да до следећег састанку буду извршене додатне провере ради евентуалног усаглашавања коефицијената.

Официри одељења полиције поред својих редовних послова, своје активности обављају и у сменама (контроле делатности, у одсуству мењају шефове смена и сл), а у односу на извршиоце из испостава у својим решењима имају најмањи коефицијент за сменски рад. Систематизација није идеална, а оваквих и сличних примера има и у плану је да у наредном периоду, приликом допуне систематизације овакве и сличне грешке буду исправљене.

  1. Оцењивање запослених у МУП-у

Према анкетама које је урадио Синдикат српске полиције, дошли смо до информација да су преко 95% запослених у МУП-у са средњом стручном спремом оцењени са оценом „добар 3“, а са високом стручном спремом „врло добар 4“, што представља нелогичност, узимајући у обзир да су главни носиоци посла управо запослени са ССС. Питамо и надлежне, да ли се за каријерно напредовање рачунају и оцене добијене и пре најновије измене Закона  о полицији.

За каријерно напредовање рачунају се оцене добијене за последње три године. Ове године се рачунају оцене из 2016,2017 и 2018 године.

  1. Посебна накнада за рад у отежаним условима и службене дневнице.

Синдикат српске полиције упутио је дана 25.03.2019 године дописе премијеру Р.Србије госпођи Ани Брнабић и министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу у коме наводи оправдане разлоге због којих је потребно изменити Уредбу о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и на тај начин повећати износ службених дневница. Да ли је МУП предузео неке кораке поводом тога?

Након многобројних дописа Синдиката српске полиције упућених премијеру, министру, након више од три године константних притисака на МУП, добили смо информацију да предлог Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника пре неколико дана урађен и унете су измене у погледу висине дневница. Када Уредба буде ступила на снагу, висина дневница са садаших 150 динара износиће 5% од просечне зараде без пореза и доприноса у Р. Србији, што тренутно по прорачунима износи преко 2.400 динара.

Шеф Службе за информисање ССП
Зоран Стојчић

ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ – ПОВЕЋАЊЕ ДНЕВНИЦА

Ужице, 22. март 2019. године – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис председнику Владе Републике Србије госпођи Ани Брнабић у којем наводи оправдане разлоге за измену финансијских одредби у Уредби о отпремнини и накнади трошкова државних службеника и намештеника, а све у циљу повећање износа службених дневница. Допис преносимо у целости:

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић