Skip to main content

Ознака: штанд ССП

Састанак са руководством ПУ Краљево

Краљево – Дана 29.3.2018. године са почетком у 10.00 часова одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са начелником ПУ Краљево Жељком Рајковићем и његовим сарадницима: начелником ОП Гораном Терзићем, начелником ОКП Сашом Стојковићем и начелником ОСП Радованом Чурлићем. Делегацију ССП-а чинили су: председник Лазар Ранитовић, члан ГО ССП и председник РЦ Краљево Срђан Трајковић, заменик председника РЦ Краљево Жарко Алексић, председник СГ Краљево Мирослав Јаћовић и председник СГ ОКП Краљево Никола Салевић.

Након поздравних речи у којима је изражена обострана намера да се сви проблеми реше на обострано задовољство, те да се евентуални будући проблеми могу решавати и ad hoc, тј. што пре у непосредном контакту представника ССП РЦ Краљево и руководилаца ППУ у Краљеву.

Прва тема састанка било је награђивање полицијских службеника, односно да награђивање треба да буде последица искључиво остварених резултата, са чим се сложио и господин Рајковић. С друге стране, Јаћовић је изнео пример где то није био случај – наводећи да патрола која је пронашла извесну количину марихуане није награђена, на шта је Рајковић саопштио да ће та патрола засигурно у наредном периоду добити увећање на плату због тог резултата.

Представници ССП-а су потом предложили да се на сектору оформи још једна интервентна патрола, а како би се олакшао посао секторским радницима. Начелник Рајковић је навео да је једна патрола већ оформљена, а да ће, у случају потребе и могућности, оформити још једну.

Једна од тема је био и недостатак дела опреме и материјално-техничких средстава. Констатовано је да је извршена набавка одређеног дела опреме и материјално-техничких средстава, али да то још увек не задовољава потребе запослених. У наредном периоду ће се, у складу са могућностима Министарства, наставити опремање полицијских службеника и канцеларија.

Представници ССП-а су указали на проблем неправилног обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла (путне трошкове), којом приликом је начелник Рајковић рекао да му то није било познато, али је наложио својим сарадницима да се изврше одговарајуће провере и отклони сви уочени пропусти у вези са обрачуном путних трошкова.

Следећа примедба представника ССП-а се односила на полугодишње и годишње оцењивање, тј. да још увек свим радницима нису саопштене и достављене оцене, иако је рок за саопштавање оцене из другог циклуса оцењивања истекао 31. јануара, а за уручење обрасца коначне годишње оцене рада 1. фебруара. Начелник Терзић је ову чињеницу правдао техничким проблемима. У међувремену су саопштене и подељени обрасци коначних годишњих оцена рада за 2017. годину и запосленима за које то није било учињено.

Наш предлог да се ноћне патроле састоје од три члана, руководство ПУ Краљево је оценило као неизводљиво због недовољног броја полицијских службеника.

Наше питање је било због чега полицијски службеници ПС Рашка који су анагажовани на Рудници не добијају дневнице. Добили смо одговор да они раде дванаесточасовно радно време и да им је то редовна смена, те да током радног времена добијају ланч пакете, па да их не следује дневница. Указали смо на то, да с обзиром на дужину радног времена, место ангажовања и врсту послова коју обављају, они ипак остварују право на дневницу од 75, односно 150 динара, без обзира на то што им је омогућен ланч пакет. Наравно, указали смо на то да износ јесте миноран, али да је остваривање овог права значајно за неко будуће време када би дошло до увећања износа дневница. Господин Рајковић је након указаног саопштио да ће контактирати Дирекцију полиције и затражити да ти полицијски службеници добију дневнице приликом ових ангажовања.

Теме разговора биле су и покретање дисциплинских поступака и постављање списка награђених запослених на огласну таблу.

Договорено је да представници ССП-а, у складу са просторним могућностима, поставе свој штанд на улазу у ПУ Краљево, а по угледу на постојећи штанд једног другог синдиката.

Састанак је протекао у пријатној атмосфери, размењено је много информација, о чему сведочи и податак да је састанак трајао сат и 35 минута. Очекујемо да ће приступ решавању проблема са овог састанка бити образац за будућу сарадњу представника ССП и руководства ППУ у Краљеву.

Члан ГО ССП и председник РЦ Краљево
Срђан Трајковић