Skip to main content

Ознака: Стари Град

РЦ Београд: састанак са руководством ПС Стари Град

Београд, 19.08.2016. године, – Делегација синдиката српске полиције одражала је данас састанак са руководством Полицијске станице Стари Град у ПУ за град Београд. Синдикат су представљали председник РЦ Београд Слободан Ћосовић и председник СГ Стари Град Дејан Бановић, док су испред станице на састанку учествовали начелник ПС Ђокица Драшковић и заменик командира Предраг Младеновић.

Господин Драшковић је од скоро начелник у овој полицијској станици и ово је био наш први сусрет са њим. Разматрани су проблеми, углавном затечени из предходног периода, од којих је неке и сам уочио. Тако су се на дневном реду нашли „путни трошкови“, односно начин вођења евиденције за обрачун накнаде за долазак и одлазак на посао, као неизбежна тема у већини организационих јединица. Ћосовић је пренео искуства из других јединица и појаснио им правилну примену Правилника (у делу око дељења месечне карте у зависности о броја месечних смена или ангажовања), што су начелник и заменик командира прихватили и примењиваће од следећег обрачуна.

Једна од тема састанка били су и годишњи одмори запослених, односно начин одређивања почетка коришћења (дан након предаје смене) и почетак рада након завршетка одмора. Зејаднички је констатовано да ту неспоразума не сме бити, да је закон јасан.

Разговарано је и о премештајима запослених као и о могућностима за „посебан“ третман старијих колега, учесника ратова. Нажалост, попуњеност јединице је јако слаба, нових полицијских службеника нема још увек, тако да је јако тешко реализовати захтеве за премештај полицајаца (поготово у садашњим условима „закључане систематизацвије“). Што се тиче старијих колега, учесника ратова, међу којима има и рањаваних, став начелника јесте да они морају бити поштеђени превеликих напора, колико год је то могуће у тренутној ситуацији – слабој попуњености станице, уз свакодневна ванредна ангажовања.

Састанак је завршен након више од сат времена конструктивног разговора уз обострани утисак добре воље на другој страни, и оцењен је успешним као почетни корак на путу даље сарадње руководства полицијске станице и наше синдикалне групе Стари Град.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић