Skip to main content

Ознака: теме састанка

Теме предстојећег састанка са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у

Ужице – Београд, 5.12.2016 – Синдикат српске полиције је доставио теме за састанак са Радном групом са сарадњу са синдикатима у МУП-у. Реч је о најактуелнијим проблемима са којима се сусрећу запослени, као и неправилном поступању у одређеним организационим јединицама, а на штету запослених. Уједно смо предложили начине решавања уочених проблема и отклањања неправилности. Тамо где су проблеми и неправилности последица несналажења у раду или неправилног тумачења прописа, предложили смо доношење обавезујућих инструкција о поступању. И напослетку, у случајевима дуготрајног или свесног кршења прописа предложили смо и утврђивање одговорности надлежних (дисциплинске, прекршајне и кривичне).

Списак тема састанка:

  1. Евидентирање и обрачун радних сати запослених упућених на специфична подручја ради ангажовања на пословима миграције и миграната и на подручју КЗБ
  2. Исхрана припадника ИЈП (и других полицијских службеника) ангажованих на државној граници Р. Србије последњег дана ангажовања (приликом „смене“)
  3. Несклапање споразума због вишка радних сати које су остварили запослени у ППУ у Врању и у ЈЗО
  4. Проблеми ватрогасаца-спасилаца у Горњем Милановцу
  5. Проблеми запослених у Жандармерији
  6. Исплата увећане зараде када запослени мења руководиоца или када има додатно оптерећење на раду
  7. Продаја одмаралишта МУП-а?
  8. Динамика исплате посебних накнада, накнаде путних трошкова, солидарне помоћи и јубиларних награда.

У прилогу се можете упознати о свим детаљима предложених тема, односно садржини проблема и предложеним решењима.

Служба за информисање ССП

teme-za-kabinet-2012-12
teme-za-kabinet-2016-12-1teme-za-kabinet-2016-12-2teme-za-kabinet-2016-12-3teme-za-kabinet-2016-12-4teme-za-kabinet-2016-12-5teme-za-kabinet-2016-12-6