Skip to main content

Ознака: Управа саобраћајне полиције

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

22.јун 2023.године – На иницијативу Синдиката српске полиције одржан је састанак у „Белој сали“ зграде СИВ-2 делегације ССП коју су чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО Марко Москић,  Дарко Вижлина РЦ Београд, Милосав Перовић РЦ Нови Сад, Срђан Јовић РЦ Лесковац и Жељко Благојевић РЦ Шабац, са представницима Дирекције полиције Сектора за људске ресурсе и Управе саобраћајне полиције и то, Драган Цветковић дирекција полиције, Андреј Крушкић Сектор за људске ресурсе, начелник Одељења за контролу саобраћаја УСП  Стеван Спасић и  зам.начелника Центра за полицијску обуку Душан Максимовић.
 • Током разговора потврђена је спремност за унапређење сарадње са ССП у свим областима а пре свега у области побољшања радно правног статуса запослених у управи.
 • Делегација ССП представила је своје предлоге, изнела питања и дилеме са којима се запослени сусрећу током рада након чега је уследила заједничка дискусија о могућим решењима дилема и одговорима на  питања, као и предлози ССП-а  за допуну и унапређивање изнетих предлога.
 • Када је у питању израда месечних извештаја указано је да је УСП ушла у систем дигитализације али да база података  још увек не даје прецизно податке који су неопходни  како би се могао усмерити рад по линији рада. Свакако ће се у наредном периоду предузимати активности са циљем да се што мање података обрађује ручно што ће довести и до мањег броја запослених који ће бити ангажовани на обављању тих делатности.
 • Стање опреме у Управи саобраћајне полиције сваке године анализира посебна ОЈ која је задужена за материјално-техничка средства тако да је  и за ову годину исказана потреба средства  Сектору за логистику у виду 5000 опасача и подопасача, 5000 кишних мантила, као  и пиштаљки, стоп таблица и др.  Заправо како нам је предочено УСП сваке године исказује потребу средстава за рад готово за све запослене у тој управи готово и више од тога. ССП је посебно инсистирао да се у прави план морају ставити средства за превентиван рад као и средства за заштиту на раду што је један од предуслова за бригу о запосленима.
 • Сектор за људске ресурсе, Центар за полицијску обуку се труди да препозна потребе када је у питању стручно оспособљавање полазника тако да тренутно обуку похађа  233 полазника који ће по завршетку обуке бити распоређени у Управи саобраћајне полиције која је свакако иницирала захтев  СЉР у циљу повећања броја полазника који ће бити предодређени за обављање послова и задатака у тој управи. Полазници исказују листу жеља тако да по завршетку курса могу бити распоређени и на друге линије рада уколико за то постоји потреба у ОЈ. Сваке године ЦОПО у складу са капацитетима промовише око 100 полазника који су сертификовани за вршење увиђаја  а тренутно је таквих на обуци око 160. Како смо информисани ЦОПО у Сремској Каменици  током курса у складу са исказаним потребама усавршава полазнике тако да на крају обуке не постоји потреба за накнадним усавршавањем како би обављали одређене линије рада за шта су неопходни сертификати што значајно прави уштеду у средствима а радницима који одређене делатности обављају 15-20 година омогућава да преко електронске учионице похађају потребне обуке како би добили потребне сертификате.
 • Управа саобраћајне полиције сагласна је за формирање СПИ Смедерево ауто-пут што првобитно није био случај како сам ауто-пут не би био подељен на већи број ОЈ што је уједно случај и са Лесковцем. У обе СПИ су својевремено формирани саобраћајни безбедносни сектори на ауто-путу  али се на истим не врши контрола саобраћаја, чак за то не постоје ни адекватне позиције када је у питању Лесковац. У СПИ Смедерево је на конту тог саобраћајног сектора систематизовано 10 нових радних места  за извршиоце а како се на тим деоницама не врши контрола саобраћаја  постављени су панели који мере брзину кретања који су у многоме смањили број прекршаја на тој деоници ауто-пута.
 • Када је у питању попуњавање радних места у СПИ Вршац указано је да је из 31.класе ЦОПО три полицијска службеника  распоређено у ту СПИ. УСП и даље сматра да постоји приоритет у попуњавању те ОЈ што ће у наредном периоду и бити циљ као и набављање цивилног возила за радарску контролу и  других средстава за рад.
 • Током дискусије акценат је дат и на акције појачане контроле саобраћаја где је од представника УСП указано да се морају поштовати права радника и током тих акција (пауза, одмор између смена, недељни одмор и др.) али и да  ће током спровођења контролне делатности радници УСП  имати разумевања посебно током летњих дана када су повишене температуре и отежани услови за рад као и да приоритет неће бити током таквих контрола  да се по сваку цену санкционише полицијски службеник.
 • Указано је и на депешу САТИТ-а којом се забрањује слање порука у вези службених радњи због заштите података са чиме су се представници УСП и дирекције полиције у потпуности сложили и нагласили да је руководиоцима на ту врсту активности већ указано.
 • На крају је закључено да ће се у наредном периоду до наредног састанака радити на свим  предлозима у складу са претходно наведеним закључцима док ће праћење рада на реализацији свих закључака са овог састанка бити  интензивирано.
Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 11.12.2018 – У Палати Србија одржан је дванаести овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председављао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић и чланови  ГО ССП Падори Ненад, Дејановић Славиша и Симић Саша.

Теме о којима смо разговарали :

 1. ОЖ Ниш – Приликом извршавања службених задатака, теренског рада у патролама, припадници ОЖ Ниш користе стару, много пута крпљену, исхабану дигиталну маскирну униформу, у комбинацији са црном јакном и СМБ панциром. Нова СМБ униформа је задужена, међутим, нико од њих је не сме носити.  Ово је још један од разлога који утиче негативно на углед службе и због тога захтевамо разматрање предлога о издавању наређења и почетку коришћења СМБ униформе.
  – Проблем са униформама је већ дуже времена присутна тема свих састанака у  Одредима Жандармерије. Итекако је препознат проблем и детектована потреба набавке нове униформе за све припаднике Жандармерије.Остаје на снази наредба да се приликом извршења службених задатака искључиво користи стара маскирна униформа, јер у противном, уколико би се паралелно користила и нова, припадници одреда Жандармерије не би имали униформу за урбане услове. Нажалост,у току 2018. године није било простора за опремање додатном опремом, али како је нагласио представник Министарства, у току 2019. године направљен је план динамике набавке комплета нове униформе за потребе припадника Жандармерије.Припадници ОЖ Ниш који раде на терену у Прешеву, смештени су у Цакановцу. Услови смештаја су катастрофални имајући у виду лоше временске услове. Поред тога, контејнери прокишњавају  и стално се јавља проблем са грејањем.
  – Представник Министарства нас је обавестио да је непосредно након добијања информације од стране Синдиката српске полиције препознат наведени пробем и кренуло се са његовим решавањем, у оној мери у којој нам дозвољавају тренутни услови на терену. Пре неколико дана је послата стручна екипа на терен, како би утврдила чињенично стање и установила могућност тренутне санације кварова. Након сагледавања чињеничног стања,ангажован је мајстор који је покушао да санира проблем са цурењем. Међутим, сам објекат и кровна конструкција су у веома лошем стању и објекат захтева детаљну реконструкцију, а са тим и боље временске прилике .Оно што је могло тренутно да се уради је санирање прокишњавања што је и урађено. Заменик начелника Сектора мат-фин.послова г-дин Драго Бјелица је обећао да ће у току сутрашњег дана 12.12.2018 године, на лице места поново дати налог мајсторима ради санације, али да је за озбиљније инвестиције потребно имати пре свега више времена и боље временске услове. У међувремену, добили смо информацију са терена да је екипа стручне службе и мајстора обишла терен и наставила са превентивном санацијом објекта у с. Цакановац. Остаје проблем са грејањем објекта који у оквиру постојећих капацитета и услова није могуће решити без ангажовања стручног лица обученог за руковање топлотних и грејних уређаја, а кога нажалост нема већ дуже времена међу запосленима на подручју ПУ која покрива ову област.

Припадници ОЖ Ниш ангажовани на спречавању илегалних миграција на нечијем наређењу нон-стоп носе заштитне панцире са металним плочама. Они у овом случају обављају идентичне послове као полицијски службеници и под истим теренским условима. Напомињемо да овде није у питању рад у КЗБ, као специфичном Сектору. Предлажемо да се изврши процена неопходности ношења заштитног панцира у раду на спречавању илегалних миграција.
– Одговарајући на ово питање представник Радне групе је пренео изричит став Команде Жандармерије да заштитни прслуци морају да се носе у свим активностима и ангажовањима припадника жандармерије у КЗБ као и у ангажовању на спречавању илегалних миграција. Ова мера није продукт нечијег хира и самовоље већ средство за унапређење заштите живота свих ангажованих припадника.

На стражарском месту број 3, припадник ОЖ који ради на обезбеђењу изложен је временским неприликама јер нема објекат, а ни надстрешницу где би могао да се склони и мало загреје. Педесет метара од њега налазе се колеге у кућици са грејањем. Захтевамо да се у складу са Законом о заштити и безбедности на раду, раднику на обезбеђењу објекта обезбеди минимални услови за рад, односно омогући коришћење кућице за грејањем.

На бази Козјак у Прешеву постоји издвојено стражарско место у коме бораве више полицијских службеника. Услови су боравак и рад овде су веома лоши. Објекат прокишњава, појављују се глодари и на том месту постоји могућност поновног удара грома. Претходни пут удар грома је спржио телефонске линије које до дана данашњег нису поправљене. О свему овоме обавештена је Команда из ОЖ, међутим ништа нису предузели. И у овом случају угрожена је безбедност и здравље на раду.

– Одговор на ова питања дао је заменик начелника сектора за Материјално-финансијске послове Драго Бјелица који каже да се паралелно са превентивном санацијом објекта у с. Цакановцу такође ради и на санацији овог објекта у виду застакљивања и санацији надстрешнице од прокишњавања.До тренутка писања овог извештаја да стране наших активиста и чланова који су ангажовани у овом објекту добили смо информацију да је стручни тим већ предузео одрђене радње и послове на наведеним објектима.

 1. РЦ ГП према Р. Македонији и РЦ ГП према Р. БугарскојЗа разлику од осталих РЦ ГП, полицијски службеници РЦ ГП према Р. Македонији и организационих јединица у његовом саставу, нису добили комплет нових униформи, већ само поједине делове. Због тога нису у могућности да носе и нове ознаке. Полицијски службеници РЦ ГП према Р. Бугарској поседују само један пар униформи, носе их годинама, без могућности промена. Добијене џемпере су вратили и налазе се у магацину из разлога неодговарајућих бројева, који су изузетно мали и ретко ко их може носити. Поред дискриминације у односу на остале, на овај начин крши се и наредбодавно-инструктивни акти начелника УГП о једнобразном изгледу полицијских службеника. Да ли се ради о нечијем пропусту у раду приликом требовања или поделе униформи? Када ће униформе бити комплетиране?
  – Проблем са џемперима и некомплетном униформом за полицијске службенике у наведеним РЦ ГП према Македонији и према Р.Бугарској биће решени у току 2019. године набавком и расподелом комплета нове униформе за све припаднике граничне полиције. Процедура набавке униформе је у току.
 1. Прековремени рад припадника ИЈПИ даље многи руководиоци ОЈ лоше тумаче законске прописе, подзаконске акте, заборављају депеше и због тога се догађају грешке приликом обрачуна прековременог рада. Наиме, припадницима ИЈП који раде дуже од 12, односно 16 часова, рачунајући пут у радно време, налог за прековремени рад се издаје на максимално од 4 часова, а остали сати не улазе чак ни у прерасподелу 1:2, већ се јавља вишак сати у размери 1:1. Захтевамо да се ка свим ОЈ упути кратка инструктивна депеша – да се рад дужи од 12 часова рачуна као прековремени рад, без обзира на број прековремених сати.
  – Командант ПЈП господин Васиљевић је био јасан и недвосмислен да се Закон о полицији мора поштовати, узимајући у обзир да се мора поступати по инструкцијама и депешама којима је ближе регулисана ова проблематика. Прековремени рад се мора рачунати свима исто а свако ангажовање од 12 до 16 сати, али и дуже мора бити адекватно покривено налогом за прековремени рад. Такође је нагласио да, уколико постоје одређене неправилности приликом обрачунавања прековременог рада, да му се доставе сви писани докази о неправилностима како би се предузеле адекватне мере против оних који не поштују сва обавезујућа акта Министарства.
 2. УНИФОРМА ЗА ПРИПАДНИКЕ УКП – Да ли је у буџету МУП-а за 2019. годину планирана набавка цивилне униформе за припаднике Управе криминалистичке полиције?
  – Иако је набавка цивилне униформе за припаднике УКП била више пута предмет интересовања како синдиката тако и руководства УКП још увек се са сигурношћу неможе рећи када ће доћи до набавке ове униформе. Разлог је пре свега техничке природе,јер још увек не постоји дефинисан став о радној одећи припадника УКП-а. Наиме, подељена су мишљења око изгледа и форме одеће за припаднике криминалистичке полиције, једни су за свечану униформу у виду свечаног одела, кошуље и кравате, а док други сматрају да посао криминалистичког инспектора захтева многе радње и поступке у којима би свечана униформа престављала проблем у извршењу службених задатака па отуда заговарају спортски-атипичан модел лишен једнообразног и препознатљивог модела. Остаје да се надамо да ће МУП напокон решити овај проблем и расписати тендер за набавку обуће и одеће за припаднике УКП. Оно што знамо је да се ради на проналажењу добављача, а да се као једна од опција помиње и расподела ваучера за набавку ове опреме. Нажалост,ускраћени смо за конкретан одговор по овом питању уз напомену да су полицијски службеници УКП последњи пут добили радну цивилну униформу давне 2006. године.
 1. УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ – На месечном састанку у јулу 2018. године од стране представника испред УСП добили смо обећање да ће до крај године бити набављено 30 возила за увиђаје саобраћајних незгода. Да ли ће и овог пута обећање бити прекршено? Када ће бити набавке опреме неопходне за вршење увиђаја саобраћајних незгода : пантљика, бројева за обележавање трагова на место догађаја, прибора за цртање и тд.
  – Обзиром да је у току 2017 и 2018 године приоритет Министарства била набавка нових службених возила и да је она успешно реализована ,трогодишњим капиталним планом набавке и осавремењавања возног парка Министарства, предвиђене су набавке специјализованих возила за потребе саобраћајне полиције. У току 2019. године најављена је набавка ових специјализованих возила за вршење увиђаја саобраћајних незгода са свом пратећом опремом у њима, како би се употпунила и комплетирала опрема за обављање ових послова.

 

ОСИГУРАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА – На прошлом састанку поставили смо питање везано за осигурање полицијских службеника који раде у заједничким патролама са полицијским службеницима из суседних земаља ван акције „Фронтекс“. Обећано је да ће за пар дана овај пропуст надлежних бити отклоњен и да ћемо бити обавештени о томе, али одговор нисмо добили.
– Иако је ово била тема и на предходном састанку са Радном групом,из разлога пружања опречних информација у вези са постојањем или не-постојањем осигурања полицијских службеника укључених у мешовите патроле, нажалост ни овога пута нисмо добили конкретан одговор. Представници Министарства су покушали да нас убеде у причу да су сви полицијски службеници, који раде у заједничким патролама са полицијским службеницима из суседних земаља ван акције „Фронтекс“.осигурани у складу са Законом и да је њихово осигурање валидно и у земљама у окружењу. На конкретно питање,да ли полицијски службеник има право на здравствену заштиту у суседним земљама у случају изненадних здравствених проблема, представник Минисатства је био категоричан у ставу да је билатералним споразумом између две државе договорено да ангажована лица имају овај вид заштите на територији земаља где су ангажовани. Иако нам нису пружили никакав материјални доказ за наведене тврдње, остаје нам да се надамо да су ове тврдње истините.

 1. НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ У МУП-у – Синдикат српске полиције захтева благовремено упознавање запослених о висини исплате новчаних средстава и датума исплате. За разлику од осталих државних органа и министарства, једино запослени у МУП-у не поседују тачне информације о динамици исплате новчаних принадлежности (јубиларне награде, новчане честитке, солидарне помоћи и тд.).
  – Што се тиче новогодишње поклон честитке за децу припадника МУП-а она је као обавеза послодавца дефинисана чланом 46 ПКУ за државне органе где стоји да је послодавац дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом. О висини износа новогодишње поклон честитке одлучује Влада Р.Србије  у својству послодавца за целу државну управу. Министарство унутрашњих послова је ажурирало постојећу базу података и спремно је да у најкраћем року донесе решења и изврши уплате средстава на рачуне запослених. Поучени искуством од предходне године, треба очекивати да ће Влада Р.Србије донети Закључак у последњој недељи пред новогодишње празнике. Такође смо добили уверавања да ће исплата средстава за јубиларне награде почети од 13.12.2018 године за све оне који су добили решења по датом основу. Исплата новчаних средстава за солидарну помоћ и отпремнине биће исплаћена након 20.12.2018.године .
 1. ПРОБЛЕМИ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА – Дана 15.11.2018. послали смо допис команданту ЈЗО број 4249-01/18, са циљем одржавања састанка из разлога непрофесионалног односа и могућности постојања анимозитета командира чете према нашем синдикалном активисти Јовнаш Мирку. Наиме, према њему је поднето неколико ДП, а резултат свега тога су ослобађајуће пресуде у корист нашег активисте. Захтевамо да неко од представника Радне групе закаже састанак са командантом, а све у циљу побољшања нарушених међуљудских односа, што представља један од услова за бољи рад.
  – По овом питању помоћник команданта господин Ђикановићје рекао да на адресу ове јединице није стигао никакав допис у вези са решавањем овог проблема. Желећи да буде конструктиван и оперативан, предложио је да се у најкраћем року, за дан 14.12.2018 године закаже састанак представника синдиката са руководством ове јединице и да се кроз непосредни дијалог сагледају све околности и заједнички реше  сви проблеми. У међувремену, у заказаном термину одржан је састанак са руководством јединице за обезбеђење о којем  ће бити накнадно достављен посебан извештај.

Остала питања:

 1. Да ли су сви РЦ ГП равноправни приликом распоређивања на терену ради спречавања илегалних миграција?
  – По изјави представника Министарства постоји изричит став да мора постојати координација и рационална заступљеност свих припадника РЦ ГП узимајући у обзир првенствено степен попуњености и оптерећеност на њиховим матичним местима рада.

2.    Систематизација.
–    Што се тиче питања у вези са систематизацијом и спекулацијама око поновног одлагања исте,добили смо гаранције да ће Систематизација.почети са применом од 01.01. 2019 године. Сва решења су обрађена и у фази штампе и биће дистрибуирана у најкраћем року.

Председник ССП Лазар Ранитовић је замолио представнике Министарства да пренесу молбу министру полиције господину др Небојши Стефановићу да се агонија са систематизацијом што пре оконча јер је вишемесечно одлагање примене систематизације допринело великом погоршању ионако нарушених међуљудских односа у Министарству.

Разне спекулације, разне приче око именовања и постављења постале су погодно тло за разне злоупотребе, махинације,и  поремећаје у комуникацијама између колега што у великој мери утиче на целокупну безбедност.

 

Служба за информисање ССП

Тежак положај саобраћајаца-увиђајаца

Зајечар, 16.12.2016. године, – Представници Синдиката српске полиције РЦ Зајечар, Игор Стојадиновић и Андрија Јеринг, у присуству  директора ЈКП ‘’ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ’’ Ненада Василијевића, у просторијма ОСП Зајечар, начелинику ОСП Зајечар Драгану Милетићу записнички су предали преко потребна обезбеђена техничка средства, уређаје, опрему и потрошни блоковски материјал, неопходне  за спровођење послова ‘’увиђаја саобраћајних незгода’’ и то:

 1. вениле за узимање узорака крви, опис VAC.LI-Hep., 10мл, пластична-300 комада;
 2. обрасце “Скица“ лица места саобраћајне незгоде – 1000 комада и обрасце “Ситуациони план“ лица места саобраћајне незгоде-1000 комада у блоку А4;
 3. ласерски даљиномер марке “Бош“- 1 комад, циклометар- 1 комад, метар мерне дужине 5м-3 комада, метар мерне дужине 10м- 2 комада, мерне траке дужине 50м-4 комада, батеријске лампе-5 комада, торбу за смештај увиђајне опреме-1 комад и
 4. дигитални фото-апарат, марке Nikon Coolpix S6700-1 комад.

Поменута донација је претходно опредељена као приоритетна и неопходна за нормалан рад и функционисање, између представника ССП РЦ Зајечар и  представника Одељења саобраћајне полиције у Зајечару, Саобраћајне полицијске испоставе Зајечар.

За поменуту донацију велику и искрену захвалност дугујемо директору и менаџменту ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“, као и начелнику ОСП Зајечар главном полицијском инспектору Драгану Милетићу који је благовремено препознао озбиљност ситуације и недостатак одређене опреме, уређаја, средстава и блоковског потрошног материјала, неопходних за професионално обављање послова “увиђајa саобраћајних незгода“.

Овим чином још једном смо доказали да као синдикат нисмо само критички настројени, већ да смо ту да увек пружимо руку помоћи и пријатељства, зарад стварања бољих услова за несметан рад наших колегиница и колега.

Дана 12.07.2007 године, Проф. Др Милан Вујанић је у свом предговору зборника радова стручног семинара “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА МЕСТА И ВРШЕЊЕ УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“, одржаног у Београду јасно и прецизно изнео:

ВРШЕЋИ УВИЂАЈ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ИМА ЧЕТИРИ ОСНОВНА ЗАДАТКА:

 1. Обезбеђење места на коме се догодила саобраћајна незгода и спречавање настанка нових штетних догађаја,
 2. Пружање помоћи повређеним  лицима и организовање њиховог хитног транспорта до здравствене установе;
 3. Самостално вршење увиђаја или учешће у вршењу увиђаја у циљу обезбеђивања квалитетних доказа за судски поступак и важних информација за праћење и унапређење стања безбедности саобраћаја;
 4. Непосредно регулисање саобраћаја у циљу успостављања оптималне проточности саобраћаја уз максималну безбедност у зони саобраћајних незгода.

ДА БИ НАВЕДЕНЕ И ДРУГЕ ЗАДАТКЕ УСПЕШНО ИЗВРШАВАЛА, САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА МОРА БИТИ ДОБРО ОПРЕМЉЕНА И СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНА.

Те “нетако“ давне 2007. године, на основу предлога и упорности “еминенције“ из домена саобраћајне и правне науке, Проф. др Милана Вујанића, Проф. др. Крста Липоваца, асистента Милета Вукашиновића са Криминалистичко полицијске академије, генерала, тадашњег начелника Управе саобраћајне полиције Стојадина Јовановића, извињавамо се што остале нисмо споменули, а свакако им дугујемо велику захвалност, потрудили су се да сво своје знање, умеће и искуство из области саобраћајне и правне науке преточе у јединствени пројекат “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА МЕСТА И ВРШЕЊЕ УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“, кога је подржала Влада Републике Србије у оквиру Националног инвестиционог плана.

Сматрали смо да је 2007. година свакако преломна година, од које је требало да уследи бољитак за саобраћајну полицију у Србији и то по основу:

 1. набављених 45 савремених и функционалних возила за обезбеђење лица места и увиђаје (12 комби возила ткзв. покретне канцеларије и покретне лабараторије и 33 опремљена путничка-специјална возила као покретне лабараторије) који су били снабдевени са 45 комплета за обезбеђење лица места и 45 комплета-несесера за вршење увиђаја који су између осталог садржали 45 најсавременијих дигиталних фотоапарата са блицевима, 12 двд камера, 45 лаптоп рачунара са штампачем и скенером за употребу у возилу и др.
 2. оспособљено је 50 старешина саобраћајне полиције и 960 саобраћајних полицајаца у Србији за правилно и ефикасно коришћење набављених возила, уређаја и опреме у свакодневном раду.

Како год да изгледа али не можемо а да не похвалимо тадашњег представника послодавца, који је у оквиру послова Управе саобраћајне полиције у делокругу рада “Обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода“ почео да уводи прави ред, а од својих припадника је стварао праве професионалце, самосталне, жаргонски речено, “увиђајно-оперативне раднике“, а мислимо на компактну целину “саобраћајног полицајца и крим. техничара“.

Свакако јединствени пројекат ове врсте имао је итекако оствариве циљеве:

 1. Бржи излазак полиције на место саобраћајне незгоде;
 2. Брже и квалитетније збрињавање повређених лица у саобраћајним незгодама;
 3. Квалитетније обезбеђење лица места саобраћајне незгоде;
 4. Обезбеђење боље проточности саобраћаја кроз ефикасније регулисање саобраћаја у зони саобраћајне незгоде;
 5. Обезбеђење веће безбедности учесника у саобраћају, посебно у зонама у којима се непосредно врши увиђај саобраћајне незгоде;
 6. Израда квалитетније увиђајне документације од значаја за даљу анализу, вођење кривичног или прекршајног поступка, као и за надокнаду настале матерјалне штете у саобраћајној незгоди,
 7. Стварање квалитетене базе података о саобраћајним незгодама са циљем управљања безбедношћу саобраћаја.

После скоро једне деценије реализације пројекта “Унапређење послова обезбеђења лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода“, Управи саобраћајне полиције постављамо следећа питања:

 1. У ком стању техничке исправности су наменска возила обезбеђена пројектом за послове обезбеђења лица места и вршење увиђаја СН?
 2. Да ли постоји и у каквом је стању опрема за обезбеђење лица места и вршење увиђаја СН?
 3. Шта и колико сте од опреме за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода обновили и допунули у задњих пет година?
 4. Колико тренутно имате радно ангажованих старешина и полицијских службеника на пословима увиђаја саобраћајних незгода?
 5. Ко и због чега је наложио само фиктивно постојање увиђајних патроли (изузимамо СПИ за вршење увиђаја СН у Београду и специјализована одељења и групе у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу), а њихов делокруг рада више базирао ка пословима контроле учесника у саобраћају?
 6. Да ли, господо, сматрате у да је у току обављања 12-часовног радног времена полицијског службеника у фиктивној “Увиђајној патроли“, полицијски службеник психички спреман и физички способан да у 11. сату буде упућен на вршење увиђаја СН са, недао бог, погинулим или повређеним лицима, а да је у претходних 11 сати свог рада, радио на мерењу брзине радаром 3 сата, радио на општој контроли учесника у саобраћају 3 сата, поступао по налозима и наредбама на задужењу 3 сата, радио на осталим пословима који не спадају у делокруг рада безбедности саобраћаја 2 сата. Шта нам о томе може рећи ваша фотељашка статистика и ваше табеларне анализе и прикази?
 7. Колико Вас из Управе саобраћајне полиције је у периоду пре доласка на послове високих официра имало теренског рада и ангажовања на пословима вршења увиђаја саобраћајне незгоде?
 8. Колико тренутно на подручју Р.Србије имате руководиоца на нивоу ОСП, СПИ и ПС који немају завршен основни курс за регулисање и контролу саобраћаја и курс за вршење увиђаја саобраћајних незгода?
 9. Колико сте у задњих пет година организовали курсева за регулисање и контролу саобраћаја и курсева за вршење увиђаја саобраћајних незгода?
 10. Када ћете полицијским службеницима, који су припадници специјализованих увиђајних патрола, побољшати радни статус,  унапредити њихов хијерархијски положај и изборити се за повећање платног коефицијента?

Док Ви господо лепо размислите и дате нам одговоре на првих десет питања, ми ћемо се свакако потрудити да надоместимо нашим колегиницама и колегама неопходну опрему, уређаје и средства за рад. Све ово не чинимо из разлога наше промоције, већ из разлога како би исте заштитили, првобитно од све већег присуства стреса који директно проузрокује недостатак неопходне опреме од које директно зависи квалитет њиховог рада. Недостатак опреме, уређаја и средстава за обезбеђење лица места и вршење увиђаја СН на лицу места  директно може довести у опасност њихов живот и живот учесника СН, и проузроковати несагледиве последице. Свакако је важно нагласити, да ти исти недостаци полицијске службенике као директне извршиоце могу довести у неоповољан положај, да сутра одговарају дисциплински или, недао бог, кривично, јер тужиоца или судију не занима да ли си имао чиме и са ким да обезбедиши лице места СН, учеснике, возило, траг…,  да  измериш, фотографишеш или изузмеш…

                                                                                          Председник СГ Зајечар
   Игор Стојадиновић