Skip to main content

Ознака: уредба о оцењивању полицијских службеника

КАДИЈА ТЕ ТУЖИ КАДИЈА ТИ СУДИ

Најкраћи коментар на Уредбу о оцењивању  полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова, која за пар дана ступа на снагу, гласио би управо као и наслов овог текста.

На недавном састанку Синдиката српске полиције одржаном са руководством  Сектора људских ресурса ова тема одузела је највећи део састанка што и не треба да чуди, с обзиром да сада оцена више не значи дан-два годишњег одмора више или мање, већ представља врло битан сегмент радне карактеристиче запосленог који пресудно утиче на било какво напредовање у служби.

Једноставно, сада је хипотетички могућа прича из популарног филма „Тесна кожа“, лако се може десити да на посао ступимо као млађи полицајци и у том чину проведемо цели радни век, а на крају са њим одемо у пензију.

Уредба нам доноси низ новина, нове обрасце за оцењивање, са новим елементима, новина је и то да ће се оцењивање вршити два пута годишње.  Синдикат српске полиције нема превелике замерке на покушај увођења реда, али ћемо инсистирати на томе  да се лични однос руководиоца, који оцењује, и извршиоца, који је предмет оцењивања, искључи или сведе на најмању могућу меру. Такође, неопходно је обезбедити да елементи за оцењивање буду нормативни а не опет остављени руководиоцу на слободну процену.

Тренутно у пракси имамо ситуацију да већина полицијских службеника (извршилаца) има оцену 3 – „добар“, док је оцена руководиоца по правилу већа. Питамо се како је и чиме руководиоц заслужио да се „нарочито истиче“ уколико није своје подређене научио, обучио, мотивисао итд. за рад, па да се и они „истичу“?

Субјективност руководиоца нарочито је изражена према неисомишљеницима и онима који познају и траже остваривање својих права. Наравно, према синдикалним активистима је то још израженије (али не према свим, постоје синдкикални активисти појединих синдиката који су награђени за свој „рад и залагање“).

Ова Уредба је, према нашем мишљењу, свакако позитиван искорак унапред, гест добре воље послодавца, али и даље недовољан. Суштинско решење проблема не видимо у овој Уредби, напротив.

Наслов овог текста  неодољиво подсећа на чл. 16.  став 3. ове Уредбе који гласи „Ако је оцењивач руководилац унутрашње организационе јединице, оцењивач је уједно и контролор“ – дакле шта рећи а не заплакати?

Служба за информисање ССП
Никола Петровић

Овде можете преузети Уредбу и пратеће обрасце за оцењивање: