Skip to main content

Ознака: Закон о буџету

БОНУС ОД 10.000 ДИНАРА СВЕ БЛИЖИ

Пред посланицима Народне Скупштине Србије ових дана налази се и Предлог закона о допуни закона о буџету републике Србије за 2017. годину. Предвиђено је његово усвајање по хитном поступку са скраћеним роком за ступање на снагу, наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Чланом 1. овог закона предложено је да се, на основу одлуке Владе запосленима код корисника буџета Републике Србије, може вршити исплата награда, односно бонуса.

У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 16. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години може се вршити на основу одлуке Владе.”.

Како је раније већ најављено и образложено, од стране министра Стефановића и председника Вучића, захваљујући фискалном простору који је креиран мерама фискалне консолидације у претходне три године, а у склопу аранжмана са Међународним монетарним фондом, створиле су се могућности да се на основу одлуке Владе запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије изврши исплата једнократног износа.

Подсећамо да је у члану 16. Закона о буџету за 2017. годину постојала одредба „У 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).“ којом је ова врста бонуса за запослене практично била забрањена а сада се та препрека отклања.

Овом изменом закона практично је створена могућност и да МУП деци узраста до 15 година својих запослених додели новогодишње поклон-честитке, како је то иначе предвиђено ПКУ за државне органе. Али, једина преостала препрека може бити и пресудна – новац. Према незваничним информацијама којима ССП располаже, министарство унутрашњих послова и министар Стефановић лично, предузимају одређене напоре како би створили услове да обрадују наше малишане, али не зависи све од њих.

Још једном наглашавамо да није потребно да запослени подносе било какве захтеве за остваривање права на поклон-честитку! Уколико Влада РС донесе позитивну одлуку, МУП ће по службеној дужности исплатити новац свим запосленима који остварују право.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

НОВОГОДИШЊЕ ПОКЛОН-ЧЕСТИТКЕ: Хоће ли их бити и зашто мислимо да неће!?

Поводом велике забуне у вези са новогодишњим поклон-честиткама запосленима у МУП-у и хаоса тиме изазваним, ССП саопштава следеће:

Тачно је да је чланом 14. ставом 1. ПКУ за државне органе предвиђено да је „послодавац дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности ДО НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА“.

Међутим, исто тако је тачно, мада поједини прећуткују, да је чланом 16. Закона о буџету (и за 2016. и за 2017. годину) прописано да се у буџетској 2016. и 2017. години неће „вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима“.

Шта каже Закон о раду?

Оно што нама не иде у прилог јесу одредбе Закона о раду који у члану 4. прописује да колективни уговори морају бити у сагласности са законом, а у члану 8. у ставу 2. стоји одредба:

„Општим актом и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом, као и друга права која нису утврђена законом, осим ако законом није друкчије одређено.“ 

Нажалост, Законом о буџету је урађено управо то – „друкчије одређено“, односно прописана је забрана исплата. Стога позиве појединих синдиката на постојање законског основа за исплату новогодишњих новчаних честитки сматрамо малициозним, јер се на тај начин запосленима улива лажна нада.

Ризикујући да нас неко оптужи како бранимо буџет МУП-а или опструишемо остваривање права запослених ми вас ипак позивамо да сви заједно сачекамо усвајање Закона о буџету РС за 2018. годину па ћемо знати на чему смо. До тада се читава ова халабука своди на нагађање и информације поузданости на нивоу „рекла-казала“.

СУШТИНА ЈЕ да се подношењем или неподношењем захтева правни статус запослених се не мења, јер је послодавац дужан да то обезбеди без обзира на то да ли је неко поднео захтев! Уколико до исплате ипак некако дође (кршењем закона, не би им било први пут да законе крше), новац морају добити деца свих запослених. Дакле, ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА НИЈЕ УСЛОВ, а ми остављамо сваком да сам одлучи да ли ће исти подносити!

Што се првостепене пресуде суда у Бечеју тиче, где је пресуђено у корист подносиоца захтева, мишљења смо да је по среди неразумљиво лош рад заступника МУП-а (знате ону „МУП није добио само онај ко није тужио“). Страхујемо да ће на Вишем суду та пресуда, нажалост, бити оборена.

На следећем линку можете преузети образац захтева који смо припремили за вас, уколико одлучите да исти поднесете:

Zahtev za NG paketic – novogodisnju cestitku – obrazac SSP

Служба за информисање ССП