Skip to main content

У борби против криминала нема недодирљивих! Случај Зорана Јановића бившег функционера ССП


Да у Синдикату српске полиције нема заштићених и привилегованих од чињења кривичних дела сведочи и случај нашег бившег члана, председника СГ Ковин и Члана главног одбора Јановић Зорана из Ковина.  У случају када је примећена злоупотреба службеног положаја на штету чланова Синдиката, покренута је кривична пријава и овим чином Синдикат српске полиције јасно показује да се против криминала и корупције не бори само декларативно већ практично.

Зоран Јановић  из Ковина, прихватио је обавезу да ССП надокнади причињену штету проистеклу извршењем кривичног дела у износу од 37.000,оо динара, те да у хуманитарне сврхе општини Ковин уплати укупан новчани износ од 15.000,оо динара.

С обзиром да нисмо желели да колега Зоран Јановић евентуално остане без посла, донета је одлука да се прихвати  институт одлагања кривичног гоњења из одредбе чл.236 ЗКП-а, а по признавању кривице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
КТ. бр1975/12
Дана, 21.06.2013. године
П а н ч е в о

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
За председника Видовић Глишу

УЖИЦЕ
Ул.Наде Mатића бр.8

У вези кривичне пријаве коју сте поднели против Јановић Зорана из Ковина због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл.359 ст.1 КЗ, овим путем Вас обавештавамо да је дана 20.јуна 2013.г., по позиву, у просторије Основног јавног тужилаштва у Панчеву приступио пријављени Јановић Зоран из Ковина, а у циљу примене института одлагања кривичног гоњења,те након што су му предочене одредбе чл.236 ЗКП-а, исти је прихватио обавезу да Вам надокнади причињену штету проистеклу извршењем кривичног дела у износу од 37.000,оо динара, те да у хуманитарне сврхе општини Ковин уплати укупан новчани износ од 15.000,оо динара.

Обзиром да је за примену института одлагање кривичног гоњења из чл.236 ЗКП-а, потребна саглсаност оштећеног, овим путем Вам достављамо изјаву оштећеног КТ.бр. 1975/12 од 20.06.2013.г.како бисте, уколико сте заинтересовани, дали сагласност да се у односу на Јановић Зорана примени институт одлагање кривичног гоњења из чл.236 ЗКП-а.

Након доношења одлуке у вези давања сагласности за примену института одлагање кривичног гоњења из чл.236 ЗКП-а, потребно је да нам исту доставите с позивом на број КТ.бр. 1975/12.

Истовремено је потребно да нам доставите број жиро рачуна на који пријављени Јановић Зоран може да изврши уплату како бих Вам надокнадио штету проистеклу извршењем кривичног дела.

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
Дедауџић Александар


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ