Skip to main content

У УЗО клима уређајима хладе ходнике док се на обезбеђењу ДКП људи онесвешћују од врућине


Поштовани господине Томашевићу,

Дужнот и обавеза ми је да Вам скренем пажњу на нехумане и неадекватне услове рада полицијских службеника који обављају непосредно обезбеђење лица и објеката по екстремно високим температурама у Управи за обезбеђење.

Подсетићу да је Влада Србије још 2007. године дала препоруку да се, уколико температура ваздуха пређе 36 степени, у периоду између 11,00 и 16,00 часова не ради на отвореном простору уколико то процес рада дозвољава. Управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне заштите дала, сваке године издаје препоруку која се односи на рад радника при екстремним температурама.

Међутим, уколико у поменутом делу дана и при високим температурама није могуће прекинути процес рада, што је случај у Управи за обезбеђење, неопходно је предузимање адекватних мера за заштиту радника, међу којима су и обезбеђивање веће количине расхлађене воде и простора за рад. Односно, потребно је у кућицама за одмор код објеката који се обезбеђују, извршити набавку и уградњу клима уређаја због очигледно промењене климе. Такође, треба наћи решење у виду кућица за одмор са клима уређајем или аутомобила са клима уређајима за полицијске службенике који раде на адреси становања штићене личности.

Желео бих да Вас упознам да је по члану 9. Закона о безбедности радника на раду послодавац дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере заштите. Као и да по члану 10. истог закона послодавац је дужан да обезбеди сповођење мера безбедности и здравља на раду

По члану 56 тачка 1 . Колективним уговором за полицијске службенике наведено је да запослени има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога сто нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на којем је одређен,све док те мере не обезбеде.

Овом приликом желео бих да Вам скренем пажњу да полицијски службеници који раде спољно обезбеђење објеката немају адекватне услове за рад и самим тим угрожавају своју личну безбедност као и безбедност штићеног лица и објекта, и сами знате да полицијски службеници не смеју да напусте радно место да би пронашли хладовину или било какав заклон од сунца, јер би самим тим угрозили безбедност објекта и лица.

Набавити два службена возила са климом и ротациционим светлима за лакше обављање службених задатка вођама смене у одељењу за обезбење ДКП-а. Као што је и обећано у више наврата.
Вашим доласком на место начелника Управе за обезбеђење много сте урадили на сређивању зграде у ул.Сарајвска 34-а, где сте исту довели у задовољавајуће стање и самим тим омогућили запосленим у згради задовољавајуће услове за рад, али желео бих да Вам скренем пажњу да је то само мали део запослених, а да остали запослени раде у неадекватним условима.

С тим у вези, од Вас захтевам да учините напор да у што краћем временском периоду решите проблем хитног постављања клима уређаја на следеће објекте:

 1. Амбасада Републике Грчке – ул.Страхинића Бана бр.76.
 2. Хаг – ул.Јеврема Грујића бр.11
 3. Амбасада Републике Либије-ул.Симе Лозанића бр. 6
 4. Амбасада Републике БиХ-ул.Крунска бр.9
 5. Амбасада Републике Македоније- ул. Господар Јевремова бр.34
 6. Макиш Плац – ул. Обреновачки пут бб
 7. Остружница – ул. Петровића брдо бб
 8. Амбасада Републике Египта-ул. Андре Николића бр.12
 9. Резиденција амбасадора Р. Немачке – ул. Андре Николића бр.13-15
 10. Амбасада Републике Украјне- ул.Паје Адамова бр.4
 11. Амбасада Р Немачке- ул. Бирчанинова бр.19/а
 12. Амбасада Републике Мађарске – ул.Крунска бр.72
 13. Интерпол – ул. Теразије бр.41
 14. СИВ 2- Радно место -Рампа улаз код БИА-е
 15. СИВ 2- Радно место РМ 1-код Меркатора
 16. Кнеза Милоша 101- Радно место КТЦ. РМ-12
 17. Кнеза Милоша 101-Радно место 99. РМ-6
 18. Кнеза Милоша 101- Радно место ПРИЈАВНИЦА
 19. СКУПШТИНА-Радно место код Косовског улаза
 20. СИВ 1-Радно место РМ-6
 21. Андрићев Венац радно место РМ-1
 22. ИНТЕРКОМЕРЦ
 23. Објекат код гос. Расима Љајића
 24. Објекат Савски Насип
 25. ОбјекатТрешњин Цвет

Возило са клима уређајем на следећем објекту и то:

 •  На адреси становања код госпође Нате Месаровић

Набавити два службена возила са климом и ротациционим светлима за лакше обављање сл.задатка вођама смене у одељењу за обезбење ДКП-а. Као што је и обећано у више наврата.

Желео бих да Вас упознам да су клима уређаји на осталим објектима дониране од страна амбасада, организација где се врши обезбеђење и од стане приватних лица тако да у овим случајевима МУП РС није имао никаквих трошкова.

Истичем да од када су клима уређаји постављени нису чишћени те је потребно да упутите допис Заједничким пословима како би се на постојећим климама уређајима спровело чишћење филтера, дезинфекција и сервис.

У случају недостатка материјалних средстава за нове клима уређаје предлажем да дате налог да се постојећи клима уређаји који су постављени у ходницима зграде у ул. Сарејевска 34-а скину и поставе тамо где ће имати већу, хуманију и бољу примену, уместо што хладе ходник високим старешинама Управе.

Истичем да је у члану 15. Закона о безбедности радника на раду и Посебном колективном уговору послодавац дужан да заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље запослених. Односно да радници могу да зауставе процес рада ако им је живот и здравље угрожено, рад од 12 сати у кућицама или аутомобилима без клима урећаја где спољна температура прелази 40 степени представља предуслов за обуставу рада.

С поштовањем,

Председник СГ УЗО
Горан Ђурић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ