Skip to main content

УКИДАЊЕ СТАТУСА „ОСЛ“ У СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ?


Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Кабинет министра
— министру, др Небојши Стефановићу

Поштовани,

Предлогом нове систематизације, приметили смо да у Сектору за ванредне ситуације министарства унутрашњих послова нису предвиђени радници са статусом ОСЛ. У тренутно важећој систематизацији, запослени у СВС – инспектори за превентивну заштиту, управо имају тај статус и сматрамо да је потребно још једном размотрити могућност да новом систематизацијом он буде задржан. На нивоу министарства, према нашим сазнањима, посао обавља око 100 инспектора за превентивну заштиту.

Разлози због којих сматрамо да је инспекторима за превентивну заштиту у СВС-у, потребно задржати статус ОСЛ су следећи:

  • Вршење увиђаја пожара и експлозија, што је законска обавеза у складу са чланом 75. Закона о заштити од пожара (“Сл. Гласник РС број 111/2009 и 20/2015). Увиђаји пожара и експлозија се раде по налогу тужилаштва и инспектори за превентивну заштиту су ангажовани у статусу ОСЛ заједно са ОСЛ криминалистичке полиције (крим.техничари, инспектори криминалистичке полиције).
  • Издавање прекршајних налога на основу члана 84. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС број 111/2009 и 20/2015), а у вези члана 50. истог Закона, којим је забрањено спаљивање биљних остатака на отвореном простору. Ово је једина законом предвиђена мера која утиче на смањење броја пожара на отвореном.
  • Вршење контроле промета и превоза опасних материја у складу са законом. Контрола обухвата сва правна лица која се баве прометом и употребом експлозивних материја, што подразумева и контролисање магацина који служе за складиштење ових материја, где би приступ наведеним објектима био отежан или онемогућен без овлашћења.
  • Доношење решења – одобрења набавке и употребе експлозивних материја као и решења којим се одобрава превоз експлозивних материја, пиротехничких средстава, оружја и муниције.
  • Давање просторно-техничких услова за смештај оружја и муниције по захтеву ОСЛ који раде на пословима издавања дозвола за поседовање оружја.
  • Вршење контроле спровођења превентивно-техничких мера и спровођења физичко-техничке заштите у субјектима заштите од пожара.
  • Вршење инспекцијског надзора у објектима који су од значаја за Републику Србију (наменска индустрија, електро-енергетски објекти, објекти водоснабдевања…), где је приступ одобрен само овлашћеним лицима.
  • Напомињемо да инспектори за превентивну заштиту издају и одређене лиценце и решења, како за правна тако и за физичка лица, и на тај начин уносе приход у буџет Републике Србије. Као пример наводимо да за решење за набавку и превоз експлозива треба уплатити 5.600 динара, за сагласност на пројектну документацију и техничке пријеме од 18.950. динара до 99.066 динара. Такође износ за прекршајне пријаве за правна лица од 300.000- 1.0000000 динара, а за физичка лица од 10.000 динара до 50.000 динара.    

С поштовањем,

Број: 4077-01/18

Ужице, 17.05.2018.године

                                                                                                          Председник ССП

                                                                                                        Лазар Ранитовић