Republika Srbija
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Kabinet ministra
— ministru, dr Nebojši Stefanoviću

Poštovani,

Predlogom nove sistematizacije, primetili smo da u Sektoru za vanredne situacije ministarstva unutrašnjih poslova nisu predviđeni radnici sa statusom OSL. U trenutno važećoj sistematizaciji, zaposleni u SVS – inspektori za preventivnu zaštitu, upravo imaju taj status i smatramo da je potrebno još jednom razmotriti mogućnost da novom sistematizacijom on bude zadržan. Na nivou ministarstva, prema našim saznanjima, posao obavlja oko 100 inspektora za preventivnu zaštitu.

Razlozi zbog kojih smatramo da je inspektorima za preventivnu zaštitu u SVS-u, potrebno zadržati status OSL su sledeći:

  • Vršenje uviđaja požara i eksplozija, što je zakonska obaveza u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti od požara (”Sl. Glasnik RS broj 111/2009 i 20/2015). Uviđaji požara i eksplozija se rade po nalogu tužilaštva i inspektori za preventivnu zaštitu su angažovani u statusu OSL zajedno sa OSL kriminalističke policije (krim.tehničari, inspektori kriminalističke policije).
  • Izdavanje prekršajnih naloga na osnovu člana 84. Zakona o zaštiti od požara (”Sl. glasnik RS broj 111/2009 i 20/2015), a u vezi člana 50. istog Zakona, kojim je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Ovo je jedina zakonom predviđena mera koja utiče na smanjenje broja požara na otvorenom.
  • Vršenje kontrole prometa i prevoza opasnih materija u skladu sa zakonom. Kontrola obuhvata sva pravna lica koja se bave prometom i upotrebom eksplozivnih materija, što podrazumeva i kontrolisanje magacina koji služe za skladištenje ovih materija, gde bi pristup navedenim objektima bio otežan ili onemogućen bez ovlašćenja.
  • Donošenje rešenja – odobrenja nabavke i upotrebe eksplozivnih materija kao i rešenja kojim se odobrava prevoz eksplozivnih materija, pirotehničkih sredstava, oružja i municije.
  • Davanje prostorno-tehničkih uslova za smeštaj oružja i municije po zahtevu OSL koji rade na poslovima izdavanja dozvola za posedovanje oružja.
  • Vršenje kontrole sprovođenja preventivno-tehničkih mera i sprovođenja fizičko-tehničke zaštite u subjektima zaštite od požara.
  • Vršenje inspekcijskog nadzora u objektima koji su od značaja za Republiku Srbiju (namenska industrija, elektro-energetski objekti, objekti vodosnabdevanja…), gde je pristup odobren samo ovlašćenim licima.
  • Napominjemo da inspektori za preventivnu zaštitu izdaju i određene licence i rešenja, kako za pravna tako i za fizička lica, i na taj način unose prihod u budžet Republike Srbije. Kao primer navodimo da za rešenje za nabavku i prevoz eksploziva treba uplatiti 5.600 dinara, za saglasnost na projektnu dokumentaciju i tehničke prijeme od 18.950. dinara do 99.066 dinara. Takođe iznos za prekršajne prijave za pravna lica od 300.000- 1.0000000 dinara, a za fizička lica od 10.000 dinara do 50.000 dinara.    

S poštovanjem,

Broj: 4077-01/18

Užice, 17.05.2018.godine

                                                                                                          Predsednik SSP

                                                                                                        Lazar Ranitović

 

Comments

Ostavite odgovor na zoran Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.