Skip to main content

УСО 1 за све оне који раде са опасним материјама класе 1 (експлозиви)


Поштовани господине Дачићу,

На састанку са директором полиције који смо одржали 13.02.2013.године изнели смо примедбу и проблемима који се односи на запослене који раде са опасним материјама класе 1 (експлозиви) којима треба рачунати Увећани радни стаж УСО 1, уместо УСО 2 како је наведено у Систематизацији те сматрамо да је настала техничка грешка коју треба исправити. Директор полиције Милорад Вељовић сагласан је са нашим предлогом.

На основу Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање радних места у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у радно место на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем применом следећих критеријума:

–          Послови који се након навршења одређених година живота и услед природе и тежине посла не могу више успешно обављати на начин и по стандардима захтеваним за ту професионалну делатност, или на којима извршиоцу тих послова физиолошке функције протеком година опадају у тој мери да онемогућавају даље успешно обављање послова, као и због специфичности радног места, степена сложености, нивоа обавеза и одговорности, рад са опасним материјама класе 1 – експлозиви.

– Радно место на коме се сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна 18 месеци стажа осигурања, где запослени стиче услов за пензионисање са навршених 50 година живота.

У организационом смислу, сматрамо да су организационе јединице које покривају област контрадиверзионе заштите занемарене, односно да је настала техничка грешка и да је тежина њиховог посла са експлозивима занемарена и то за:

  • Чету за ПДЗ, Полицијске бригаде (систематизовано 77 полицијских службеника);
  • Центар за специјалистичку обуку и усавршавање полиције – радно место – специјалистичка обука за КД заштиту;
  • Послови КД заштите у организационим јединицама Управе за обезбеђење, Жандармерије, ПТЈ,  САЈ и Сектора за ванредне ситуације.

С тим у вези, молимо Вас да се у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у на местима који у свом називу носе скраћеницу ПДЗ или КД, изврши измена техничке грешке и код УСО 2 или 3, исправи на УСО 1.

С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број:  1655-01/13
Ужице, 18.02.2013.год.

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ