Skip to main content

Утврдити одговорност и пропусте Одељења за послове безбедности у МУП


Председник синдиката српске полиције, Глишо Видовић затражио је да се утврди одговорност начелника Одељења за послове безбедности Грујић Небојше, његових потчињених као и осталих лица која се брину о безбедности министра Ивице Дачића.

Министар унутрашњих послова и премијер Србије Ивица Дачић, пре око месец дана, био је жртва скривене камере која је организована у једном ТВ студију на Новом Београду. Аутори емисије „Немогућа мисија“ тада су изложили провокацији и извргли руглу, на веома непристојан и неприхватљив начин премијера државе и министра Ивицу Дачића, а да за ту намеру служба није знала, што је заиста велика срамота!

Овим чином, показали су да начелник који води одељење које се бави пословима безбедности није обавештен, нити се бави својим послом, о намери продукције да се таква емисија сними и емитује, све до јучерашњег дана када је пуштен инсерт емисије.

Својим нерадом,  може се сматрати да је могло доћи и до тежих последица по безбедност највишег државног органа. Такође поставља се питање, да ли су и остале обавештајне службе затајиле?

Истичемо да Одељење за послове безбедности обавља послове који се односе на безбедносну заштиту Министарства унутрашњих послова и заштиту тајних података од интереса за јавну безбедност и у унутрашње послове. У обављању послова Одељење примењује оперативне методе,мере и радње и оперативно-техничка средства којима се обезбеђује прикупљање података и обавештења ради отклањања и спречавања делатности усмерених на угрожавање безбедности одређених објеката, лица и полицијских службеника и у вези с тим предузима друге потребне мере и радње на основу закона и других прописа.

Одељење предузима следеће активности:

– на благовременом откривању, праћењу, спречавању, сузбијању делатности организација и лица усмерених на угрожавање одређених лица и објеката безбедносне заштите,

– пружање стручне помоћи другим организационим јединицама МУП-а на утврђивању начина чувања и коришћења тајних података и докумената, као и контроли спровођења прописаних мера у тој области,

– учешће у изради процене стања угрожености објекта безбедносне заштите у сардњи са другим службама безбедности и руководиоцем објекта заштите,

– у вршењу безбедносне провере по захтеву руководилаца објекта безбедносне заштите  за лица која се постављају или распоређују на места рада и послове који се безбедносно штите.

Одељење за послове безбедности у свом раду користи методологију, начине и обрасце прописане одредбама Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о тајности података, Закона о заштити података о личности и другим прописима и упутствима на основу закона.

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган 
Жебељан

 Број: 11-01/013
Београд, 30.01.2013.год.

Министарство унутрашњих послова
Кабинет министра

– Министру Ивици Дачићу

 

ПРЕДМЕТ:  Утврдити одговорност и пропусте у обавештајним пословима приликом учествовања у снимању емисије „Немогућа мисија“


Поштовани господине Дачић,

Сматрамо да је неопходно да се утврди одговорност начелника Одељења за послове безбедности Небојше Грујића и других радника тог одељења као и осталих лица која се брину о Вашој безбедности, односно који се баве оперативно обавештајним пословима у Министарству.

Несхватљиво је и неопростиво да нико од обавештајних структура у Министарству или у држави није знао да ћете бити предмет скривене камере у продукцији „Немогућа мисија“.

Овом приликом не желимо да улазимо у етичност новинарске професије, невербалну комуникацију водитељке и Вас, тему емисије или Ваше понашање током снимања, већ искључиво на аспект професионалног пропуста необавештености и незнања обавештајних структура, шта Вам се спрема и где идете.

То што сте били изложени провокацији или извргнути руглу, на веома непристојан и неприхватљив начин као премијер државе и министар није смело да се деси, односно служба која је код Вас у Кабинету морала је да зна  и да вас о тој намери обавести, а с обзиром да није, то је заиста велика срамота!

Овим чином, показало се да начелник који води одељење које се бави пословима безбедности није обавештен, нити се бави својим послом. Уместо што се бави прикупљањем оперативних података о синдикалним активистима, оствареним  комуникацијама или узимањем изјава од радника Кабинета, корисније би било да се концентрише на лица која заиста могу да Вас угрозе. Што се и десило.

Таквим нерадом, може се сматрати да је могло доћи и до тежих последица по безбедност, или до још непријатније ситуације, рецимо да је прилог емитован уживо. Такође поставља се питање, намере или немара осталих обавештајних служби у Србији које су очигледно затајиле.

Због свега изнетог, сматрамо да је потребно да се спроведе истрага и утврди одговорност свих оних који су у овом случају заказали.

 

С поштовањем,

 Председник синдиката
Глишо Видовић

Број:  1554-01/13
Ужице,  31.01.2013.год.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ