Skip to main content

Већ пет година радници сами себи купују ХТЗ опрему, докле више?


Недостатак опреме и униформе у Министарству унутрашњих послова опште је позната ствар. Најдрастичнији пример су униформе полицијских службеника, које се не обнављају годинама а изговор су најчешће тендери.  Међутим, поред полицијских службеника још једна категорија радника, наших колега има исти проблем. Колегинице и колеге које раде у кухињи и који нам спремају храну, такође имају исти проблем, годинама сами купују ХТЗ обућу и одећу за рад. Многима то чак наређују надређени уз образложење да у кухињи морају бити прописно обувени обучени да не би дошло да контаминације и заразе хране.

Више од пет година ХТЗ опрема за раднике у кухињи није купована а Наташа Нешковић начелница Управе за послове исхране и смештаја о овом проблему није обавештена или ништа по овом питању није предузела, можда и јесте, али видљивих резултата нема, сем што запослени сами себи купују униформу за рад док им Министарство притом не рефундира трошкове. Од њихове бедне и најмизерније плате која износи око 20.000 динара, по наређењу надређених купују опрему да не би дошло до заразе и контаминације хране. Време је да неко прузме одговорност и реши овај проблем. С ти м у вези обратили смо се господину Жељку Којићу, а да ли ће проблем бити решен видећемо. Најлакше је обавестити инспекцију, али да проблем прво покушамо да решимо у својој кући, лакоћемо са разним инспекцијама…

Поштовани господине Којићу,

Од запослених у Управи за послове исхране и смештаја, радника у куњињи добили смо информацију да више од пет година није купована ХТЗ радна опрема (обућа и радна униформа) и да су радници принуђени да од своје плате привано купују радну обућу и одећу, некима је чак то и наређено.

С обзиром да је послодавац у обавези да радницима обезбеди обућу и униформу, Синдикат српске полиције од Вас захтева да све раднике прописно опремите обућом и одећом за рад.

Обавеза ми је да Вас обавестим да раднику је Драган Перишић, распоређен на место пекара у ресторану Кнеза Милоша 101, недостаје ХТЗ обућа за рад у кухињи и да ће користити приватну.

Тачније, 24.03.2014.године, колега Перишић је усмено обавестио свог надређеног Зорана Стошића, шефа кухиње, да су му приване патике које је користио за рад у кухињи уместо ХТЗ опреме поцепане и да пропуштају воду, те више није у могућности да их носи јер су му ноге мокре у води.

С обзиром да је протекло више од осам дана од пријаве недостатка обуће, а да колеги нико није обезбедио ХТЗ обућу за рад, по предлогу Синдиката Перишић ће користити цивилну обућу у којој долази на посао а која по Правилнику се не може сматрати ХТЗ опремом, а самим тим је и забрањена. Да себе не би довео у ситуацију да неко од надређених не помисли да Перишић одбија рад, обраћамо Вам се за захтевом да овај проблем решите.

Свесни сте ситуације да коришћење приватне обуће која се користи на улици, може довести до контаминације хране и евентуалне заразе већег броја запослених, као и кажњавања послодавца од стране инспекције, од вас захтевам да се свим раницима у кухињи под хитно обезбеди припадајућа ХТЗ опрема, а под ХИТНО Драгану Перишићу обезбеди одговарајућа обућа у броју 48,5 по српском стандарду.

С поштовањем,

Председник СГ Београд
Драган Жебељан

У Београду, 07.04.2014.год.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ