Skip to main content

Велико признање за ССП: равноправни учесници стручног састанка превентивне медицине!


Синдикату српске полиције, стручној служби за превентивну здравствену заштиту запослених и родну равноправност указана је велика част и задовољство учешћа на XXIX СТРУЧНИ САСТАНАК ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ, који је одржан 21.априла 2016. године у хотелу “Лепенски Вир“ у Доњем Милановцу. На стручном скупу учествовали су институти и заводи за јавно здравље из целе Србије, најеминентнији професори и њихови сарадници из Београда, Новог Сада, Ниша, Зајечара и других градова Србије.

Сви учесници скупа бавили су се најактуелнијим питањима и проблемима из области превентивне медицине.

Морамо нагласити да је учешће Синдиката српске полиције, преседан за овакву врсту стручне јавне дебате и да смо ми прва организација мимо здравственог система која је имала част и задовољство учешћа на оваквом скупу, а све сходно свом досадашњем раду и залагању у области примарне здравствене заштите.

У оквиру првог дана састанку излагане су теме:
-Уџбенички приступ медицинској географији, Професор емеритус Стеван Станковић;
-Лексикон здравствене културе, Прим.др Петар Пауновић, учитељ здравља;
-Информационе комункикационе технологије у здравству- Професор др Зоран Милошевић;
-Маргинализоване групе и здравље Доцент др Оливера Радуловић;
-Депресија и гојазност , Професор др Маја Николић;
-Антропометријски параметри као фактори ризика за настанак рака дојке код жена, Професор др Биљана Коцић;
-Миграције становништва-прворазредни изазов у свету и у Србији, Професор др Милена Спасовски,
Сарадња Завода за јавно здравље ‘’Тимок’’ Зајечар и синдиката српске полиције (мигранстка криза и превентивна заштита запослених у МУП Р.Србије).

Само наше присуство на RASA8295поменутом стручном скупу изазвало је одушевљење свих присутних, уз максимално уважавање Синдиката српске полиције као једне веома озбиљне и одговорне синдикалне организације.

Нашу одговорност и озбиљност потврдили су чињеницом да ми спадамо у ред веома ретких организација и удружења који у свом саставу имају овакав вид службе превентивне здравствене заштите и да се том чињеницом можемо поносити.

На поменутом скупу, сем похвала, као синдикална организација остварили смо контакте и добили подрушку за институционално решавање већине постојећих проблема из области примарне здравствене заштите запослених у МУП Р. Србије. Наш рад ће захваљујући добијеној широкој подршци релевантних установа и институција из области здравства имати  велику узлазну путању.

У оквиру своје излагане теме шеф стручне службе за превентивну здравствену заштиту запослених и родну равноправност ССП Игор Стојадиновић изнео је следеће:

У 2015 години као и у првој половини 2016 године, полазећи од актуелне безбедносне ситуације коју карактерише незадовољство запослених социјалним статусом и динамиком исплате личних доходака, учесталијим обуставама рада и протестним окупљањима, учесталијим организовањем навијачких група које на спортским приредбама и другим јавним скуповима исказују насилничко понашање, ескалације тероризма у свету, усложавања мигранстке кризе, отпочињања предизборних активности поводом ванредних парламентарних избора и скорашњих елементарних непогода (поплаве већих размера) активности запослених у МУП Р.Србије далеко су увећаније од редовних.

Свеобухватно у целом систему јавне безбедности можемо рећи да највише радних ангажовања имају припадници униформисаног састава полиције и то: припадници интервентних јединица полиције, бригаде, жандармерије, сектора за ванредне ситуације (ватрогасци спасиоци), а  ту можемо додати да за њима не заостају и неуниформисани припадници полиције из других линија рада, криминалистичка полиција и крим.-пд техника. 

Поменута радна ангажовања од припадника полиције изискују, сем редовних (осмо- или дванаесто-часовно радно време) неретко радна ангажовања која знају да трају везано пар дан па чак и до петнаест дана у току теренских ангажовања. Сама временска и просторна динамика нередовног и неадекватног радног времена као и локације радних ангажовања, сем физичких изискују и велике психичке радне напоре. Да би полицијски службеник био у ситуацији да професионално одговори на постављене радне задатке, исти мора бити изузетног здравственог стања и психо физичке спремности.

С обзиром да још увек као држава, а самим тим и наше ресорно министарство, није институционално и системски решило све проблеме у области примарне здравствене заштите запослених, јавила се потреба да се као синдикална организација  максимално укључимо на пољу подизања нивоа и квалитета примарне здравствене заштите у оквиру нашег министарства.

Анализирајући све проблеме и недостатке у области здравствене заштите, наш синдикат се одлучио на корак обраћања свим релевантним установама, из области здравствене и социјалне заштите како локалном тако и на републичком нивоу, за помоћ и логистичку подршку на путу подизања нивоа, стандарда, међусобног повезивања зарад стварања што квалитетнијих услова за спровођење мера и радњи из делокруга  примарне здравствене заштите. 

МИГРАНТСКА КРИЗА

Првом половином 2015 године у пограничним деловима Р.Србије, са Р.Македонијом, на административној линији са АП Косовом и Метохијом и Р.Бугарском,  отпочиње повећани прилив миграната са Азијског и Афричког континента, долази до наглог безбедносног усложавања и повећаног полицијског присуства и рада на пословима са мигрантима.

Убрзо реакцијом надлежних RASA8298државних органа на простору Прешева, Шида, Кањиже долази до формирања прихватних, прихватно транзитних пунктова и центара а самим тим и повећаног присуства и радног ангажовања полицијских службеника МУП Р.Србије.

Овом приликом мигрантска криза не заобилази ни Зајечарски а нешто касније ни Борски округ, на чијем простору  такође долази до постепеног али повећаног прилива миграната, чиме и овај погранични део Р.Србије ка Р.Бугарској, постаје безбедносно сложен, како са аспекта јавне тако и са аспекта здравствене безбедности.

У самом центру града Зајечара на тргу Николе Пашића непосредно испред седишта Полицијске управе у Зајечару, од стране Црвеног крста, невладиних организација долази до формирања прихватно-транзитног пункта, након чега следи велико радно ангажовање више линија рада у Полицијској управи Зајечар, како на организацији прихвата, тако и на законо прописаној обради лица и издавања потребних транзитних докумената.

Највећи проблем том приликом постаје, тај што зграда седишта Полицијске управе у Зајечару, постаје објекат у коме свакодневно у току 24 часа прође између 50 и 250 миграната, са краткотрајним задржавањем.

Морао бих да нагласим, да Полицијска управа у Зајечару у датом моменту не поседује наменске просторије за прихват и краткотрајни боравак миграната, већ мигранти долазе и бораве у делу дворишта који је од лаких матерјала предвојен као део дворишта са клупама за њихов прихват, након чега један поједан одлазе до просторија одсека  за пограничне послове и просторија Крим. и ПД технике ради увођења у евиденције. Након издавња прописане докуменације исти настављају транзит кроз Р.Србију ка централним земљама Европске уније.

Као легитимни представници запослених у Полицијској управи у Зајечару, препознавиши проблем, присуства и већег боравка миграната на простору Станичне граничне полиције “Зајечар“, Станичне граничне полиције “Вршка чука“, седишта Полицијске управе у Зајечару, одлучујемо се на корак обраћања релевантној установи на нашем простору Заводу за јавно здравље “Тимок“ у Зајечару, зарад пружања помоћи и спровођења хитних мера и радњи првобитно на личној здравственој заштити полицијских службеника,  а потом и за помоћ на подизању хигијенско-санитарних мера у просторијама и службеним возилима у којима бораве и којима се превозе мигранти.

Дана 13.07.2015 године, након наш апела за стручну помоћ, морамо истаћи одзив изузетно спремних, мобилних и високо професионалних  представника Завода за јавно здравље “Тимок“ у Зајечару, који су нас дочекали за низом хитних предлога и мера:
– одржавање стручне едукације на тему личне заштите у погледу коришћења заштитне опреме (рукавица и маски) за запослене који директно долазе у контак са мигрантима;
– коришћење течних сапуна и папирних убруса у тоалетима и другим заједничким просторијама објеката ПУ Зајечар, за одржавање личне хигијене запослених;
коришћење хемијских средстава (на бази хлора) за одржавање опште хигијене радних просторија;
– систематска дезинфекција свих објеката ПУ Зајечар, од стране ЗЗЈЗ “Тимок“ Зајечар (једном недељно);
–  контрола намирница и брисева у кухињи и ресторану ПУ Зајечар од стране ЗЗЈЗ “Тимок“ Зајечаре (једном месечно);
– вакцинација против Hepatitis-a B запослених у ПУ Зајечар (Закон о заштити становништва од заразних болести “Сл. Гласник РЦ “ бр.125/04). 

Након предложених мера одмах се под директним надзором предлагача мера и радњи Шефа одељења за ДДД послове, др мед. Јелене Цветковић, спец. епидемилогије отпочиње се са спровођењем истих.

За веома кратак временски период све наложене мере и радње су у хитном поступку спроведене, па је тако извршена едукација свих запослених у ПУ Зајечар који су распоређени на пословима са мигрантима, донацијом заштитних маски и рукавица опремљени су сви полицијски службеници који имају директне контакте са мигрантима, у више наврата извршена је систематска дезинфекција свих просторија и моторних возила ПУ Зајечар у којима бораве и  којима су се превозили мигранти, извршена је комплетна вакцинација полицијских службеника против вирусног Hepatitisa B у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести “Сл. Гласник  РС“ бр.125/04).

Због  учесталог и  увећаног ангажовања припадника МУП-а Р.Србије на пословима миграната у оквиру прихватних центара на подручју Р.Србије, стручна служба за превентивну здравствену заштиту запослених и родну равноправност синдиката српске полиције, са  представником Завода за јавно здравље “Тимок“ др мед.Јеленом Цветковић, спец.епидемиологије, дана 11.02.2016 године, извршила је обилазак радно ангажованих припадника МУП-а Р.Србије на пословима миграната у прихватном центру у Прешеву.

Током радне посете извршен је обилазак прихватног мигрантског центра у Прешеву, Полицијске станице у Прешеву, транзитног мигранстког пункта у Миратовцу, Станице граничне полиције Рујан и базе Жандармерије у Цакановцима. Примарни циљ нашег одласка је  био превасходно обилазак и директан контакт са нашим радно ангажованим колегиницама и колегама, разговор и констатација евентуалних проблема који се тичу смештајних услова, услова за одржавање личне хигијене и да ли постоје и у којој мери се користе средства за личну заштиту.

У току обиласка мигранстког прихватног центра у Прешеву  затеченим радно ангажованим колегама  из ПУ Зајечар, представници ССП и представник Завода за јавно здравље “Тимок“ поделили су средства за личну заштиту (маске, хигијенске рукавице), као и опште намирнице за свакодневницу  чајеве, кафу и сокове.

Секундарни циљ обиласка било је организовање радног састанка са представницима Завода за јавно здравље Врање“, који је одржан у прихватном мигранстком центру у Прешеву са следећим темама:

  1. услови у којима бораве радно ангажовани припадници МУП-а Р.Србије на подручју Прешевске долине;
  1. стручне препоруке и подршка Заводу за јавно здравље у Врању од стране Синдиката српске полиције и Завода за јавно здравље “Тимок“, за стварање што квалитетнијих и безбеднијих услова за смештај и боравак припадника МУП-а Р.Србија у току радног ангажовања.

На поменутом састанку уговорено је између представника ССП-а и Завода за јавно здравље “Врање“, што хитније организовање стручне едукације од стране  ЗЗЈЗ “Врање“ за заинтересоване колегинице и колеге из седишта ПУ  Врање, Полицијске станице у Прешеву и остале колегинице и колеге који су се тренутно затекли на радном ангажовању у Прешевској долини,  на тему “превентивна здравствена заштита радно ангажованих припадника МУП-а Р.Србије  који су у директном контакту и раду на пословима везаним за мигранте“, анкетирање и отпочињање превентивне вакцинације против “hepatitisa-B“, појачане мере дезинфекције просторија у којима су смештени и бораве полицијски службеници, помоћ у решавању проблема око санитарног чвора и бољег водоснабдевања у Полицијској станици у Прешеву.

О извршеном обиласку, затеченом стању на терену, своје стручно мишљење и виђење стања представници ЗЗЈЗ “Тимок“ и ЗЗЈЗ “Врање“, поднели су извештаје Министраству здравља и Институту за јавно здравље “Батут“ .

ПРЕДСТОЈЕЋИ ЗАДАЦИ:

Имајући у виду да је завршена комплетна вакцинација против вирусног Hepatitisa B (све  три дозе), разматра се могућност примене вакције против вирусног Hepatita A, као и против тетануса ( у зависности од вакциналног статуса). 

У оквиру Саветовалишта за правилну исхрану ЗЗЈЗ “ТИМОК“, планиран је преглед припадника у ПУ Зајечар са циљем контроле и побољшања здравља запослених. 

Планом је обухваћен обилазак са стручним предлогом и мерама припадника ПУ Бор, ПС Неготин и СГП “Мокрање“ уз већ утврђену едукацију, вакцинацију и дезинфекцију објеката као и друга подручја на територији Р.Србије где уочимо очите пропусте и недостатке.

Обилазак СГП “Зајечар“ планиран је као обилазак са циљем утврђивања хигијенско-санитарних прилика у објекту станице.

Даљи ток сарадње са ЗЗЈЗ “Тимок“ у Зајечару биће планиран сходно развоју и дешавањима поводом мигранстке кризе.

ЗАКЉУЧАК:

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ АПСОЛУТНО ПОДРЖАВА ПАРОЛУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ “ТИМОК“ У ЗАЈЕЧАРУ, “МИ БРИНЕМО О ВАШЕМ ЗДРАВЉУ“ ЈЕР ЈЕ ПОТПУНО ОПРАВДАНА ДОСАДАШЊОМ САРАДЊОМ, ЗАЛАГАЊЕМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОДНОСОМ ЗАПОСЛЕНИХ У  ЗАВОДУ.

Шеф службе
Игор Стојадиновић