Skip to main content

Време службеног путовања – радно време, да или не?


Како бисмо коначно отклонили дилеме, присутне већ дужи низ година, у вези са евидентирањем и обрачуном радног времена полицијских службеника, Синдикат српске полиције затражио је званично мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Конкретно, затражено је тумачење Закона о раду, Закона о полицији и Посебних колективних уговора за полицијске службенике и за државне органе, по питању начина евидентирања и обрачунавања времена које запослени проведе на службеном путовању, и времена које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца.

Званично тумачење које смо затражили, биће од велике помоћи послодавцу пре свега, али и синдикатима на путу заштите права наших чланова. Ту мислимо првенствено на припаднике Интервентних јединица полиције и Жандармерије.

Допис преносимо у целости:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
11000 БЕОГРАД, Немањина 22-24

З А Х Т Е В

за тумачење Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) и Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015)

Поштовани,
Синдикат српске полиције је синдикална организација запослених у Министарству унутрашњих послова са више од 7.000 чланова. Циљ ССП је, пре свега, заштита и унапређење права из радно-правног односа и у вези са радом.

У вези са тим, потребно нам је тумачење појединих одредби напред наведених прописа.

Питања на која тражимо одговор су:

  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на службеном путовању (да ли се евидентира и обрачунава само ефективно радно време за време службеног пута, целокупно трајање службеног пута или нешто треће)?
  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца?

Ради боље илустрације проблема дајемо следећи пример, а потом и конкретна питања:

Пример: Три полицијска службеника, као приправни за спровод лица пронађених по потерници се позивају од стране старешине да у 6.00 часова приступе у службене просторије Полицијске станице Прибој, ради довођења лица од Граничног прелаза Гостун (општина Пријепоље) до Основног суда у Суботици. Сва тројица полицијских службеника долазе у зграду ПС Прибој у 6.00 часова и јављају се старешини. Након задужења опреме, возила и испраћаја на задатак њих тројица у 7.00 часова излазе из зграде ПС Прибој и службеним возилом се упућују на ГП Гостун ради преузимања лица. У 8.00 часова на ГП Гостун преузимају лице и у 15.00 часова га довозе судији Вишег суда у Суботици. Након тога се упућују натраг у ПС Прибој где у зграду ПС Прибој стижу у 22.00 часа. Након завршеног извештаја о поступању и раздужења опреме и возила у 23.00 часа излазе из службених просторија ПС Прибој и одлазе кући.

Питања на која тражимо одговоре су следећа:

  • Шта се подразумева под радним временом полицијског службеника приликом спроводничке делатности, односно које време евидентирати у временике рада и колико сати обрачунавати за тај дан приликом сабирања укупног броја сати на недељном и месечном нивоу? Да ли се под радним временом у илустративном примеру подразумева само време проведено на „спроводу“ (од 8.00 до 15.00 часова) или време од доласка на посао до завршетка „спровода“ (од 6.00 до 15.00 часова) или целокупно ангажовање у вези са „спроводом“ (од 6.00 до 22.00 часа), с обзиром на то да полицијски службеници, сходно налогу за извршење слубженог задатка, службено возило морају вратити натраг у своју организацију јединицу (у илустративном примеру од Суботице до Приобоја)?
  • У случају да се време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила) не сматра и не евидентира као радно време полицијских службеника, долазимо до контрадикторности да полицијски службеник има налог за извршење неког службеног задатка (враћања возила), али му се време проведено на том службеном задатку не евидентира као радно време? Или се, можда, време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила), евидентира као радно време само возачу службеног возила, али не и преосталим полицијским службеницима?
  • Да ли се евентуалне повреде полицијских службеника сматрају повредом на раду за све време од доласка у станицу до повратка у станицу (од 6.00 до 22.00 сата)?
  • У ком интервалу полицијски службеници имају право на коришћење паузе у трајању од 30, односно 60 минута (ово се посебно односи на случај уколико се под радним временом подразумева само период „спровођења“ лица)?

Број: _____/16
У Ужицу, 15.4.2016. године

Председник ССП
Лазар Ранитовић

3358-01-16a 3358-01-16b