Skip to main content

Врњачка Бања: Јовић хапси и на годишњем одмору


Једном полицајац – увек полицајац. Наравно, то важи уколико је човек прави! А колега Иван Јовић, полицијски службеник ПС Врњачка Бања, прави је и човек и прави полицајац! То је доказивао на делу небројено пута, последњи пут пре пар дана.

Чини се да Ивана прати нека луда срећа или једноставно има прави осећај. Премда је саобраћајни полицајац и није му основна дужност спречавање криминалитета, он већ трећи пут ван радног времена хапси извршиоце кривичних дела тешке крађе, на делу, односно за време извршења дела. Прошле године је током ноћи 6/7. мај у Краљеву ухапсио криминалца током обијања продавнице.

Овог пута је његовом заслугом,banja 19. маја, слободе лишено четири лица, извршиоца тешке крађе на рачун оштећеног предузећа Елетропривреде Србије – Електродистрибуције Краљево. Иван је те ноћи приметио возило са утовареном већом количином каблова и четири лицау њему. Позвао је колеге у помоћ и наставио да, својим приватним возилом, прати то сумњиво возило на магистралном путу, негде око 15 километара укупно. Возило је заустављено, лица приведена а наведена роба враћена власнику.

Оштећено предузеће, је начелнику ПУ Краљево послало писмо захвалности у којем наглашавају досадашњу добру сарадњу, истичу пожртвовање и ефикасност полицијских службеника те управе и посебно се захваљују и изричу похвале на рачун колеге Ивана Јовић који је реаговао ван дужности у свом слободном времену на годишњем одмору.

Наравно, то предузеће можда и не зна да је Законом о полицији, усвојеним 05. фебруара ове године, у члану 42. прецизирана дужност полицијских службеника ван радног времена. Добро је да и због свих колега мало појаснимо тај члан 42. ЗоП који гласи:

„Полицијски службеници у статусу овлашћених службених лицадужни су да обављају полицијске послове и примењују полицијска овлашћења и ван радног времна, осим у случају из члана 38. став 1. овог закона.

Полицијски службеници који предузму радње из става 1. овог члана остварују сва права из радног односа.“

(појашњења ради, чл.38 ст.1 се односи на случајеве када полицијски службеник, због боловања, преда службено оружје и легитимацију старешини)

Дакле, колеги Јовићу, након ове интервенције, следе сва права из радног односа. А то подразумева да је он моментом започињања интервенције променио статус и више није био обичан грађанин, већ службено лице, и више није био ван радног времена. То значи да има третман као да се налазио на раду и сходно томе право да захтева исплату припадајућих накнада за то време (као на пример прековремени рад), затим право на бесплатну правну заштиту ако би дошло до поступка против њега и сва друга права из радног односа.

Претпостављамо да награђивање у висини од 20% на плату није спорно и да ће старешине применити то своје овлашћење, али сматрамо и да колеги Јовићу трајање годишњег одмора треба да буде продужено за један дан.

Синдикат српске полиције се придружује похвалама колеги Јовићу. Свака част колега, задовољство је имати такве људе у нашем чланству!

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић