Skip to main content

За незаконито отпуштене полицајце са КИМ и даље има наде


Управни суд одељења у Нишу донео је пресуду 22.07.2016 године Број: ИИ-2 У. 15914/15 којом је, уважавајући тужбени захтев припадника МУП-а Р.Србије са територије АП КиМ, поништио Решење Жалбене комисије Владе Републике Србије број 118-00-00008/2015-01 од 25.05.2015. године о пензионисању  припадника МУП-а Р.Србије са територије АП КиМ.

Очекујемо да ће Жалбена комисија Владе Републике Србије овог пута уважити пресуду Управног суда одељења у Нишу и вратити наведене раднике у радни односу у МУП-у Р.Србије.

Ово значи да бивши радници МУП-а Србије са КиМ морају бити враћени у радни однос све док се не донесе ново, коначно решење о њиховом статусу.Тужба на решење Жалбене комисије Владе Републике Србије иначе је Управном суду уложена по други пут,јер је Жалбена комисије по првој пресуди Управног суда из 2015 године када јој је наложено да исправи неоправдано пензионисање радника МУП- а са КиМ-а буквално прекопирала своје првостепено решење о пензионисању радника МУП-а са КиМ-а,тако да је овом пресудом Управни суд потврдио само своју пресуду из 2015 године и пресуду у корист бивших радника МУП-а Р.Србије, с тим што сада Жалбена комисије Владе Републике Србије не би требало да има више аргумента да оспорава повраћај у радни однос радника МУП-а Р.Србије који су после ступања на снагу Бриселског споразума превремено пензинисани.

Подсећања ради, више од 1200 полицајца и радника МУП-а на Косову и Метохији је пензионисано 2013. године Уредбом Владе Србије, а након Бриселског споразума о безбедносним структурама.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ