fbpx
Skip to main content

Захтев и тражење информација у вези систематизације!


Република Србија  
Министарство унутрашњих послова  
Кабинет министра, шефу  
ПРЕДМЕТ: Захтев и тражење информација у вези систематизације
Поштовани,
С обзиром да је на снагу ступила нова систематизација радних места у МУП а да овај синдикат нисте упознали са битним променама статуса запослених сходно Члану 209. Закона о раду, обраћамо Вам се за захтевом да се председнику Синдиката српске полиције и члановима Главног одбора омогући увид у сва акта која се односе на систематизацију радних места.
Упознати смо са чињеницом да је документ степенован ознаком тајности и да се документ не може дати на увид сваком лицу, те стога истичемо да су председник синдиката и чланови Главног одбора полицијски службеници и да не би требало да постоје сметње безбедносног ризика и сметњи да у погледу поузданости.
Без обзира на горе изнето, захтевамо да надлежни орган изврше безбедносне провере за лица која би приступала подацима сходно Закону о тајности података (Члан 2, тачка 8.) и правилима и да се омогући увид у тражена документа.
Док се поступак безбедносних провера не заврши, тражимо информације које садржи систематизација и то:
На који начин и како је регулисана бенефицираност за све категорије радних места и статуса у МУП?
Посебно нас интересује статус радника који су распоређени на пословима писарнице-архиве (у ком су статусу?).
С поштовањем,
Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ