Skip to main content

Захтевамо да се Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу упутити на терен!


Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Кабинет министра

–   Саветнику министра, шефу Кабинета Вањи Вукићу
Поштовани господине Вукић,
Желим да изразим протест и незадовољство ставом Секретаријата Министарства унутрашњих послова у вези одбијања да се Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу проследи свим организационим јединицама у форми депеше.
Образложење Секретаријата да је споразум дугачак за слање у форми депеше,  и да је најбоље да се објави на веб сајту Министарства за Синдикат српске полиције је НЕПРИХВАТЉИВ!
Уколико сматрате да је мишљење Секретаријата оправдано и да је довољно да споразум буде објављен искључиво на веб сајту, схватићемо да је Споразум потписан формално и да не планирате његову примену на терену.
Обе стране, потписнице споразума обавезале су се да примењују написано. Одбијањем да се текст споразума упути на терен до свих организационих јединица Министарства, знак је да МУП не жели да о томе упозна своје запослене и лица која су дужна да споразум поштују.
Синдикату српске полиције није потребан Споразум који ће бити мртво слово на папиру и који ће служити само да би красио интернет странице, желимо потпуну примену, заједнички рад и напредак.
Скандалозан став Секретаријата који сматра да су запослени и старешине у обавези да прате и читају веб сајт Министарства доказује стварну намеру МУПа да је Соразум неискрен и необавезујућа и д аје потписан „реда ради“.
Сматрајући да став Секретаријата није и Ваш или министров став, и да желите истинску сарадњу и рад у циљу бољитка свих запослених очекујемо да се споразум што хитније упути на терен, свим организационим јединицама и радницима на упознавање, у противном, сматраћемо да је споразум потписан без намере да се примењује на терену  те сходно томе преиспитаћемо однос и сврху потписаног акта.
С поштовањем,
Председник синдиката
Глишо Видовић
 
 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ