Skip to main content

Заменик начелника ПУ Нови Сад прихватио предлог ССП


Председник Синдикалне гупе Нови Сад – Ненад Љубишић обратио се заменику начелника ПУ Нови Сад и затражио да се запослени у нашем Министарству не ангажују у време највећих врућина.

Овај допис наишао је на разумевање господина Стевана Крстића који га је  прихватио у потпуности и на терен упутио депешу на поступање.

Депеша ПУ Нови Сад у вези рада по екстремним врућинама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ САД
Заменик начелника
Господин Стеван КрстићПоштовани,
Наредних дана на територији Републике Србије, према најавама метеоролога очекују се екстремно високе температуре.
С тим у вези неопходно је да поступите по инструкцији коју сте добили од Директора полиције господина Милорада Вељовића (ДЕПЕША бр. 124/11 од 11.07.2011. године), и извршите прерасподелу радног времена и скратите време ефективног рада у току смене полицијским службеницима, или омогућите чешће паузе у току радног времена, а по потреби и ослобађање од радних обавеза појединих категорија запослених, као што су хронични болесници, труднице, мајке са децом и др.
Напомињемо да је Законом о раду и Законом о полицији наш послодавац обавезан да обезбеди адекватну заштиту здравља запослених, те је неопходно предузети наведене мере Закона о полицији у члану 7, а све у циљу заштите запослених у Министарству Унутрашњих послова.
Синдикат српске полиције – Синдикална група Нови Сад, пратиће примену поменуте инструкције Директора полиције и обавестити дирекцију полиције о свим случајевима у којима се здравље запослених у полицији током ових врућина угрожава нечињењем одговорних полицијских руководилаца и затражити њихову одговорност.
С поштовањем,

Синдикална група Нови Сад
Председник
Ненад ЉУБИШИЋ


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ