Skip to main content

Зашто касни накнада за путне трошкове?


Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова за одлазак и долазак са рада у Министарству унутрашњих послова на снази је скоро две године а да и даље имамо великих проблема са његовом применом у пракси. Грешке су заиста разноврсне али редовно и увек на штету запослених.

Најчешћи пример погрешне примене обрачуна настаје „дељење“ месечне карте, где се накнада умањује упркос томе да је запослени радио целог месеца. Поновићемо још једном да свима буде јасно – умањење накнаде настаје само услед одсуства са рада због коришћења годишњег одмора, због привремене спречености за рад или коришћења плаћеног одсуства. У свим осталим случајевима, без обзира на број одрађених смена, запосленом следује целокупна месечна накнада!

Поред наведене неправилности, занимљив је пример Полицијске станице Савски Венац, где је запосленима наметунут непостојећи ценовник аутопревозника „Ласта“ са знатно нижим ценама од реалних и важећих. Иако је Члан. 4. Правилника о условима остваривања права на накнаду трошкова за одлазак и долазак са рада у Министарству унутрашњих послова, децисно и јасно прописује да се: „исплаћује новчана противредност цене одговарајуће претплатне карте превозника по избору запосленог“. Овакво поступање супротно важећим  позитивним правним прописима а на штету полицијских службеника представља основ за покретање дисциплинких па евентуално и кривичних пријава против одговорних.

Поред ових наведених проблема око обрачуна накнаде, запослени у МУП-у суочавају се и са поновним кашњењем исплате накнаде превоза за одлазак и долазак са рада. Овакве појаве доводе до низа негативних последица које опет  на крају коштају Министарство, поменућемо овом приликом покретање евентуалних судских спорова због непоштовања Правилника, кашњење полицијских службеника на посао, повећање броја полицијских службеника одсутних са посла по основу боловања и самим тим и давања за ту врсту одсуства која износи 85% а до 30 дана пада на терет послодавца.

Такође, ових дана евидентно је све веће незадовољство запослених због кашњења накнаде за превоз али и због кашњења накнаде за рад у отеђаним условима на терену, по Одлуци министра. Запосленима у појединим Полицијским управама ова накнада још увек није исплаћена за месец септембар иако је већ почетак децембра месеца. Дакле, иако је некадашња дневница за рад на терену смањена на 150 динара, практично укинута, нема се новца ни за исплату посебне накнаде по Одлуци министра. А можда је и нешто друго у питању? Уколико се утврди да је по среди нечија грешка или нерад, Синдикат српске полиције захтеваће предузимање одговарајућих мера како до таквих грешака више не би долазило.

Што се накнаде за путне трошкове тиче, о термину исплате заосталих потраживања поузданих информација за сада нема. Изјаве званичника МУП-а своде се на то да је новац планиран буџетом за ову намену у овој години утрошен током првих десет месеци и да се чека одобрење министарства финансија за додатна средства. Наравно, одговорних за лоше планирање буџета нема!

Да ли ико може да докучи разлоге зашто та накнада касни само у МУП док запослени у другим државним органима редовно и на време добијају свој новац, па чак и унапред.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић