Skip to main content

Зашто ЗЗЗЗМУП гаси стоматолошку службу док су нам полицајци све крезубавији?


zzzzmupЗавод за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова

в.д. Директору, господину Милану Петковићу

Од стране председника Синдикалне групе Управе за обезбеђење ССП, чланова ССП из ПУ за град Београд и других полицијских службеника и чланова њихових породица, а пре свега Ваших пацијената, упознат сам са чињеницом да је радно време стоматолошке амбуланте у УЗО од 22.10.2013. скраћено, односно да је ново радно време од 7:00 до 11:00 часова,радно време стоматолошке амбуланте у ПУ за град Београд је скраћено од 8.00 до 12.00,стоматолошка амбуланта у КПА је затворена, а стоматолошка служба у самом ЗЗЗЗМУП је конципирана са потпуно новим, четворочасовним радним временом у неколико смена. Та одлука шефа Службе за стоматологију, др Александра Медојевића, у великој мери отежава долазак и пријем радника Министарства у стоматолошке амбуланте због специфичности рада полицијских службеника. Управо због те специфичности и потреба запослених у УЗО, ПУ за град Београд и КПА, Ваш Завод је и добио на коришћење функционалне и опремљене амбуланте за стоматолога и лекара опште праксе. А комплетну Стоматолошку службу ЗЗЗЗМУП је МУП опремио пре дугог низа година управо како би се стоматолошке услуге, протетске и хируршке услуге из области стоматолошке здравствене заштите, пружале пре свега полицијским службеницима и пензионисаним припадницима Полиције, као и члановима њихових породица.

Као што сви знамо, Министарство здравља РС је стоматолошке службе у читавој Србији сврстало у неповољан и подређен положај у односу на друге здравствене службе, тиме што је престало да финансира њихове зараде, а самим тим и све пацијенте довело у непријатну ситуацију да се већ неколико година уназад, све стоматолошке услуге у државним здравственим установама плаћују, како би стоматолошки радници сами себи обезбедили зараду.Један велики број припадника МУП и чланови њихових породица, као и велики број наших пензионера су дуги низ година пацијенти лекара стоматолога у ЗЗЗЗМУП и задовољни су њиховим услугама и квалитетом рада као и релативно повољним ценовником услуга с обзиром на тешку материјалну ситуацију и запослених и пензионера МУП.

На овај начин, оваквом организацијом рада, директно сте нам смањили могућност на коришћење стоматолошких услуга и простом логиком гледано, довели у опасност Стоматолошку службу ЗЗЗЗМУП да остане без великог броја пацијената, а саме запослене у истој служби да остану без голе егзистенције,тј. да се у скорије време комплетна Стоматолошка служба угаси.

С обзиром да је ЗЗЗЗМУП референтна установа за запослене у Министарству унутрашњих послова, и да је то регулисано Законом о полицији, желим да Вас упозорим да је свака промена система и начина рада морала да прође и сагласност Министарства унутрашњих послова и Владе Републике Србије која је колико нам је познато,оснивач ЗЗЗЗМУП. Ако то занемарите, и ако убудуће самоиницијативно одлучујете о смањењу услуга запослених у МУП, као што сте учинили са стоматолошком службом, поставља се питање оправданости ексклузивитета које је ЗЗЗЗМУП добио кроз Закон о полицији. Односно, у овом случају, ако у будуће не будете могли да обезбедите пуно радно време стоматолошких амбуланти можете изгубити и оно што до сада имате, или је то можда нечија намера?

С тим у вези намеће нам се питање, која је Служба у ЗЗЗЗМУП следећа, уколико Ви процените да нама запосленима односно пацијентима из МУП она није потребна у пуном радном времену?

Оно што сада у овом тренутку, Синдикат може и жели је да Вам понудити, односно понуди Стоматолошкој служби ЗЗЗЗМУП, а у циљу превазилажења новонасталих проблема, је да склопимо одређени вид споразума или уговора да се услуге Службе за стоматологију по постојећим ценама, пружају члановима ССП уз могућност плаћања путем административне забране на 12 или 24 једнаке месечне рате зависно од износа услуга!

Сматрам да би тиме могли да олакшамо коришћење свих стоматолошких услуга нашим радницима и члановима њихових породица у опште тешкој финансијској ситуацији у земљи, а уједно и да помогнемо у решавању тешке финансијске ситуације у којој се ЗЗЗЗМУП налази, што је како сазнајемо и био једини критеријум за смањење обима рада Стоматолошке службе ЗЗЗЗМУП.

Не споримо да ће те можда за Ваш Завод начинити уштеде исплаћивањем упола умањених зарада и доприноса радницима са Стоматологије, али требате да знате да нас као кориснике услуга, скраћењем радног времена стављате у неповољан положај, јер нас на тај начин приморавате да убудуће, све стоматолошке услуге затражимо на другим местима и по другим ценама. Можда је то Ваш или нечији циљ, да се радницима Стоматолошке службе који држе приватне ординације, обезбеде пацијенти из МУП-а, можда су тамо нагађања или спекулације које су проистекле из насталог проблема, на Вам а и нам аје да то ценимо и истражимо. За сада, предност дајемо Вама, несумњамо да ће те наћи адекватно и задовољавајуће решење.

С тим у вези, а пре свега у вези нашег предлога, очекујем Ваш одговор или организацију заједничког састанка, мој телефон је 064/800-55-00.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Ужице, 04.11.2013. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ