Skip to main content

Затражено тумачење Упутства о услугама исхране и смештаја


Министарство унутрашњих послова
Секретаријат
Секретар – Милорад M. Тодоровић
Предмет:  Тумачење Упутства о услугама исхране и смештаја
 Поштовани господине Тодоровић,
Молимо Вас за правно тумачење појединих чланова и термина Упутства о услугама исхране и смештаја (даље у тексту УОУИИС).
Под тачком 3. УОУИИС наводи се да се „обезбеђује исхрана и смештај без остваривања допунских средстава“.

  • Питање: Шта то конкретно значи, да ли да МУП неће остваривати добит на пружену услугу,  или да ће МУП финансирати исхрану и смештај из сопствених средстава или буџета?

Под тачком 3. УОУИИС наводи се термин „заслужни полицијац“ .

  • Питање је: Којим правним актом и чланом акта је регулисано постојање „заслужног полицајца“ како се бира, и све у вези ове категорије радника са којом до сада овај синдикат није упознат да постоји.

Под тачком 4.  5.  и 6.  УОУИИС остаје нејасноћа, ко сноси трошкове?

  • Питање је: Ко сноси трошкове, радници или Управа за послове исхране и смештаја односно Министарство?

Под тачком 7. УОУИИС наводи се да постоје категорије радника који раде под отежаним условима рада.

  • Питање је: Чиме је дефинисан термин рада под отежаним условима, ако до сада нема процене ризика за радна места? Дакле, којим правним актом и чланом тог акта је дефинисана отежаност услова рада?
  • На који начин и која стручна служба је била укључена у израду овог упутства?

Да ли су све организационе јединице имале могућност да дају мишљење на овај текст Упутства?

  • Генерално, да ли је било којим чланом предметног Упутства, регулисано да Министарство унутрашњих послова из својих буџетских средстава плаћа бесплатне оброке за поједине категорије радника? Ако није, којим Законом и чланом или другим правним актом је област регулисана?

Број:  47и /012
Београд, 02.04.2012.године
 
Овде можете преузети: Упутство о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ