Skip to main content

Због кршења Закона о безбедности и здрављу на раду ССП поднео пријаву тужилаштву!


 ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ

Пропустом одговорних лица у Министарству унутрашњих послова, да буду предузете потребне мере на решавању проблема са водом за пиће коју користе полицијски службеници Граничне полиције учињен је читав низ директних кршења одредаба Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС број 101/05), а тиме и кривично дело “непредузимање мера заштите на раду“ из члана 169. став 1. Кривичног законика Републике Србије.

Сматрајући да у конкретном случају има елемената кривичног дела које се гони по службеној дужности, а на основу члана 223. став 1. ЗКП, Синдикат српске полиције подноси ову пријаву, са уверењем да ће Прво Основно јавно тужилаштво у Београду предузети потребне мере у циљу утврђивања свих битних чињеница, и евентуалног процесуирања одговорних лица.

 Овај предмет (информација) достављен је Инспекторату за рад и Управи за безбедност и здравље на раду.

Молим Вас да нас писменим путем на адреси из меморандума благовремено обавестите о предузетим мерама и радњама.

С поштовањем,

Број: 58-01/13
Дана: 31.05.2013.год.

Председник СГ Београд
Драган Жебељан

 

 Прилог пријаве и обимне приложене документације нећемо јавно обелодањивати с обзиром да је предато у надлежност тужилаштва!

– * –

Упућено Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Управа за безбедност и здравље на раду
Директорки Вери Божић-Трефалт

Инспекторат за рад
Директору Драгољубу Пеурачи

Поштована -и,

Заједнички састанак са Синдикатом српске полиције одржан 12.03.2013.године у просторијама Управе за безбедност и здравље на раду, где су присуствовали и представници Министарства унутрашњих послова није уродио плодом.

Закључци са састанка, наведени у белешци коју сте нам послали нису испоштовани као ни рок који смо заједнички прихватили. Крај априла месеца је одавно прошао а Синдикат српске полиције није чак ни усмено обавештен о резултатима или насталим проблемима.

С обзиром да је Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр.101/2005) ступио је на снагу пре седам година, када је почела његова примена у Србији а да,

  1. Акт о процена ризика за радна места у МУП није донет;
  2. Радници нису упознати са ризиком које доноси њихово радно место;
  3. У Министарству унутрашњих послова и њеним у организационим јединицама не постоје лица која  су одређена за безбедност на раду;
  4. Министарство своје запослене не оспособљава за безбедан и здрав рад;
  5. Министарство не ангажује лиценцирана правна лица ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине;
  6. Објекти и кабине на  граничним прелазима су не условни за рад људи;
  7. Објекти на граници немају тоалете, топлу воду, пијаћу воду…“

С тим у вези, Синдикат српске полиције од Вас, по ХИТНОМ поступку, без одлагања захтева да у склопу своје надлежности и законске обавезе изврши Инспекцијски надзор у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и предузму законске мере и санкције.

Такође, желимо да Вас обавестимо да је Синдикат упутио Пријаву Јавном тужилаштву у Београду у вези неисправне воде на граници са Хрватском, Босном и Херцеговином и Бугарској те очекујемо да тужилаштво у складу са својом недлежношћу испита случај.

С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ