Skip to main content

Жељку Којићу: Надлежност и опис послова Одељења за здравство и психолошку превенцију


Господине Којићу,

У Правилнику о Унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова број: 01-3328/12-17 од 23.05.2012.године у текстуалном делу који се однос на Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, нисмо успели да пронађемо опис делатности и надлежност Одељење за здравство и психолошку превенцију (осим реченице да Одељење за здравство и психолошку превенцију у свом саставу има: Одсек за здравствену превенцију и Одсек за психолошку превенцију).

Истичем да је област здравства регулисана је Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 – др. закон) у коме се налазе поглавља које регулишу одређена права оболелих као што је Права на слободан избор, Право на тајност и поверљивост информација, Право на увид у медицинску документацију, Право на тајност података, а да смо се до сада у Министарству унутрашњих послова, у појединим организационим јединицама сретали са проблемима и виду незаконитог тражења увида у документацију оболелих, слања на „циљане“ лекарске прегледе, незаконите контроле боловања и сл. што је у супротности са законом.

Сложићете се да брига о здрављу запослених неопходна у свакој радној организацији, а посебно у нашем Министарству посебно јер велики број радника ради на местима са повећаним ризиком и носе ватрено оружје. Међутим, поједине високе старешине грубо крше законе и права радника шаљући запослене на тзв. „циљане“ лекарске прегледе, или упућују полицијске патроле у „контролу боловања“, што је у супротности са чланом 103. тачка 5. Закона о раду, што се не може посматрати као брига већ контрола.

С тим у вези, с обзиром да нам је нејасана надлежност и опис послова и делатност Одељење за здравство и психолошку превенцију, молимо Вас да нам доставите документацију која се односи на надлежност, делатност и формирање овог Одељења, односно на законско утемељење рада ове службе и евиденција које оно води.

С поштовањем,

Ужице,  01.08.2013.год.

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ