Skip to main content

Жељку Којићу: Намарно кршење закона или намерно наношење штете ССП?


Помоћнику министра и начелнику Сектора Жељку Којићу

 Господине Којићу,

Више пута до сада, понавља се проблем који се огледа у томе да послодавац запосленом који је члан синдиката не одбија чланарину, а што је дужан по закону.

Позивам Вас да, као начелник надлежног Сектора, предузмете све неопходне мере и радње које произилазе из Ваших обавеза, за испуњавање Чл. 207. ст. 2. Закона о раду: „Послодавац је дужан да запосленом који је члан синдиката на име синдикалне чланарине одбије износ зараде на основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката“.

Према провереним сазнањима, и материјалним доказима који су у прилогу акта, већем броју чланова Синдиката српске полиције већ неколико месеци се не одбија 1% од плате на име синдикалне чланарине.

Најдрастичнији је пример чланова Синдикалне групе УЗО запослених у Управи за обезбеђење (послови обезбеђења ДКП), којима се, као и другима, не одбија законски износ чланарине, и то не њиховом, већ кривицом надлежних служби које су под Вашом ингеренцијом. Овим се наноси директна штета ССП, с обзиром да се рад Синдиката и синдикалних група финансира искључиво од прикупљене чланарине, те угрожава нормалан рад и функционисање ССП и његових синдикалних група.

Издвојићу и примере других чланова ССП-Синдикална група Београд:

За Бобана Стевановића први пут је Обрачунској служби послат допис бр. 11-01/12 од 29. 10. 2012. године а други пут допис бр.  16-01/12 од 5. 3. 2013. године; за Жарка Браковића, послат је допис бр. 18-01/12 од 7. 3. 2013. године, а за Милована Чогурића допис бр. 30-01/12 од 26. 3. 2013. године. Сви дописи су уредно примљени и потписани од стране раднице Обрачунске службе. Увидом у евиденцију исплатиоца обустава у проценту по кредиторима за рн. 160-0000000380765-53, наведених лица нема у списку, што значи да им се синдикална чланарина не обуставља, а предметна лица нису иступила из синдиката.

С тим у вези од Вас очекујем хитан одговор, по ком законском основу сe не врши обустава синдикалне чланарине за именоване који редовно добијају зараду, као и за друге чланове ССП, односно, зашто не поштујете Чл.207. ст. 2. Закона о раду, а како бисмо избегли евентуалне законске последице према одговорним лицима у Министарству.

Председник СГ Београд
Драган Жебељан

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ