Skip to main content

ЗЗЗР МУП доставио половичне резултате, извештаје о финанцијској добити крије!


Синдикат српске полиције затражио је приступ информацијама од јавног значаја од  Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, и то:

  1. Доставити копију акта који се односи на именовање чланова Управног одбора Завода за 2010, 2011, 2012 и 2013.годину ;
  2. Доставити копију акта који се односи на именовање чланова Надзорног одбора Завода за 2010, 2011, 2012 и 2013.годину ;
  3. Доставити документацију која се односи на комплетну остварену добит и плаћање свих разних услуга (циљани лекарски прегледи, контролни лекарски прегледи, прегледи за пријем у радни однос, систематски прегледи и др.) које је Министарство унутрашњих послова, из буџета и сопствених прихода уплатило Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године (разврстано по годинама и услугама са износима).
  4. Доставити документацију која се односи на давање на трајно или ограничено коришћење покретности МУП (службених аутомобила, санитетских возила, мобилних телефонских апарата, службених СИМ картица МУП, информатичке опреме и сл.) Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године.

Директор др Милан Петковић, упутио је одговор на наш захтев и потврдио да независна здравствена установа користи неколико возила МУП, одговор на остварену добит и економско-финансијско пословање нисмо добили, уместо информације, љубазни вд. директор препоручио је да се Синдикат српске полиције обрати свом послодавцу !!!!

С обзиром да је ССП правно лице и нема свог послодавца, били смо принуђени да реагујемо и упознамо господина Петковића о правном статусу ССП и инсистирамо на траженим подацима.

Поштовани господине Петковићу,

У својству овлашћеног лица за поступање по Закону о информацијама од јавног значаја у Синдикату српске полиције, упутио сам установи на чијем сте челу, допис у коме су затражене неке информације које су од интереса за наше чланове.

Из Вашег дописа закључујемо да сматрате да је Синдикат српске полиције део Министарства унутрашњих послова или да је у подређеном положају у односу на Министарство унутрашњих послова. То закључујемо из самог наслова где сте допис насловили на Министарство унутрашњих послова – Синдикат Српске полиције, што је сасвим неисправно. Такође, под тачком 3. Вашег одговора, наводите да се обратимо послодавцу за информације које тражимо.

С тим у вези, обавештавам Вас да је Синдикат српске полиције независно правно лице, регистровано под матичним бројем: 17713892 и ПИБ-ом: 105204632 те да нема послодавца нити нам је Министарство унутрашњих послова на било који начин надређен или да има утицај на наш рад.

Не би желели да Ваш одговор сматрамо као избегавање законске обавезе или намерно избегавање достављања информације, препоручујемо Вам да ревидирате Ваш одговор и доставите нам тражене информације које се односе на:

  1. Доставити документацију која се односи на комплетну остварену добит и плаћање свих разних услуга (циљани лекарски прегледи, контролни лекарски прегледи, прегледи за пријем у радни однос, систематски прегледи и др.) које је Министарство унутрашњих послова, из буџета и сопствених прихода уплатило Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године (разврстано по годинама и услугама са износима).

У противном, у случају ћутања администрације односно ако и даље сматрате да Синдикат српске полиције има послодавца, бићемо принуђени да пошаљемо жалбу Поверенику  за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Шеф службе за информисање,
портпарол ССП
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ