Obrenovac, 19.06.2018. godine – U PS Obrenovac, sa početkom u 10,00 časova, održan je radni sastanak sa načelnikom PS Obrenovac, gospodinom Nedeljković Goranom. Delegaciju Sindikata srpske policije činili su: predsednik Lazar Ranitović, član GO SSP Nebojša Ristić, predsednik RC Beograd Predrag Plazinić i predsednik SG Obrenovac Darko Jovanović.

Nakon uvodnih pozdravnih reči, prešlo se na iznošenje problematike u okviru te organizacione jedinice, u vezi sa prekovremenim radom i preraspodelu radnih sati. Međutim, glavni razlog sazivanja sastanka i tema o kojoj je razgovarano je odnos i ponašanje komandira PI Obrenovac Zarić Dejana, prema policijskim službenicima.

Veoma brzo i lako smo sa načelnikom PS Obrenovac Nedeljković Goranom, rešili čuvene situacije sa procedurom, načinima i uslovima izdavanja naloga za prekovremeni rad i preraspodelu radnih sati, tako da smo prešli na drugu i veoma važniju temu.

Na adresu Sindikata srpske policije često pristižu pritužbe na rad rukovodioca. Jedna od pritužbi je vezana za rad i ponašanje komandira PI Obrenovac. Načelniku smo detaljno preneli na koje sve načine, komandir PI svojim ponašanjem iritira i demotiviše u radu policijske službenike. Od njega smo dobili veoma skeptičan odgovor, da je delimično upoznat sa ovim problemima i da će oni biti prevaziđeni.

Ipak smo, na kraju sastanka došli do zaključka, da sa jedne strane, postoji volja kako bi se konačno stalo na put neprihvatljivom ponašanju komandira, a sa druge, u nekim situacijama su zbog svima nama dobro poznatih razloga, pravednim rukovodiocima vezane ruke da nešto po tom pitanju i učine.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je dao obećanje načelniku, aktivistima i članovima SSP, da će sindikat u okviru svojih nadležnosti prikupiti još podakte i inicirati pokretanje disciplinskog postupka, a ukoliko bude elemenata zlostavljanja na radu ili mobinga, pokrenuti postupak zaštite od zlostavljanja na radu i podneti tužbu nadležnom sudu. Pored toga, na sledećem sastanku sa poslodavcem, nadležni u Direkciji policije, biće obavešteni o ovom problemu.

I ovog puta, pozivamo sve zaposlene, ukoliko smatraju da su izloženi mobingu ili zlostavljanju na radu, obaveste Sindikata srpske policije. A mi ćemo znati kako da im pomognemo.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.