Ради испитивања ставова запослених у Министарству унутрашњих послова, Синдикат континуирано спроводи електронске анкете, као што су следеће:

-*-


Спроведена 2.01.2014.

-*-


Спроведена 02.12.2013.

-*-


Спроведена 12.10.2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.