Pred poslanicima Narodne Skupštine Srbije ovih dana nalazi se i Predlog zakona o dopuni zakona o budžetu republike Srbije za 2017. godinu. Predviđeno je njegovo usvajanje po hitnom postupku sa skraćenim rokom za stupanje na snagu, narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Članom 1. ovog zakona predloženo je da se, na osnovu odluke Vlade zaposlenima kod korisnika budžeta Republike Srbije, može vršiti isplata nagrada, odnosno bonusa.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u članu 16. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Kako je ranije već najavljeno i obrazloženo, od strane ministra Stefanovića i predsednika Vučića, zahvaljujući fiskalnom prostoru koji je kreiran merama fiskalne konsolidacije u prethodne tri godine, a u sklopu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, stvorile su se mogućnosti da se na osnovu odluke Vlade zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije izvrši isplata jednokratnog iznosa.

Podsećamo da je u članu 16. Zakona o budžetu za 2017. godinu postojala odredba „U 2017. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).“ kojom je ova vrsta bonusa za zaposlene praktično bila zabranjena a sada se ta prepreka otklanja.

Ovom izmenom zakona praktično je stvorena mogućnost i da MUP deci uzrasta do 15 godina svojih zaposlenih dodeli novogodišnje poklon-čestitke, kako je to inače predviđeno PKU za državne organe. Ali, jedina preostala prepreka može biti i presudna – novac. Prema nezvaničnim informacijama kojima SSP raspolaže, ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar Stefanović lično, preduzimaju određene napore kako bi stvorili uslove da obraduju naše mališane, ali ne zavisi sve od njih.

Još jednom naglašavamo da nije potrebno da zaposleni podnose bilo kakve zahteve za ostvarivanje prava na poklon-čestitku! Ukoliko Vlada RS donese pozitivnu odluku, MUP će po službenoj dužnosti isplatiti novac svim zaposlenima koji ostvaruju pravo.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.