Predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović obratio se načelniku Policijske uprave Niš predlogom da na osnovu Uredbe o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u MUP-a i odredbe čl. 2.  Uredbe, pokrene inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskih službenika samostalnog policijskog inspektora Đorđević Velibora načelnika PS Ražanj, samostalnog policijskog inspektora Lazarević Ljubiše Komandira  PI za bezbednost na železnici i zamenika komandira iste narednika Ivanović Obrada.

Uprkos ukazivanju na kršenje prava radnika i nepoštovanje zakona i instruktivnih akata Direkcije policije, pomenuti rukovodioci su nastavili da svesno i namerno krše pomenute akte, čime su zaposlenima naneli nesagledivu štetu kako u pogledu poštovanja njihovog privatnog života i mogućnosti da planiraju svoje obaveze i svoje slobodno vreme, tako i u materijalnom smislu jer im nisu adekvatno obračuni i plaćeni ostvareni radni sati.

Na fotografijama možete pogledati ceo dopis predloga:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.