BEOGRAD, 10.2.2017. godine, – U Palati Srbija održan je drugi mesečni sastanak u tekućoj godini sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima kojim je predsedavao gospodin Željko Veselinović. Predsednik Radne grupe, državni sekretar, gospodin Milosav Miličković bio je odsutan zbog službenih obaveza. Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjavali su predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, član GO Boban Đorđić, predsednik RC Vranje Zoran Stojčić i predsednik SG Preševo Nebojša Simijovnović.

Teme o kojima se razgovaralo su sledeće:

1. Krajnje nehumani uslovi rada u jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

Na prethodnom sastanku upoznali smo rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem i situaciojom u Odeljenju za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava koji nemaju rešen sanitarni čvor tokom rada što predstavlja velik problem zaposlenima usled fizioloških potreba. Pomoćnik direktora policije, gospodin Bogoljub Živković rekao je da će se uputiti dopis starešinama koji će izaći na teren sagledati situaciju i iznaći rešenje kako bi se problem prevazišao. Dokle se stiglo sa prevazilaženjem problema?

Odgovor je dao pomoćnik direktora policije, Bogoljub Živković koji je izjavio da su izvršene analize na 33 lokacije gde pripadnici Odeljenja za obezbeđenje DKP vrše obezbeđenje objekata te u skladu sa utvrđenim dati su predlozi Sektoru za materijalno finansijske poslove radi rešenja ovog problema a bez koga nije moguće rešavanje. Na 22 lokaliteta biće najverovatnije postavljeni pokretni toaleti uz adekvatne dozvole neophodne radi postavljanja i omogućavanja upotrebe. Na određenim lokalitetima biće pronađen objekat sa toaletom gde će pripadnici nesmetano moći da obavljaju fiziološke potrebe, dok na određenim lokalitetima gde nije bilo moguće rešiti problem na pomenute načine organizovaće se zamena policijskih službenika radi obavljanja fiziološke potrebe od strane neposrednih starešina.

2. Demineri u SVS

Na jednom od sastanaka pokrenuli smo pitanje odobravanja viših naknada za angažovanje tih ljudi na terenu, prilikom uklanjanja neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava. Prema informacijama kojima SSP raspolaže, Sektor za vanredne situacije dao je podršku toj inicijativi, Sektor za materijalno-finansijske poslove dao saglasnost s obzirom da to neće izazvati velike troškove, ali je na kraju ipak donešena negativna odluka. Navodno je neko iz Kabineta ministra sve to stopirao.

Naše pitanje glasi da li je to istina, i ukoliko jeste tražimo obrazloženje za takav ishod?

Odgovor na pitanje dao je zamenik načlenika Sektora za materijalno-finansijske poslove, gospodin Željko Veselinović koji je izjavio da nije ništa stopirano već da će kroz Pravilnik o platama u budućem periodu biti regulisano između ostalog i pitanje naknade kako za deminere tako i za druge policijske službenike prilikom angažovanja. Dalje, Veselinović je naveo da će biti novina koje se odnose na uslove za ostvarivanje naknade a gde pre svega pored pomenutog teritorijalnog principa ( primer Odluka o naknadi u vezi rada sa migrantima) kojom su definisana područja na kojima važi naknada za rad sa migrantima u iznosu od 1.800 dinara), biti uveden funkcionalni princip, gde će zaposleni na osnovu posla koji obavljaju ostvarivati uslov za posebnu naknadu, npr. fudbalske utakmice proglašene javnim skupom visokog rizika. Iznos po funkcionalnom principu će najverovatnije umesto dosadašnje dnevnice od 150 dinara, iznositi do 500 dinara s tim što navedeno pravo će derogirati pravo na dnevnicu, što će biti posebno uređeno. Takođe, po rečima Veselinovića ukoliko bude bilo finansijskog prostora u budžetu MUP-a moći će ta naknada biti  uvećana u skladu sa mogućnostima odlukom od strane ministra što će predstavljati novinu u odnosu na dosadašnje normativno uređenje kada se o ovakvim i sličnim prinadležnostima izjašnjava Vlada R. Srbije, što će umnogome uz pomenuti finansijski  preduslov olakšati izmenu predmetne odluke.

3. Potrošni matrijal za kriminalističku tehniku

Duži niz godina stanje sa osnovnim potrošnim materijalom neophodnim prilikom vršenja i najbanalnijih uviđaja jako je loše. Nedostaju sredstva za otkrivanje, fiksiranje, pakovanje, obradu tragova… Istina, to stanje se neznatno popravlja u poslednje dve godine, ali je i dalje daleko ispod minimuma potrebnog za normalno funkcionisanje službe. Potrebno je ubrzati nabavke jer su magacini prazni, kao i opredeliti dodatna sredstva ukoliko je to moguće, ili sredstva već opredeljena za NKTC svrsishodnije raspodeliti. Džaba nam super opremljene i savremene laboratorije ako sa terena ne stižu kvalitetno fiksirani i adekvatno izuzeti tragovi uz pomoć adkevatnih sredstava.

Ministarstvo je svesno navednog problema saopštili su gospoda Veselinović i Bjelica, razlog zašto u prethodnoj godini je manjkalo opreme i sredstava je u finansijama. Ubrzo se završava nabavka sredstava u vrednosti od više desetina miliona dinara čime će zasigurno ovaj problem biti otklonjen i zaposleni na ternu ne bi trebalo da imaju problem nedostatka opreme i sredstava za nesmetan rad kada je u pitanju jedan od najbitnijih poslova u pogledu obezbeđenja dokaza za uspešno vođenje kasnijih krivičnih postupaka.

4. Novi sistem polaganja OPV,  SFO i gađanja vatrenim oružjem

Velike probleme u praksi izazvaće najnovije promene u sistemu provera. Starosna granica je povišena bez dubljih analiza niti uvida u zdravstveno stanje zaposlenih, već je kao reper uzeto produženje prosečnog životnog veka u Srbiji, dok je činjenica da je samo u prošloj godini u invalidsku penziju otišlo više od hiljadu policajaca! Pri tome su dodatno povišene i pooštrene norme koje treba zadovoljiti a u većini organizacionih jedinica skoro da ne postoje ozbiljni uslovi za nastavu i treninge.

Posebna priča jeste provera i ocenjivanje gađanja iz vatrenog oružja. Jedini trening jeste upravo sama ta provera. Da li je realno očekivati ispunjenje strogo propisanih uslova ako policajac samo jednom godišnje ispali 25 metaka?

Potrebno je vraćanje starosnih granica na ranije vrednosti, kao i normi na proveri fizičke spremnosti. Takođe, potrebno je omogućiti više, a minimum još jedan termin za gađanje vatrenim oružjem, koji bi bili u svrsi obuke i treninga, bez ocenjivanja.

Odgovor na postavljena pitanja dao je načelnik Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku, gospodin Milan Radivojević koji je izjavio da je analogno povećanju uslova za odlazak u starosnu penziju, neophodno bilo i podići kriterijume za oslobađanje od polaganja OPV i SFO zaposlenima kako ne bi smo bili u situaciji da zaposleni poslednjih deset godina pre odlaska u penziju nemaju fizičke provere a da paralelno imaju status OSL, odnosno UOSL i ovlašćenja za upotrebnom sredstava prinude, što predstavlja ujedno zakonsku obavezu prema Zakonu o policiji. Ono što je pomenuto Odeljenje imalo u vidu i uvažilo jeste smanjenje određenih disciplina za zaposlene starosne dobi od 40 do 45 godina a na osnovu analize, stepena nastalih povreda itd, jeste ukidanje discipline „skok u dalj“ i „trčanje na 50 metara“.

Kada je u pitanju gađanje vatrenim oružjem i sam poslodavac je svestan neophodnosti češćeg treninga i ocenjivanja gađanja vatrenim oružjem, gde je uzimajući u obzir sve okolnosti planom i programom uvrstio godišnje tri gađanja za sva tri nivoa obuke u zavisnosti od toga koji nivo je zaposleni prethodno položio i kojom ocenom.

Predsednik Lazar Ranitović podsetio je prisutne naročito načelnika Radivojevića da je SSP u prethodnom periodu SSP ukazao na propust koji je uočen pri logovanju na platformu Moodle gde je moguće ulogovati se na tuđi nalog jer su sve lozinke iste – predstavljaju ime.prezime i JMBG, gde svako ko ima nameru može zloupotrebiti jednoličnost pristupnih šifri i saznanjem JMBG drugoga zaposlenog ući na njegov nalog i rešavati testove čime može namerno naneti štetu. Načelnik Radivojević je izjavio da do njega lično nije došao bilo kakav akt sa pomenutom sadržinom, ali bez obzira na taj propust Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku će težiti usavršavanju same platforme, čime će se sve uočene nepravilnosti otkloniti.

5. Mere štednje

Rečeno je da su prestali da važe osnovni razlozi za mere štednje, koji su bili na snazi tokom druge polovine prošle godine. Međutim i dalje je u praksi na snazi zabrana nagrađivanja uvećanjem koeficijenta plate starešinskog kadra i svih zaposlenih izvan direkcije policije. Zašto je to tako i do kada će važiti? Na prethodnom sastanku smo dobili odgovor da nema smetnji da se zaposleni zbog odgovarajućih rezultata u radu nagrade u okviru kvote od 5% ali kako nije poslata depeša koja bi derogirala prethodno upućenu koja je uvela ovo pravilo rukovodioci ne predlažu zaposlene izvan direkcije policije za uvećanje koeficijenta zarade. Potrebno uputiti depešu rukovodiocima da je sve zaposlene moguće nagraditi u okviru kvote od 5%.

Takođe, na snazi je i prećutna naredba da se starešinama ne određuje i ne plaća pripravnost. Čak im je i dolazak na posao izvan radnog vremena, u pojedinim policijskim upravama, ograničen na taj način da im se beleži samo jedan sat radnog vremena, bez obzira na realno provedeno vreme na službi. Zašto su ti ljudi diskriminisani?

Odgovor na pitanja dali su gospodin Željko Veselinović i gospodin Drago Bjelica. Sektor za materijalno-finansijske poslove, Direkcija policije i Sektor za informacionu tehnologiju kroz oformljenu radnu grupu rade na kreiranju platforme kojom će biti omogućeno da kroz odgovarajući program svaka policijska uprava, odnosno sektor ili dr. organizaciona jedinica u okviru MUP-a može kroz budžetska sredstva koja su joj ustupljena na korišćenje iz mase novčanih sredstava na ime nagrađivanja iskoristiti najviše 0,85% gde će automatski preko sistema biti onemogućeno dalje nagrađivanje. Takođe, uvešće se mogućnost nagrađivanja u iznosima od 5%, 10%, 15% i 20% u okviru pomenutog limita – koeficijenta u visini od 0,85%. Time će rukovodici dobiti slobodu da na osnovu rezultata nagrade više zaposlenih različitim uvećanjem koeficijenta uz obavezu isticanja zaposlenih kojima je uvećan koeficijent na oglasnoj tabli, radi potpune transparetnosti ali i poštovanja naložene naredbe ministra.

Do odpočinjanja primene pomenutog na snazi je i dalje mogućnost nagrađivanja u okviru kvote od 5%, s tim što ovaj iznos nije limitiran na zaposlene u okviru Direkcije policije već se odnosi na sve zaposlene, dakle i van Direkcije policije. Svi zaposleni mogu biti nagrađeni u okviru pomenute kvote od 5%.

6. Proširenje dejstva Odluke ministra broj 6362/2016-02

Predsednik Lazar Ranitović, uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova gospodinu dr Nebojši Stefanoviću radi modifikovanja Odluke broj 6362/2016-2 od 1.8.2016. godine te proširenja dejstva odluke na teritorije opština Raška, Novi Pazar, Tutin i Sjenica a zbog terenskog rada zaposlenih koji bivaju upućivani na imenovane teritorije. Da li je predlog SSP ministar uzeo u razmatranje i da li će modifikovati predmetnu Odluku kako bi svaki zaposleni koji su angažvani na područjima ostvarili uslov za posebnu naknadu u iznosu od 1.800 dinara?

Teritorije opština Raška, Novi Pazar, Tutin i Sjenica od dana 11.1.2017. godine Odlukom ministra uvrštene su kao teritritorije gde upućenim policijskim službenicima pripada naknada za terenski rad i rad sa migrantima  u visini od 1.800 dinara.

 7. Predlog u vezi racionalnog trošenja i ušteda prilikom rada sa migrantima u području definisanom Odlukom ministra na teritoriji RC GP prema R. Makedoniji

Predlog sa kojim su upoznati rukovodioci RC GP prema R. Makedoniji i sa kojim se slažu, tiče se ušteda i motivacije za rad policijskih službenika raspoređenih u RC GP prema R. Makedoniji koji rade iste poslove kao upućeni iz drugih organizacionih jedinica. Raspoređeni u RC GP prema R. Makedoniji su vođe patrole, sva odgovornost je na njima, a ne isplaćuje im se posebna naknada, čime su diskriminisani te im opada moral za radom. Predlog je da policijskih službenici RC GP prema R. Makedoniji borave na terenu po 15 dana kao i kolege upućene iz unutrašnjosti. Na taj način bi obavljali svoje redovne poslove, radili sa migrantima kao i upućeni, smanjili bi se troškovi MUP-a u pogledu troškova dolaska i povratka zaposlenih iz unutrašnjosti, smanjila bi se angažovanja iz drugih OJ i ne bi se stvarao višak sati, a stvorili bi se uslovi da im se isplati naknada na osnovu Odluke ministra. Poboljšalo bi se bezbednosno stanje kako u org. jedinicama odakle dolaze zaposleni iz unutrašnjosti tako i na području RC GP prema R. Makedoniji. U prilog ide nepobitna činjenica da bolje poznaju teren nego upućeni, čime bi adekvatnije odgovorili na sve zadatke

Odgovore povodom teme dao je zamenik načelnika Uprave policije, gospodin Zoran Joksimović, koji je izjavio da nije moguće zbog organizacije posla, bezbednosne procene i planova uputiti zaposlene iz navedenog RC GP prema Makedoniji u dr. RC GP kako bi ostvarili uslov jer su oni u matičnoj jedinici nosioci posla, poznaju teren i njima dolaze pripadnici na ispomoć gde zajedno obavljaju poverene poslove i zadatke u vezi sa migrantskom krizom. Ukoliko bi i jedan pol. službenik bio upućen u dr. RC GP tada bi manjkalo patrola radi pokrivenosti terena jer bez matičnog policijskog službenika nije moguće obavljanje poslove bezbedan i  adekvatan način. Naknada je definisana iz razloga jer upućeni pol. službenici su odsutni od kuće, obavljaju terenski rad, nakon smena borave u kolektivnom smeštaju što predstavlja razliku u odnosu na matične policijske službenike koji odlaze nakon završene smene kućama. Pored navedenog da nije ispomoći iz drugih PU, matični policijski službenici bi svakako obavljali kroz redovan rad poslove u vezi sprečavanja ilegalnog prelaska granice i dr. poslove u skladu sa zakonom.

8. Veoma loša i neadekvatna ishrana policijskih službenika na karauli Borance u KZB prema AP KiM.

Delegacija SSP je obišla kolege angažovane na pomenutoj karauli gde je sagledavajući osnovne probleme sa kojima se susreću u ovom objektu u kome borave zajedno sa pripadnicima vojske Srbije konstantovano da su uslovi za smeštaj  zadovoljavajući ali da je potrebno raditi na poboljšanju istih. Ono što je osnovni problem koji se već nekoliko poslednjih meseci konstatno ponavlja jeste nekvalitetna hrana koja se dostavlja na terenu. Naime,15-dnevno trebovanje ogleda se u jednoličnoj hrani – (15 konzervi ribe,mesnog nareska i 15 gotovih jela pasulja za sve pripadnike,ustajalo,bajato i polu-buđavo voće) bez sledovanja koje je predviđeno Pravilnikom i Uputstvom o ishrani u terenskim uslovima. Poražavajuće deluje činjenica da u okviru MUP-a postoje dve kategorije pripadnika policije koji obavljaju iste poslove – dok na pripadnici Žandarmerije imaju svu neophodnu i kvalitetnu hranu dotle na istim poslovima i u sličnim uslovima našim kolegama u kasarni Borance se dostavlja 15-dnevno sledovanje pasulja za celu smenu. Neposredni rukovodioci u PU Kruševac prepoznali su ovaj problem i želeli da ga reše, sve se svelo na razmenu dopisa i obaveštenja a da se nisu popravljeni uslovi ishrane.

Uprava za smeštaj i ishranu koja je odgovorna za adekvatno snabdevanje pripadnika policije na terenu  očigledno da nije u stanju da se izbori sa ovim problemom jer je odgovor koji su ponudili u smislu da je to hrana koje trenutno ima u magacinu najblaže rečeno uvredljiv i poražavajući.

Takođe, pored problema sa hranom u objektu nedostaju i osnovna sredstva za higijenu, za dezinfekciju i održavanje objekta.Raspali dušeci,memljiva i prašnjava ćebad i jastuci strave i užasa, su potencijalna opasnost za zdravlje pripadnika policije sa već registrovanim kožnim osipom kod jednog kolege. Predlažemo da pripadnici na karauli Borance dobijaju ista sledovanja hrane kao i pripadnici Žandarmerije. Da se izvrši dezisekcija, deratizacija i dezinfekcija objekta karaule i da se obezbede odgovarajuća čista ćebad i jastuci.

Odgovore na pitanja dao je gospodin Drago Bjelica koji je izjavio da će se rešiti problem jednolične hrane kroz sprovođenje planiranih tendera čime će se ne samo rešiti jednoličnost same hrane, odnosno biće raznovrsna već će se znatno poboljšati sam kvalitet iste. Kada su u pitanju sledovanja hrane policijskih službenika u odnosu na pripadnike Žandarmerije ne postoji nikakva diskriminacija niti ima govora o bilo čemu sličnom već se na osnovu pravilnika vrši podela hrane. Naime, pravilnicima je regulisano koliko se troše policijski službenici, pripadnici posebnih jedinica i specijalnih jedinica te im samim tim pripada neophodna količina hrane precizno proračunata zasnovana na empirijskim činjenicama radi obavljanja zadataka. S tim u vezi ne može zaposleni pripadnik IJP koji nosi samo pušku imati jednako sagorevanje kalorija u odnosu na zaposlenog pripadnika Žandarmerije koji nosi, borbeni prsluk sa municijom, pancir, šlem, borbeni ranac i tsl.

  Služba za informisanje SSP

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.