Beograd, 11.01.2018. godine, – Povodom velikog uznemirenja zaposlenih u Upravi granične policije, nastalog nakon depeše načelnika u vezi sa korišćenjem mobilnih telefona, Sindikat srpske policije nastavlja sa pokušajima da iznađe što bezbolnije kompromisno rešenje, u korist kolega.

Danas je u palati „Srbija“ održan je sastanak između načelnika UGP, generala policije Milenka Božovića i zamenika predsednika SSP Mileta Lazarevića na kojem su razjašnjene neke nedoumice i dodatno osvetljena pozadina ovakve instrukcije zaposlenima.

Najpre, je potrebno istaći da se ovde ne radi ni o kakvom hiru bilo koga iz Ministarstva unutrašnjih poslova već pre svega o procesu uvođenja jedne od antikoruptivnih mera, što je i ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 24, na putu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i reformi državne uprave i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa tekovinama EU.

Stoga je stanovište MUP da depeša nipošto neće biti povučena.

S druge strane, general Božović je pojasnio da niko nikome neće oduzimati mobilne telefone i druga sredstva za komunikaciju već je zabranjeno korišćenje istih ISKLJUČIVO TOKOM RADA U KABINI. Zaposleni telefon može ostaviti bilo gde – u svom automobilu, u svom ormariću, kod vođe smene u dežurnoj službi… Metalne kase su predložene radi imovinske sigurnosti. Takođe, starešine neće pregledati niti pretresati zaposlene pre ulaska u kabinu. Bilo gde izvan kabine, u dežurnoj službi, u patrolnoj delatnosti, prilikom PD pregleda, na zakonskoj pauzi… slobodno je korišćenje mobilnih telefona. Naravno, uz poštovanje osnovne radne kulture.

Lazarević je upoznao načelnika sa stavom SSP po ovom pitanju, da odluku o apsolutnoj zabrani telefona smatra drakonskom i da je bilo svrsishodnije kazniti one koji čine profesionalne propuste u radu nego kažnjavati sve zaposlene. Dodao je i to da se principijelno slažemo da korišćenje mobilnih telefona ne sme ići na uštrb profesionalnog rada i obavljanja zadataka. Upozorio je da tu treba biti oprezan i ne dozvoliti da sve to ode u drugom pravcu i bude pretvoreno u lov na veštice. Naveo je, pri tome, primer komandira u jednoj stanici granične policije, koji je pratio koleginicu do toaleta i zabranjivao joj korišćenje telefona. To je zaista sramotno i ispod svakog nivoa oficirske časti. Zatražio je od načelnika da starešinama u UGP pojasni na šta tačno se odnosi zabrana kao i da ih upozori na neophodnost poštovanje zakonitosti ali i ljudskosti u postupanju prema podređenima.

Načelnik Božović je obećao da će na predstojećim godišnjim analizama rada u Regionalnim centrima jedna od obaveznih tačaka dnevnog reda biti i tema zabrane korišćenja mobilnih telefona.

Sindikat srpske policije smatra da odluka o apsolutnoj zabrani korišćenja telefona nije dobra i nastavićemo da se borimo za njeno modifikovanje. Do tada možemo dati sledeće preporuke i pojašnjenja koleginicama i kolegama:

  • Zabrana korišćenja mobilnih telefona odnosi se isključivo na rad u kabinama;
  • U svim drugim situacijama dozvoljena je korišćenje telefona, ali ne nauštrb profesionalnog obavljanja radnih zadataka;
  • Mobilne telefone niste dužni predati bilo kome od starešina, niti vam ih iko može oduzeti prilikom dolaska na posao ali ih slobodno možete odložiti i na pauzi uzimati i koristiti;
  • Mi vam preporučujemo da telefone odložite na neko prigodno mesto. Ukoliko očekujete važan poziv zamolite kolege u dežurnoj službi da vas obaveste i obezbede zamenu radi oabvljanja takvog poziva;
  • Ukoliko telefon ipak unesete sa sobom u kabinu NIPOŠTO IH NE KORISTITE I NE JAVLJAJTE NA BILO ČIJE POZIVE. sigurno će biti i (zlo)namernih poziva od strane starešina, radi kontrole!
  • U slučaju da vam starešine, na bilo koji način, zabranjuju ili onemogućavaju korišćenje telefona izvan kabina – obratite nam se za pomoć.

Nažalost, po svemu sudeći, UGP neće dugo ostati usamljena po ovom pitanju. Vrlo brzo se nešto slično može da očekuje i u svim drugim linijama rada, u većini organizacionih jedinica. Uskoro će biti zabranjeno korišćenje mobilnog telefona saobraćajnom policajcu za vreme regulisanja saobraćaja ili obavljanja kontrole vozača i vozila, policajcu i žandarmu ispred objekta koji štite i slično.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.