Skip to main content

САСТАНАК У УПРАВИ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ


Дана 29.06.2021. године са почетком у 10 часова делегација Синдиката српске полиције је одржала састанак са представницима Управе граничне полиције у седишту Министарства унутрашњих послова. Делегацију Синдиката српске полиције су представљали председник синдиката Лазар Ранитовић, генерални секретар Оцокољић Дарко и активисти синдиката који су запослени у УГП, Николић Горан, Мраовић Александар, Николић Далибор, Симић Владимир и Дашић Славиша. Представници УГП су били заменик начелника УГП Матовић Предраг и његови сарадници Џеновљановић Зоран, Брењо Ђорђе, Николић Зоран, Миљковић Југослав и остали – старешински кадар УГП.

Синдикат српске полиције је у разговору са представницима УГП предочио проблеме са којима се запослени суочавају у свом раду. 

– Недостатак опреме на личном задужењу и занављање одеће и обуће – представници УГП су изнели да знају за тај проблем и да је већ извршено требовање за све запослене у УГП код надлежних у Дирекцији полиције и да се ускоро очекује решавање наведеног проблема.

– Унифицирање обрасца извештаја о дежурству – Одговор је да је у плану да се створи информатички систем за контролу , као што имају неки од суседних земаља који подразумева да се у систему обједине сви подаци из целе Србије. 

– Слаба покривеност мобилном телефонијом СГП Лим – ГП Јабука – из УГП одговарају да је проблем на већини граничних прелаза, јер мобилни оператерима није исплативо да постављају инфраструктуру зато што нема користника услуга и да је у плану повезивање са МТЛ Црна Гора.

– Да се обезбеде цивилна одела или ваучери за куповину цивилних одела за припаднике ОЗСК и Крим полицајце за прекогранични криминал – Одговор да су захтеви за цивилна одела послати , као и ургенција и да се чека одговор.

– Да се обрасци за права доведених лица за мигранте израђују на језицима које мигранти највише користе – Одговор је да ће обрасци бити израђени, само да се види на које језике да се преведе и да ће бити постављени на Интранет страници МУП-а. –

 – Проблем у СГП Лим и СГП Увац где по систематизацији не постоји радно место „шеф смене“ – Одговор је да се у предлогу Закона о унутрашњим пословима предложи да наведене организационе јединице добију четири шефа смене.

 – РЦ према Бугарској има запослених којима није призната полицијска академија – Одговор је да се полицијски службеници обрате непосредним руководиоцима с констатацијом да им није призната полицијска академија, како би у току следеће недеље УГП послао допис Дирекцији полиције у којем ће тражити разлог зашто до сада нису признате.

– СГП Котроман, више од годину дана се изводе радови на реконструкцији прелаза, па се због туристичке сезоне стварају гужве и није безбедно за полицијске службенике – Одговор је да би до 1. септембра требало да буду завршени радови, али да највише зависи од Дирекције за имовину.

– СГП Трбушница полицијски службеници раде у малом простору, док царинска служба има вишак просторија – Одговор да ће се наћи решење да се једна просторија коју царински службеници не користе да на коришћење СГП Трбушница.

– СГП Рујан возило за превоз миграната, предлог је да се превозе марицом – Безбедност полицијских службеника је угрожена, јер се мигранти који траже азил превозе службеним патролним возилом без икакве заштите или преграде. Марица није решење због конфигурације терена, а у међувремену УГП ће проверити наводе и предузети кораке како би евентуално дефендер био преграђен или да сГП добије ново возилпо.

– СГП Рујан – отежани услови рада матичних полицијских службеника – Велики обим послова обављају пол.службеници на граници јер је константан прилив миграната, а с друге стране пол.службеници на испомоћи обављају исте послове, али зато добијају посебну накнаду. Тражили смо и адекватно образложили питање, а господин Матовић је одговорио да ће УГП послати захтев за Сектору за материјално финансијске послове како би се правно пронашао модус за измену Одлуке и да матични пол.службеници СГП Рујан буду награђени у виду дневнице или повећање коефицијента плате.

– СГП Трговиште недостатак тоалета – Одговор је да ће СГП добити тоалет, само да се пронађе најбоља солуција за реализацију.

– СГП Богојево реконструкција моста и самог ГП Богојево (друмски) – Одговор је да су у УГП упознати са проблемом око моста, да због фреквенције саобраћаја може бити небезбедно за полицијске службенике и да је ГП Богојево стављен као приоритет од стране Дирекције за имовину.

– СГП Богојево прекатегоризација. СГП Бездан и Бачки Брег су виша категорија, а проблематика и промет путничких и превозних средстава знатно мањи него на СГП Богојево. – Одговор је да ће се наведени проблем решити кроз систематизацију и нови Закон о унутрашњим пословима.

– ЗКЦ – дневнице – Из УГП су дали законски поткрепљено појашњење да полицијске службенике не следује дневнице за ангажовање у ЗКЦ.  

Покушали смо да у што краћим цртама пренесемо детаље и очекивања са овог дугог састанка. Многе наведене теме и проблеми су заједнички и системски за неколико РЦ и многе СГП, и са тиме смо упознали УГП, тако да их нисмо понављали. 

На крају, из УГП су били изричити да сви полицијски службеници морају бити плаћени за прековремени рад, да им се вишак радних сати врати кроз прерасподелу у складу са законом, да се од стране руководиоца ОЈ мора поштовати законска пауза коју остварује запослени Ако су запослени у неком погледу оштећени потребно је да се обрате вишим инстанцама, а да уколико дође до повреде права која произилазе из Закона о раду, Закона о полицији и ПКУ за ПС, непосредни руководилац сносити одговорност.

Служба за информисање ССП