Beograd, 11.12.2018 – U Palati Srbija održan je dvanaesti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavljao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović i članovi  GO SSP Padori Nenad, Dejanović Slaviša i Simić Saša.

Teme o kojima smo razgovarali :

 1. OŽ Niš – Prilikom izvršavanja službenih zadataka, terenskog rada u patrolama, pripadnici OŽ Niš koriste staru, mnogo puta krpljenu, ishabanu digitalnu maskirnu uniformu, u kombinaciji sa crnom jaknom i SMB pancirom. Nova SMB uniforma je zadužena, međutim, niko od njih je ne sme nositi.  Ovo je još jedan od razloga koji utiče negativno na ugled službe i zbog toga zahtevamo razmatranje predloga o izdavanju naređenja i početku korišćenja SMB uniforme.
  – Problem sa uniformama je već duže vremena prisutna tema svih sastanaka u  Odredima Žandarmerije. Itekako je prepoznat problem i detektovana potreba nabavke nove uniforme za sve pripadnike Žandarmerije.Ostaje na snazi naredba da se prilikom izvršenja službenih zadataka isključivo koristi stara maskirna uniforma, jer u protivnom, ukoliko bi se paralelno koristila i nova, pripadnici odreda Žandarmerije ne bi imali uniformu za urbane uslove. Nažalost,u toku 2018. godine nije bilo prostora za opremanje dodatnom opremom, ali kako je naglasio predstavnik Ministarstva, u toku 2019. godine napravljen je plan dinamike nabavke kompleta nove uniforme za potrebe pripadnika Žandarmerije.Pripadnici OŽ Niš koji rade na terenu u Preševu, smešteni su u Cakanovcu. Uslovi smeštaja su katastrofalni imajući u vidu loše vremenske uslove. Pored toga, kontejneri prokišnjavaju  i stalno se javlja problem sa grejanjem.
  – Predstavnik Ministarstva nas je obavestio da je neposredno nakon dobijanja informacije od strane Sindikata srpske policije prepoznat navedeni probem i krenulo se sa njegovim rešavanjem, u onoj meri u kojoj nam dozvoljavaju trenutni uslovi na terenu. Pre nekoliko dana je poslata stručna ekipa na teren, kako bi utvrdila činjenično stanje i ustanovila mogućnost trenutne sanacije kvarova. Nakon sagledavanja činjeničnog stanja,angažovan je majstor koji je pokušao da sanira problem sa curenjem. Međutim, sam objekat i krovna konstrukcija su u veoma lošem stanju i objekat zahteva detaljnu rekonstrukciju, a sa tim i bolje vremenske prilike .Ono što je moglo trenutno da se uradi je saniranje prokišnjavanja što je i urađeno. Zamenik načelnika Sektora mat-fin.poslova g-din Drago Bjelica je obećao da će u toku sutrašnjeg dana 12.12.2018 godine, na lice mesta ponovo dati nalog majstorima radi sanacije, ali da je za ozbiljnije investicije potrebno imati pre svega više vremena i bolje vremenske uslove. U međuvremenu, dobili smo informaciju sa terena da je ekipa stručne službe i majstora obišla teren i nastavila sa preventivnom sanacijom objekta u s. Cakanovac. Ostaje problem sa grejanjem objekta koji u okviru postojećih kapaciteta i uslova nije moguće rešiti bez angažovanja stručnog lica obučenog za rukovanje toplotnih i grejnih uređaja, a koga nažalost nema već duže vremena među zaposlenima na području PU koja pokriva ovu oblast.

Pripadnici OŽ Niš angažovani na sprečavanju ilegalnih migracija na nečijem naređenju non-stop nose zaštitne pancire sa metalnim pločama. Oni u ovom slučaju obavljaju identične poslove kao policijski službenici i pod istim terenskim uslovima. Napominjemo da ovde nije u pitanju rad u KZB, kao specifičnom Sektoru. Predlažemo da se izvrši procena neophodnosti nošenja zaštitnog pancira u radu na sprečavanju ilegalnih migracija.
– Odgovarajući na ovo pitanje predstavnik Radne grupe je preneo izričit stav Komande Žandarmerije da zaštitni prsluci moraju da se nose u svim aktivnostima i angažovanjima pripadnika žandarmerije u KZB kao i u angažovanju na sprečavanju ilegalnih migracija. Ova mera nije produkt nečijeg hira i samovolje već sredstvo za unapređenje zaštite života svih angažovanih pripadnika.

Na stražarskom mestu broj 3, pripadnik OŽ koji radi na obezbeđenju izložen je vremenskim neprilikama jer nema objekat, a ni nadstrešnicu gde bi mogao da se skloni i malo zagreje. Pedeset metara od njega nalaze se kolege u kućici sa grejanjem. Zahtevamo da se u skladu sa Zakonom o zaštiti i bezbednosti na radu, radniku na obezbeđenju objekta obezbedi minimalni uslovi za rad, odnosno omogući korišćenje kućice za grejanjem.

Na bazi Kozjak u Preševu postoji izdvojeno stražarsko mesto u kome borave više policijskih službenika. Uslovi su boravak i rad ovde su veoma loši. Objekat prokišnjava, pojavljuju se glodari i na tom mestu postoji mogućnost ponovnog udara groma. Prethodni put udar groma je spržio telefonske linije koje do dana današnjeg nisu popravljene. O svemu ovome obaveštena je Komanda iz OŽ, međutim ništa nisu preduzeli. I u ovom slučaju ugrožena je bezbednost i zdravlje na radu.

– Odgovor na ova pitanja dao je zamenik načelnika sektora za Materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica koji kaže da se paralelno sa preventivnom sanacijom objekta u s. Cakanovcu takođe radi i na sanaciji ovog objekta u vidu zastakljivanja i sanaciji nadstrešnice od prokišnjavanja.Do trenutka pisanja ovog izveštaja da strane naših aktivista i članova koji su angažovani u ovom objektu dobili smo informaciju da je stručni tim već preduzeo odrđene radnje i poslove na navedenim objektima.

 1. RC GP prema R. Makedoniji i RC GP prema R. BugarskojZa razliku od ostalih RC GP, policijski službenici RC GP prema R. Makedoniji i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, nisu dobili komplet novih uniformi, već samo pojedine delove. Zbog toga nisu u mogućnosti da nose i nove oznake. Policijski službenici RC GP prema R. Bugarskoj poseduju samo jedan par uniformi, nose ih godinama, bez mogućnosti promena. Dobijene džempere su vratili i nalaze se u magacinu iz razloga neodgovarajućih brojeva, koji su izuzetno mali i retko ko ih može nositi. Pored diskriminacije u odnosu na ostale, na ovaj način krši se i naredbodavno-instruktivni akti načelnika UGP o jednobraznom izgledu policijskih službenika. Da li se radi o nečijem propustu u radu prilikom trebovanja ili podele uniformi? Kada će uniforme biti kompletirane?
  – Problem sa džemperima i nekompletnom uniformom za policijske službenike u navedenim RC GP prema Makedoniji i prema R.Bugarskoj biće rešeni u toku 2019. godine nabavkom i raspodelom kompleta nove uniforme za sve pripadnike granične policije. Procedura nabavke uniforme je u toku.
 1. Prekovremeni rad pripadnika IJPI dalje mnogi rukovodioci OJ loše tumače zakonske propise, podzakonske akte, zaboravljaju depeše i zbog toga se događaju greške prilikom obračuna prekovremenog rada. Naime, pripadnicima IJP koji rade duže od 12, odnosno 16 časova, računajući put u radno vreme, nalog za prekovremeni rad se izdaje na maksimalno od 4 časova, a ostali sati ne ulaze čak ni u preraspodelu 1:2, već se javlja višak sati u razmeri 1:1. Zahtevamo da se ka svim OJ uputi kratka instruktivna depeša – da se rad duži od 12 časova računa kao prekovremeni rad, bez obzira na broj prekovremenih sati.
  – Komandant PJP gospodin Vasiljević je bio jasan i nedvosmislen da se Zakon o policiji mora poštovati, uzimajući u obzir da se mora postupati po instrukcijama i depešama kojima je bliže regulisana ova problematika. Prekovremeni rad se mora računati svima isto a svako angažovanje od 12 do 16 sati, ali i duže mora biti adekvatno pokriveno nalogom za prekovremeni rad. Takođe je naglasio da, ukoliko postoje određene nepravilnosti prilikom obračunavanja prekovremenog rada, da mu se dostave svi pisani dokazi o nepravilnostima kako bi se preduzele adekvatne mere protiv onih koji ne poštuju sva obavezujuća akta Ministarstva.
 2. UNIFORMA ZA PRIPADNIKE UKP – Da li je u budžetu MUP-a za 2019. godinu planirana nabavka civilne uniforme za pripadnike Uprave kriminalističke policije?
  – Iako je nabavka civilne uniforme za pripadnike UKP bila više puta predmet interesovanja kako sindikata tako i rukovodstva UKP još uvek se sa sigurnošću nemože reći kada će doći do nabavke ove uniforme. Razlog je pre svega tehničke prirode,jer još uvek ne postoji definisan stav o radnoj odeći pripadnika UKP-a. Naime, podeljena su mišljenja oko izgleda i forme odeće za pripadnike kriminalističke policije, jedni su za svečanu uniformu u vidu svečanog odela, košulje i kravate, a dok drugi smatraju da posao kriminalističkog inspektora zahteva mnoge radnje i postupke u kojima bi svečana uniforma prestavljala problem u izvršenju službenih zadataka pa otuda zagovaraju sportski-atipičan model lišen jednoobraznog i prepoznatljivog modela. Ostaje da se nadamo da će MUP napokon rešiti ovaj problem i raspisati tender za nabavku obuće i odeće za pripadnike UKP. Ono što znamo je da se radi na pronalaženju dobavljača, a da se kao jedna od opcija pominje i raspodela vaučera za nabavku ove opreme. Nažalost,uskraćeni smo za konkretan odgovor po ovom pitanju uz napomenu da su policijski službenici UKP poslednji put dobili radnu civilnu uniformu davne 2006. godine.
 1. UPRAVA SAOBRAĆAJNE POLICIJE – Na mesečnom sastanku u julu 2018. godine od strane predstavnika ispred USP dobili smo obećanje da će do kraj godine biti nabavljeno 30 vozila za uviđaje saobraćajnih nezgoda. Da li će i ovog puta obećanje biti prekršeno? Kada će biti nabavke opreme neophodne za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda : pantljika, brojeva za obeležavanje tragova na mesto događaja, pribora za crtanje i td.
  – Obzirom da je u toku 2017 i 2018 godine prioritet Ministarstva bila nabavka novih službenih vozila i da je ona uspešno realizovana ,trogodišnjim kapitalnim planom nabavke i osavremenjavanja voznog parka Ministarstva, predviđene su nabavke specijalizovanih vozila za potrebe saobraćajne policije. U toku 2019. godine najavljena je nabavka ovih specijalizovanih vozila za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda sa svom pratećom opremom u njima, kako bi se upotpunila i kompletirala oprema za obavljanje ovih poslova.

 

OSIGURANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – Na prošlom sastanku postavili smo pitanje vezano za osiguranje policijskih službenika koji rade u zajedničkim patrolama sa policijskim službenicima iz susednih zemalja van akcije „Fronteks“. Obećano je da će za par dana ovaj propust nadležnih biti otklonjen i da ćemo biti obavešteni o tome, ali odgovor nismo dobili.
– Iako je ovo bila tema i na predhodnom sastanku sa Radnom grupom,iz razloga pružanja oprečnih informacija u vezi sa postojanjem ili ne-postojanjem osiguranja policijskih službenika uključenih u mešovite patrole, nažalost ni ovoga puta nismo dobili konkretan odgovor. Predstavnici Ministarstva su pokušali da nas ubede u priču da su svi policijski službenici, koji rade u zajedničkim patrolama sa policijskim službenicima iz susednih zemalja van akcije „Fronteks“.osigurani u skladu sa Zakonom i da je njihovo osiguranje validno i u zemljama u okruženju. Na konkretno pitanje,da li policijski službenik ima pravo na zdravstvenu zaštitu u susednim zemljama u slučaju iznenadnih zdravstvenih problema, predstavnik Minisatstva je bio kategoričan u stavu da je bilateralnim sporazumom između dve države dogovoreno da angažovana lica imaju ovaj vid zaštite na teritoriji zemalja gde su angažovani. Iako nam nisu pružili nikakav materijalni dokaz za navedene tvrdnje, ostaje nam da se nadamo da su ove tvrdnje istinite.

 1. NOVOGODIŠNJA ČESTITKA DECI ZAPOSLENIH U MUP-u – Sindikat srpske policije zahteva blagovremeno upoznavanje zaposlenih o visini isplate novčanih sredstava i datuma isplate. Za razliku od ostalih državnih organa i ministarstva, jedino zaposleni u MUP-u ne poseduju tačne informacije o dinamici isplate novčanih prinadležnosti (jubilarne nagrade, novčane čestitke, solidarne pomoći i td.).
  – Što se tiče novogodišnje poklon čestitke za decu pripadnika MUP-a ona je kao obaveza poslodavca definisana članom 46 PKU za državne organe gde stoji da je poslodavac dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu – novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom. O visini iznosa novogodišnje poklon čestitke odlučuje Vlada R.Srbije  u svojstvu poslodavca za celu državnu upravu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je ažuriralo postojeću bazu podataka i spremno je da u najkraćem roku donese rešenja i izvrši uplate sredstava na račune zaposlenih. Poučeni iskustvom od predhodne godine, treba očekivati da će Vlada R.Srbije doneti Zaključak u poslednjoj nedelji pred novogodišnje praznike. Takođe smo dobili uveravanja da će isplata sredstava za jubilarne nagrade početi od 13.12.2018 godine za sve one koji su dobili rešenja po datom osnovu. Isplata novčanih sredstava za solidarnu pomoć i otpremnine biće isplaćena nakon 20.12.2018.godine .
 1. PROBLEMI U JEDINICI ZA OBEZBEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA – Dana 15.11.2018. poslali smo dopis komandantu JZO broj 4249-01/18, sa ciljem održavanja sastanka iz razloga neprofesionalnog odnosa i mogućnosti postojanja animoziteta komandira čete prema našem sindikalnom aktivisti Jovnaš Mirku. Naime, prema njemu je podneto nekoliko DP, a rezultat svega toga su oslobađajuće presude u korist našeg aktiviste. Zahtevamo da neko od predstavnika Radne grupe zakaže sastanak sa komandantom, a sve u cilju poboljšanja narušenih međuljudskih odnosa, što predstavlja jedan od uslova za bolji rad.
  – Po ovom pitanju pomoćnik komandanta gospodin Đikanovićje rekao da na adresu ove jedinice nije stigao nikakav dopis u vezi sa rešavanjem ovog problema. Želeći da bude konstruktivan i operativan, predložio je da se u najkraćem roku, za dan 14.12.2018 godine zakaže sastanak predstavnika sindikata sa rukovodstvom ove jedinice i da se kroz neposredni dijalog sagledaju sve okolnosti i zajednički reše  svi problemi. U međuvremenu, u zakazanom terminu održan je sastanak sa rukovodstvom jedinice za obezbeđenje o kojem  će biti naknadno dostavljen poseban izveštaj.

Ostala pitanja:

 1. Da li su svi RC GP ravnopravni prilikom raspoređivanja na terenu radi sprečavanja ilegalnih migracija?
  – Po izjavi predstavnika Ministarstva postoji izričit stav da mora postojati koordinacija i racionalna zastupljenost svih pripadnika RC GP uzimajući u obzir prvenstveno stepen popunjenosti i opterećenost na njihovim matičnim mestima rada.

2.    Sistematizacija.
–    Što se tiče pitanja u vezi sa sistematizacijom i spekulacijama oko ponovnog odlaganja iste,dobili smo garancije da će Sistematizacija.početi sa primenom od 01.01. 2019 godine. Sva rešenja su obrađena i u fazi štampe i biće distribuirana u najkraćem roku.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je zamolio predstavnike Ministarstva da prenesu molbu ministru policije gospodinu dr Nebojši Stefanoviću da se agonija sa sistematizacijom što pre okonča jer je višemesečno odlaganje primene sistematizacije doprinelo velikom pogoršanju ionako narušenih međuljudskih odnosa u Ministarstvu.

Razne spekulacije, razne priče oko imenovanja i postavljenja postale su pogodno tlo za razne zloupotrebe, mahinacije,i  poremećaje u komunikacijama između kolega što u velikoj meri utiče na celokupnu bezbednost.

 

Služba za informisanje SSP

Comments

 1. Dali može neko da vidi što se tiče radnih sati na osnovu čega MUP obračunava praznik kao radne sate. Pa tako sad u Januaru odbijaju se samo subote i nedelje a 1, 2 i 7 januar se računa kao radni sati. Pa umesto da u Januaru imamo 160 redovnih sati a ostali sati da se obračunavaju kao prekovremeni nami se računa 184 sata, a tako i za ostale mesece u kojima ima prazničnih dana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.