Beograd, 11.09.2019. godine – U Palati Srbija održan je šesti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. U odsustvu predsedavajućeg Radne grupe generala Slobodana Malešića, sastankom je predsedavao Branislav Simonović iz Direkcije policije, a delegaciju SSP-a činili su predsednik SSP Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić, članovi GO SSP Saša Simić. Nebojša Ristić, Marko Moskić i Zoran Stojčić. Razgovaralo se o sledećem:

Pre početka ovog sastanka, predsedavajući Radne grupe iz Direkcije policije Branislav Simonović izneo je predlog Sindikatu srpske policije da se u budućem periodu sastanci održavaju na dvomesečnom nivou iz razloga manjeg interesovanja ostalih sindikata za rešavanje problema na terenu. Pohvalio je Sindikat srpske policije na sveobuhvatnom angažovanju u pripremi obimnih tema i dogovoreno je da se u zavisnosti od odaziva ostalih sindikata i broja tema planiraju termini sastanka.

Sindikat srpske policije je na ovom sastanku dostavio 13 tema, a prema rečima članova Radne grupe, to je znatno više od svih sindikata koji su ovog dana prisustvovali sastanku.

 

 1. Izveštavanje putem Viber i Signal aplikacije

Na prošlom mesečnom sastanku izneli smo saznanja do kojih smo došlia a vezana su za korišćenje Viber i Signal aplikacije prilikom razmene ličnih, osetljivih i bezbednosno-interesantnih podataka na terenu, a na osnovu naređenja i zahteva rukovodioca. Upravo od tih rukovodioca dobili smo i nezvanične odgovore da prikupljene podatke prosleđuju nadležnim Upravama u sedištu Direkcije policije. Od strane Radne grupe traženo je da dostavimo dokaze o našim navodima, te smo na ovom sastanku ponovo pokrenuli ovu temu, naravno, priložili smo fotografije pisanih naređenja rukovodioca, ali i skrinšotove komunikacije putem Vibera, gde se razmenjuju osetljivi lični podaci.

Na prvo pitanje opširan odgovor je dao gospodin Dejan Joksimović iz Uprave policije. U skladu sa Uputstvom o izveštavanju, policijski službenik dužan je da o postupanju obaveštava neposrednog rukovodioca u svojoj OJ putem sistema veze, telefona, depeše i na drugi dostupan način. Upravo taj način podrazumeva i korišćenje „Viber“ i „Signal“ aplikacije.

Sindikat srpske policije nije protiv ovakvog vida izveštavanja, već naprotiv, podržavamo uvođenje novina u tehnološkom segmentu, jer nam one pomažu da budemo operativniji u svom radu. Međutim, mnogi rukovodioci na terenu to zloupotrebljavaju, a dostavili smo i nekoliko dokaza u vidu „skrinšotova“ komunikacije, a navešćemo „najzanimljivije“:

 • – U jednoj OJ načelnik PS izdaje pismeno naređenje da nakon kontrole ugostiteljskih objekata o rezultatima kontrole on bude obavešten isključivo putem „Viber“ mreže.
 • – U jednoj OJ, komandir SPI mora biti izvešten putem fotografija za svaku saobraćajnu nezgodu isključivo putem Viber aplikacije, pre izvršenog uviđaja.

Izneli smo i primedbu i smatramo da policijski službenici nisu u obavezi da koriste ove aplikacije jer im nisu omogućeni uslovi za to ( internet, telefon i sl). Ali i pored toga od njih se u mnogim upravama zahteva korišćenje ovih aplikacija. Nakon svega iznetog, na kraju teme, od strane Radne grupe zauzet je stav povodom toga, a on glasi:  Policijski službenici koji nemaju na lično zaduženje službeni mobilni telefon sa pristupom internetu i službenu karticu NISU U OBAVEZI da sa svojih privatnih brojeva koriste viber grupe i razmenjuju podatke.

 1. Operativni izveštaji

U mnogim OJ rukovodioci vrše različite vrste pritisaka na zaposlene da podnose operativne izveštaje, bez obzira na vrstu, tačnost i sl, sa opravdanjem da Direkcija policije to zahteva od njih. S tim u vezi Sindikat srpske policije interesuje sledeće: Da li je Direkciji policije bitan kvantitet ili kvalitet tih Izveštaja? U prilogu tema poslali smo i nezakonito naređenje načelnika jedne PS gde naređuje policijskim službenicima imenom i prezimenom, da sačine OI, navodeći sankcije u vidu pokretanja disciplinskog postupka. Takođe, u mnogim OJ zaposleni koji nisu podneli operativne izveštaje  upisuju se u raportne knjige, kao jedan vid upozorenja.

U prilogu ove teme dostavili smo nekoliko dokaza – pismena naređenja rukovodioca.

Koordinator za operativne izveštaje u Direkciji policije, gospodin Dejan Milanković opširno je objasnio svrhu prikupljanja OI, način obrade podataka i statistiku. Do sada je zahvaljujući POM podneto preko 80.000 OI, od toga je preko 30.000 obrađeno, a jedan veći broj i uspešno realizovan.

Sindikat srpske policije pohvaljuje zamišljen koncept POM-a, međutim, ne slažemo se sa tim da se vrši pritisak na rukovodioce i izvršioce na terenu radi kvantiteta, odnosno statistike. Na taj način, podnose se mnogo netačnih OI, što zahteva nepotrebna angažovanja radi provere. Mišljenja smo da bi bilo produktivnije i svrsishodnije da podnosioci OI budu adekvatno nagrađeni u vidu povećanje koeficijenta plate, na osnovu određenih parametara. Sa ovim su se složili predstavnici Radne grupe.

Na kraju teme, lepa informacija – Radi unapređenja projekta POM,  MUP će dobiti donaciju u vidu 1000 računara koji će biti raspoređeni u svim OJ.

 1. Nameštenici – nagrađivanje, neevidentiranje viška radnih sati

Na mesečnim sastancima sa Radnom grupom na kojem je predočen problem u vezi sa nameštenicima, rečeno je da će, kao alternativa, Sektor za ljudske resurse, preko nadležne službe – Uprave za ishranu i smeštaj, omogućiti zaposlenima povećanje plate jednom ili da puta u toku godine, kroz nagrađivanje od 20%. Dobili smo informacije da u ovoj Upravi još uvek niko nije dobio povećanje kroz metodu nagrađivanja

U Upravi za ishranu i smeštaj postoji evidentan problem jer se radnicima prilikom odlaska na teren ne evidentira višak radnih sati. Takođe, za odlazak na teren koriste sopstvena vozila i javni prevoz, ali se troškovi putovanje po tom osnovu njima ne isplaćuju iz razloga što nemaju organizovan prevoz od strane uprave.

Poslednjih nekoliko meseci, od oko 600 nameštenika, nagrađeno je njih 50. Sindikat srpske policije nije zadovoljan ovim odnosom 1:10, jer do kraja godine neće biti prostora da se svi nagrade, kao vid kompenzacije. Izneli smo primere restorana i zaposlenih koji nijednom ove godine nisu nagrađeni, i zahtevali smo da se u skladu sa depešom ministra unutrašnjih poslova 01-15/2016-47 od dana 09.05.2016. godine spisak nagrađenih istakne na oglasnim tablama u svim OJ. Takođe, zahtevali smo da nameštenici dobiju rešenja za godišnje odmore i nagrađivanja.

Na drugi deo teme dobili smo odgovor da su Sektoru za ljudske resurse prosleđeni spiskovi sa obračunima radi izrade rešenja i kasnije isplate viška radnih sati. Zahtevali smo da u narednom periodu Uprava za ishranu i smeštaj organizuje prevoz zaposlenima radi odlaska na teren što je u skladu sa propisima i načinu rada Direkcije policije u svim OJ. S obzirom da ova tema iziskuje mnogo detalja, dogovor je da se organizuje poseban sastanak sa načelnicom Uprave za ishranu i smeštaj radi rešavanja ovih problema, što će biti i učinjeno.

Dok sastanka ne bude, pratićemo situaciju oko nameštenika i iniciraćemo pokretanje postupka prema onima koji ne postupaju po propisima. 

 1. Činovi/zvanja policijskih službenika

Policijski službenici koji su novom sistematizacijom stekli naredni čin/zvanje nisu dobili nove oznake na uniformi. Tražimo od  Direkcije policije da izvrši trebovanje činova/zvanja.

Gospodin Simonović je ispred Radne grupe rekao da je zahtev opravdan i prilikom pripreme tema za ovaj sastanak ubrzan je proces objedinjavanja trenutnih spiskova, ali i budućih potreba u slučaju napredovanja u naredni čin. Biće rešeno u najkraćem mogućem roku.

 1. Donacije vozila i sredstava za rad

Mnogo je vremena potrebno za postupak registracije vozila od strane MUP-a. Dobijena vozila do donacije nalaze se na parkinzima i ne koriste se. Primer dva vatrogasna vozila u PS Preševo.

S obzirom na to da s radi o nestandardnim vozilima, proces registracije je komplikovaniji. Naime, postupak je iniciran pa se očekuje odgovor od Vlade Repbulike Srbije u vidu Zaključka i nakon toga se može pristupiti registraciji, odgovor je iz Sektora za ljudske resurse MUP-a.

 1. Uslovi rada u dežurnoj službi PI Vranje

 Policijski službenici u dežurnoj službi PI Vranje rade pod veoma teškim uslovima. U prostoriji sa četiri zida, visine preko 3.5 metara, bez ikakve dnevne svetlosti, uz danonoćno korišćenje sijalice-neonke, bez klime i cirkulacije svežeg vazduha, sam boravak u ovoj prostoriji je težak.

Stoga predlažemo:

 • – Da se odvoje dodatna sredstva i dogradi nova prostorija za dežurnu službu ili izvrši rekonstrukcija postojeće;
 • – Da se dežurna služba izmesti u druge prostorije(postoji jedna od ukupno tri prostorija gde se nalazi sistem veza, preko puta dežurne službe, što bi predstavljamo najekonomičnije rešenje).

Napominjemo da Komisija iz MUP-a planira da u PI Vranje izdvoji novčana sredstva radi izgradnje prostorije za zadržavanje lica, zbog samo jedne stvari: nepostojanja samo dnevnog svetla u prošloj prostoriji.

Pitamo da li su prava policijskih službenika koji svakodnevno rade u prostoriji bez dnevnog svetla i cirkulacije vazduha ista kao prava zadržanih lica, koji veoma kratko i borave u sličnoj prostoriji?

Ispred PU Vranje na sastanku je prisustvovao i oficir odeljenja policije gospodin Predrag Marinković koji je izneo podatke o starosti zgrade PU Vranje i nepraktičnim prostorijama, ali i očekivanjima da se u budućem periodu odvoje sredstva da se napravi nova zgrada. Do tada, zaključak Radne grupe je da predstavnik Sindikata srpske policije u RC Vranje u dogovoru sa načelnikom PU Vranje predloži nekoliko potencijalnih, najekonomičnijih rešenja i da se onda uputi zvaničan Zahtev ka Direkciji policije radi promene prostorije i poboljšanja uslova rada u DS PI Vranje.

 1.  PU Pančevo – ponavljamo temu sa prošlog sastanka jer dogovor sa prethodnog sastanka sa Radnom grupom nije ispoštovan od strane rukovodioca PU Pančevo

– U PU Pančevo nakon izvršenog lekarskog pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu MUP-a , rukovodioci OJ ne poštuju lekarski izveštaj nad kolegama koji su ograničeno sposobni za službu, već sa njima obavljaju dodatne razgovore sa ciljem da napišu službene beleške u kojima daju saglasnost da mogu raditi i u smenama.

– Već duže vreme u PI Pančevo policiski službenici rade u smenama 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 u rasporedu i po nekoliko smena bez slobodnog dana. Sindikalni predstavnik je upoznao komandira PI Pančevo jer se na taj način krše odredbe PKU za pol.službenike u pogledu nedeljnog fonda radnih sati, prekovremenog rada i odmora između smena. Takođe, ovakvim načinom rada nastaje i višak radnih sati. Odgovor komandira bio je da ne postoji mogućnost da na drugi način  organizuje rad, bez obzira na to što su ovakvim sistemom rada ugrožena prava policijskih službenika i budžet MUP-a..

– Disciplinski postupci pokrenuti protiv zaposlenih u PS Vršac održavaju se u PS Opovo što predstavlja još jedan u nizu loše organizacije rade u PU Pančevo i stvaranje nepotrebnih troškova po MUP.

Ponavljamo istu priču od ranije, sastanku je i ovog puta prisustvovao gospodin Živaljević, načelnik OP PU Pančevo, koji nije odstupao od stava iz jula meseca. Vodila se oštra polemika, uz mnogo detalja, a s obzirom da se bližio kraj sastanka, a potrebno je obraditi još tema, dogovoreno je da se održi sastanak sa načelnikom PU Pančevo i konačno reše ovi problemi.

 1. Nepoštovanje podzakonskih akata u PS Voždovac od strane komandira PI Voždovac

Na sastanku 14.05.2019. godine izneli smo informacije o radnom vremenu i rasporedu za dva dana unapred. Raspored se pravi dva dana  unapred i radno vreme je osmočasovno, ali i dalje se ne poštuje sektorski način rada i Pravilnik o radu na sektoru iz 1997. Godine, gde se ne preminjuje dvadesetčetvoročasovna pokrivenost te radnici na sektoru i dalje ne rade noćne smene već rade smene od 7-15 i 15-23 časova.

Da komandir ove policijske stanica krši prava zaposlenih kroz rasporede rada dokaz je i način evidentiranja radnih sati provedenih u putu pripadnicima IJP PS Voždovac koji su upućeni na obuku. U rasporedu rada njima nije obračunato vreme provedeno u putu, gde su uskraćeni za prekovremeni rad.

Poštuju se propisi u PS Voždovac i nije utvrđeno da su zaposleni oštećeni – odgovor je od gospodina Popović Vladimira, pomoćnika načelnika PU za grad Beograd.

Na prošlom sastanku smo se svi složili da je bilo nepravnilnosti u obračunima, a danas ste izneli Izveštaj da je tada sve bilo u redu, neko ovde ne govori istinu – odgovorio je predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović.

 Ista priča, isti problemi. Nismo uspeli u nameri da dokažemo propuste rukovodioca i zbog toga će se Sindikat srpske policije pismeno obratiti Odeljenju za kontrolu zakonitosti pri PU za grad Beograd.

 1. Posebna naknada za rad u otežanim uslovima

Potrebno je da Sindikatu srpske policije dostavite trenutno važeću Odluku ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića, koja se primenjuje prema policijskim službenicima. Da li je razmotren zahtev sindikata sa prošlog sastanka oko dopune ove Odluke vezano za angažovanje policijskih službenika na muzičkim festivalima „Guča“ i „Egzit“?

U pripremi je Uredba o naknadama kojom će biti definisana sva bezbednosna područja i visina naknade.

Do početka njene primene, Sindikatu srpske policije biće dostavljena Odluka ministra koja je još uvek na snazi – odgovor je iz Sekretarijata. Dodali su da za angažovanje policijskih službenika na muzičkim festivalima „Guča“ i „Egzit“ još uvek nije doneta Odluka od strane ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića.

 1. Policajci – mentori

Policijski službenici koji su u junu mesecu tekuće godine bili mentori pripravnicima nisu dobili uvećanje koeficijenta zarade za jun mesec iako su radili dodatni posao. Koja je satisfakcija za njihov dalji rad, kada se sve češće čuju komentari zaposlenih da nemaju motivaciju za taj deo posla jer ne dobijaju nikakvu naknadu?

Zamenik načelnika COPO, gospodin Dušam Joksimović izneo je podatke o povećanju broja polaznika i da će zbog toga policajci-mentori ponovo imati dodatnu obavezu praćenja njihovog razvoja. Mišljenja je da se zbog takvog obima posla i odgovornosti policajci-mentori trebaju nagraditi, ali da to isključivo zavisi od Direkcije policije. Stav Direkcije policije je da nagrađivanje policajaca-mentora mora biti u okviru već definisanih kvota u OJ, na osnovu rezultata rada, te da ne postoji dodatna mogućnost.

 1. Učesnici rata

Na jednom od prethodnih sastanaka postavili smo pitanje, a uputili smo i dopis ministru povodom odlikovanje učesnika rata, kao što su uradili pripadnici Vojske Republike Srbije. Da li ima MUP ima u planu da za svoje bivše i sadašnje pripadnike ustanovi  obeležje za sve učesnike rata koji su tokom 1999. godine bili na braniku otadžbine?

Radi se na analizi i usaglašavanju radi formiranja parametara i definisanje uslova neophodnih za dobijanje obeležja – odgovor je dao predsedavajući Radne grupe gospodin Simonović.

 1. ZAMENA IZVRŠIOCA I PRAVO NA UVEĆANU PLATU

Primer je PS Obrenovac, gde su do juna meseca 2019. godine policijski službenici koji su menjali i obaljali poslove vođe smene dobijali uvećanu zaradu. Zahtevamo da se greška ispravi i retroaktivno isplati određeni iznos koji se duguje policijskim službenicima. Ponovo apelujemo da se za ovakve i slične propuste inicira pokretanje postupka prema odgovornima.

Odgovor na ovo pitanje dao je pomoćnik načelnika PU za grad Beograd, gospodin Vladimir Popović koji je rekao da je odmah nakon saznanja za greške u obrascima naložio ispravku. 

 1. USLOVI RADA I RENOVIRANJE BAZE BORANCE

Na mesečnom sastanku u julu mescu, jedna od tema bila je i renoviranje baze Borance. U periodu od jula do septembra meseca, jedino su zamenjena ćebad, a uslovi su se dodatno pogoršali oduzimanjem zajedničke prostorije, koja je služila za dnevni odmor u objektu, pa sada ljudstvo koje je angažovano nema gde da provede slobodno radno vreme, osim u spavaoni. Uz to, ide period zahlađenja i zimskog perioda i sve aktivnosti nemaju gde da se odvijaju, osim u  spavaoni.

Ovaj objekat je posle dugih pregovora sa Vojskom R. Srbije dat na korišćenje MUP-u. Nabavljena je nova posteljina i novi dušeci, u međuvremenu je dobijena još jedna prostorija i to je trenutno maksimum što MUP može da uradi, jer je objekat u vlasništvu Vojske R. Srbije. Individualnim aktivnostima i uz pomoć Sindikata srpske policije mnogi delovi prostorije su adaptirani i uslovi su solidni, po rečima gospodina Ivezića iz PU Kruševac.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić