Skip to main content

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА


Београд, 10.07.2019 – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао помоћник директора полиције генерал Слободан Малешић, а делегацију ССП-а чинили су генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Саша Симић. Небојша Ристић, Славиша Дејановић и Зоран Стојчић. Разговарало се о следећем:

 1. Дан Министарства унутрашњих послова

Синдикат српске полиције, као други највећи синдикат у Министарству унутрашњих послова, није позван на свечаност поводом одржавања Дана Министарства унутрашњих послова. Да ствар буде још чуднија, широм интернета круже слике појединих лица из кримогених средина са параполицијским значкама на себи који су присуствовали овој свечаности. Сматрамо да се оваквим потезима константно руши углед министарства, што можемо видети и по коментарима на друштвеним мрежама.

Од стране Радне групе добили смо одговор да због ограниченености техничко-просторних услова није постојала могућност позивања свих синдиката у Министарству унутрашњих послова. Али, и поред тога многе невладине организације су присуствовале овој свечаности, укључујући и нама добро познате особе са параполицијским значкама.

Исказали смо велико незадовољство оваквим начином опхођења, јер сматрамо да Синдикат српске полиције заслужује респектабилан однос Министарства унутрашњих послова, ако ништа друго, бар због броја чланова које представљамо. У оваквим и сличним прославама приоритет морају имати представници запослених, а не разне НВО и удружења, чији су представници „добро познати полицији“.

 1. Извештавање путем Вибер и Сигнал апликације

Од полицијских службеника који раде на терену, али и руководиоца ОЈ захтева се хитно обавештавање њихових надређених путем Вибер апликације о активностима. Дајемо пример Вибер групе од око 100 чланова, где свако од њих уписује име и презиме легитимисаног лица и ЈМБГ.

Захтевамо да се оваква и слична обавештавања путем мобилних апликација укину из разлога постојања могућности злоупотребе личних података и позивамо се на важеће Упутство о извештавању, којим су прописани начини и критеријуми. Такође додајемо да шефови смена ПУ и РЦ користе веб апликацију СМС поруке где о хитним догађајима обавештавају своје надређене, као и електронски дневник догађаја као основном виду обавештавања по нивоима.

Одговор Радне групе је да се у МУП-у апликације Вибер и Сигнал користе искључиво и само у међусобним комуникацијама, али да се лични, осетљиви подаци и безбедностно-интересантне појаве и догађаји које носе ознаку поверљивости не размењују. Вероватно постоји могућност да на терену има злоупотреба од стране руководиоца, те је од Синдиката српске полиције затражено да такве и сличне ствари достави без одлагања како би од надлежних органа биле предузете мере и радње. Наравно, Синдикат српске полиције ће са задовољством то и урадити. Зато апелујемо на колеге и колегенице да нам доставе сазнања и доказе о наметању и обавезном коришћењу Вибер и Сигнал апликације приликом обављања службених задатака.

 1. Правилник о полицијским овлашћењима

У више наврата истицали смо и дали примере да ће одредбе овог Правилника стварати велике проблеме у раду на терену. Много је грешака и контрадикторних одредби са одредбама Закона о полицији, а поводом тога смо послали и допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу. Да ли су приликом припреме ове теме, уочене грешке на које смо указали?

Већи део времена на овом састанку протекао је у анализи одредаба овог Правилника од стране представника Синдиката српске полиције и господина Дејана Јоксимовића из Управе полиције, једног од чланова Радне групе која је учествовала у изради овог Правилника. Како не би дужили, закључак је да постоје одређене ствари у Правилнику које су морале бити усаглашене са одредбама Закона о полицији. А као што је свима познато, у овом закону има доста грешака и нелогичности, о чему се у више наврата писали, односно, пре усвајања, правовремено давали амандмане. Амандмани нису прихваћени и последице тога већ осећамо у виду овог Правилника.

 1. Утврђивање идентитета лица

Приликом довођења лица у службене просторије ради утврђивања идентитета, на терену се као најчешће методе користе АОП и ЈИС МУП Р. Србије, а то није предвиђено Законом о полицији и Правилником о полицијским овлашћењима.

Одговор на питање дао је поново господин Јоксимовић позивајући се на члан 12. став 1. тачка 1. Правилника о полицијским овлашћењима који гласи „провером података о статусу лица увидом у јавне исправе, матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и у друге службене евиденције. Службене евиденције су прописане Законом о евиденција и сходно томе, ЈИС представља службену евиденцију на основу које се може утврдити идентитет лица.

 1. ПУ Панчево
 • – У ПУ Панчево након извршеног лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту МУП-а , руководиоци ОЈ не поштују лекарски извештај над колегама који су ограничено способни за службу, већ са њима обављају додатне разговоре са циљем да напишу службене белешке у којима дају сагласност да могу радити и у сменама.
 • – Већ дуже време у ПИ Панчево полициски службеници раде у сменама 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 у распореду и по неколико смена без слободног дана. Синдикални представник је упознао командира ПИ Панчево јер се на тај начин крше одредбе ПКУ за пол.службенике у погледу недељног фонда радних сати, прековременог рада и одмора између смена. Такође, оваквим начином рада настаје и вишак радних сати. Одговор командира био је да не постоји могућност да на други начин организује рад, без обзира на то што су оваквим системом рада угрожена права полицијских службеника и буџет МУП-а..
 • – ПС Опово – У односу на остале који су поднели захтеве, једино Ваић Браниславу, активисти ССП, није уписан ратни стаж у радну књижицу. Према информацијама које поседујемо, грешка се може исправити у одсецима или одељењима Сектора за људске ресурсе који нису правилно уписали податке, али они то још увек не чине.

Када се у појединим организационом јединицама учестало крше права запослених, пракса Радне групе је да у таквим случајевима, на овим састанцима позива и њихове руководиоце, који потом подносе Извештај. Прошлог месеца на састанку је присуствовала начелница ПУ Крагујевац госпођа Јасмина Рајковић, а сад начелник одељења полиције ПУ Панчево господин Дарко Живаљевић.

 • – На прво питање наши наводи су негирани, а по речима господина Живаљевића, у ПУ Панчево руководиоци поштују лекарске извештаје и ни на који начин не врше притиске на запослене. Поучени искуством, Синдикат српске полиције приликом припреме тема прибавља и потребну документацију, како би своје тврдње доказали. Овог пута, активиста Синдиката српске полиције, председник РЦ Панчево Небојша Ристић, изнео је примере полицијских службеника ПИ Панчево који раде у сменама, иако поседују лекарске извештаје којима се таква врста рада забрањује, а то се може видети у распореду рада.
 • – На друго питање, господин Живаљевић је био искрен и признао да полицијски службеници ПИ Панчево раде у поменутим сменама, изневши статистику да се због таквог начина рада проценат извршења КД и прекршаја у великом проценту смањио. Додао је, да због многобројних ангажовања ИЈП, обуке, јавних скупова, један број полицијских службеника ради прековремено, а поред прековременог рада остварује и вишак радних часова на месечном нивоу, али да другог решења нема.

Синдикат српске полиције је става да полицијски службеници у поменутим сменама не могу издржати такву динамику рада, где се притом, не поштују многе законске и подзаконске одредбе: размак између смене, недељни фонд радних часова и сл, тако да ћемо у будућем периоду бити принуђени да иницирамо покретање дисциплинских поступака према руководиоцима који наставе са таквом праксом и учестало крше права запослених.

 • – Застој је настао у Групи за људске ресурсе ПУ Панчево, али у међувремену је проблем решен и Ваић Браниславу је уписан ратни стаж у радну књижицу, рекао је господин Живаљевић.

На крају, од стране Дирекције полиције наложен је да се у ПУ Панчево одржи састанак са руководством ПУ и представника Синдиката српске полиције.

 1. Музички фестивали „Гуча“ и „Егзит“

За време одржавања ових фестивала у 2018. години, ангажованим полицијским службеницима није следовала посебна накнада за рад у отежаним условима, укључујући и исхрану и воду на терену. Реагујемо на време и захтевамо да представници из Дирекције полиције упуте министру унутрашњих послова предлог Одлуке о раду у специфични подручјима и отежаним условима и у њој дефинишу посебну накнаду у износу од 1.800 динара за ова два фестивала..

Од стране Дирекције полиције добили смо обећање да ће и овај захтев бити размотрен.

 1. Посебан колективни уговор за државне органе потписан је 30. маја 2019. године. С обзиром на то да се анекс ПКУ за пол.службенике односи на ПКУ из 2015 године, какво је правно тумачење из МУП-а на питање: Да ли се ПКУ за државне органе може примењивати према свим запосленима у МУП-у без анекса?

СЕКРЕТАРИЈАТ МУП-а – Одредбе тренутно важећег ПКУ за државне органе се не примењују према запосленима у МУП-у јер је Анекс ПКУ за полицијске службенике везан за ПКУ за полицијске службенике који се више не примењује.

 1. Намештеници – награђивање, решења о годишњем одмору и вишак радних сати. На априлском састанку са Радном групом на којем је предочен проблем у вези са намештеницима, речено је да ће, као алтернатива, Сектор за људске ресурсе, преко надлежне службе – Управе за исхрану и смештај, омогућити запосленима повећање плате једном или да пута у току године, кроз награђивање од 20%. Добили смо информације да у овој Управи још увек нико није добио повећање кроз методу награђивања. Иако смо на претходним састанцима такође указивали, решења о годишњим одморима се још увек не издају, а поред тога, додатни проблем представља и остварени вишак радних сати.

Од стране надлежних из Сектора за људске ресурсе добили смо информацију да је захтев Синдикат српске полиције усвојен и да је награђивање намештеника у току. Решења о годишњим одморима биће израђена и уручена намештеницима у што краћем временском року. Што се тиче вишка радних сати, биће извршене провере, а у међувремену Синдикат српске полиције ће са својим активистима предузети радње, са циљем вансудског поравнања.

 1. Подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП и оперативних група.вКада је у плану подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП? Да ли је размотрен захтев Синдиката српске полиције да ови ваучери буду подељени и оперативним групама у ПУ и полицијским службеницима у Одсеку за пограничне послове, такође у оквиру ПУ.

Захтев Синдиката српске полиције са прошлог и претпрошлог састанка је делимично прихваћен, због ограничених средстава у буџету за ову намену. Наиме, у току је подела ваучера припадницима ОКП и оперативних група, а осталим одсецима(пример ОПП) ваучери ће бити подељени до краја године, на основу постављених приоритета.

 1. Рад у локалној заједници. Полицијски службеници који поседују решење за рад у локалној заједници, поред ове обавезе, додатно су оптерећени у раду, јер обаљају и редовне полицијске послове. Да ли је у плану доношење Упутства о начину рада полицијских службеника у локалној заједници?

У 2013. години усвојена је Стратегија развоја рада полиције у локалној заједници. Од ове године новом систематизацијом дефинисана су радна места и постављени су циљеви и задаци који ће до краја године бити имплементирани у Приручнику о раду полиције у локалној заједници – рекао је господин Јоксимовић из Управе полиције.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић