Beogad, 10.02.2016. godine, – Danas je, u Kabinetu ministra, održan drugi ovogodišnji sastanak Radne grupe za saradnju sa sindikatima i predstavnika Sindikata srpske policije. Radnom grupom je predsedavao zamenik ministra Milosav Miličković, a ispred SSP učešće na sastanku su uzeli: predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Dragan Ristanović, član GO Siniša Ćuk i zamenik predsednika Mile Lazarević.

Kao i za svaki sastanak do sada, SSP je dostavio veliki broj tema i pitanja na koje odgovore željno iščekuju svi zaposleni u ministarstvu unutrašnjih poslova:

 1. Racionalizacija
 • Redosled narednih koraka u ovom procesu, uručenje rešenja o neraspoređenosti, kada se može očekivati nova sistematizacija i razna pitanja na ovu temu.
 • Niko od kolega sa rešenjima za poslove analize rizika još uvek nije u statusu neraspoređen, svi su i dalje u statusu stalno zaposlenih u MUP, i sve priče o tome su samo glasine i zlonamerna nagađanja. Sve dok ne bude završen postupak pred Žalbenom komisijom Vlade R Srbije, i dok se ne napravi program u saradnji sa kontrolorima Nacionalne službe za zapošljavanje, proces neće biti završen i niko neće ostati bez posla do tada.
 1. Invalidske penzije
 • Koordinacija Komisije MUP 10022016 2sa PIO fondom. Da li je nalaz komisije izvršan, odnosno da li sledi penzionisanje ili postoji mogućnost prestanka radnog odnosa? (Ukoliko komisija utvrdi nesposobnost obavljanja poslova OSL a PIO fond ne potvrdi penzionisanje)
 • Radnici upućeni, ili dobrovoljno prijavljeni, na komisiju MUP-a radi utvrđivanja, odnosno ocene, sposobnosti za dalje obavljane poslova policijskih službenika, mogu niti spokojni. Nalaz komisije je konačan i obavezujući za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. A komisija je, po rečima jednog predstavnika radne grupe, „više nego liberalna kod utvrđivanja invaliditeta“!
 1. Starosne penzije
 • Od Nove Godine nije moguće ostvarivanje penzionisanja po uslovima koji su precizirani izmenama prošlog Zakona o policiji u članu 139a. Taj član je imao ograničeno dejstvo i to do kraja prošle godine.
 • U pripremi su izmene i dopune Zakona o PIO, gde će MUP ići sa predlogom da se za zaposlene obezbede uslovi za penzionisanje istovetni trenutno važećim kod Vojske Srbije.
 1. Korišćenje odmarališta i hotela u vlasništvu MUP
 • Omogućiti plaćanje na više mesečnih rata putem administrativne zabrane. Obratili smo se dopisom načelnici Mirjani Nedeljković i dobili odgovor da je predlog uzet u razmatranje. Zanima nas stav Ministarstva po tom pitanju?
 • Gospodin Miličković nam je potvrdio da smo po ovom pitanju „kucali na otvorena vrata“, odnosno da je naš predlog prihvaćen u potpunosti i da će realizacija uslediti već u nekoliko narednih dana, te da je ministar naložio da se zaposlenima omogući plaćanje na najmanje 6 mesečnih rata putem administrativne zabrane na platu.
 1. Obračun naknade troškova za dolazak i odlazak sa posla
 • Kakav je uticaj novog Zakona o policiji na ovu oblast? Da li postojeći Pravilnik važi i dalje? Da li je u pripremi ili u planu izrada novog?
 • Obračun i isplata naknada za troškove dolaska i odlaska sa posla nastavlja se po važećem Pravilniku, a planira se donošenje novog u skladu sa novousvojenim Zakonom o policiji. Predsednik sindikata Lazar Ranitović je istakao da će SSP insistirati na tome da se prilikom donošenja novog pravilnika moraju poštovati Zakon o radu i potpisani PKU za policijske službenike i PKU za državne organe.
 1. Premeštaji po mestu prebivališta
 • Da li će biti dozvoljeni premeštaji kolega na rad u jedinice po mestu stalnog prebivališta? Kakav je status ljudi koji su podneli zahteve poslednjih meseci, pre stupanja na snagu novog Zakona – da li moraju ponovo podnositi zahteve?
 • Trenutno premeštaja sa jednog na drugo radno mesto nema, sve do usvajanja novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u MUP. Kod zahteva za premeštaje po mestu prebivališta i ubuduće će se maksimalno izlaziti u susret svim zainteresovanim kolegama.
 1. Terenski dodatak, dinamika isplate
 • Kada će biti izvršena isplata10022016 3 terenskog dodatka za mesec novembar, ljudima angažovanim iz Uprave policije u Šidu? Na prošlom sastanku smo dobili obećanje da će „do kraja januara biti isplaćena naknada za oktobar i novembar“. Zašto se dinamika isplate naknade razliku za pripadnike Uprave policije i Uprave granične policije? Kada će Sekretarijat MUP dostaviti Upravi granične policije mišljenje kojim policijskim službenicima pripada pravo na naknadu?
 • Za isplatu terenskog dodatka prilikom rada u specifičnim područjima, u skladu sa Odlukom ministra, danas je upućena još jedna instruktivna depeša na teren. Određeno je pet „koordinatora“ na tim područjima koji su odgovorni za angažovanje ljudstva za rad sa emigrantima, i za spiskove ljudi kojima sledi taj dodatak. Uprošćeno rečeno – dodatak pripada svakom policijskom službeniku angažovanom po posebnim planovima rada u tim zonama, bez obzira na vrstu delatnosti koju inače obavlja i bez obzira na mesto stalnog rada. Za ostvarivanje naknade uslov je da se zaposleni nađe na spisku koji potpisuje koordinator!
 • Za sve dosadašnje probleme u ostvarivanju prava i dinamici isplate odgovornost je na lokalnim starešinama koji su, ili neredovno dostavljali spiskove, ili pak nisu uopšte ni pravili spiskove ljudi za dodatak. Nakon izvršenih revizija novac će biti retroaktivno isplaćen svim kolegama koji imaju pravo na dodatak u skladu sa Odlukom ministra.
 1. Predpristupnim pregovorima sa EU definisana je implementacija sistema 112.
 • Da li je definisano tačno šta podrazumeva implementacija, da li se to odnosi samo na formiranje operativnih centara ili podrazumeva da se službe odgovorne za reagovanje stave u funkciju sistema 112 ( uvezivanje policije, vatrogasaca, hitne pomoći i ostalih subjekata relevantnih za vanredne situacije)?
 • Pored nesumnjive koristi koju bi donelo uspostavljanje tog sistema, koji bi doneo značajnu tehničko tehnološku opremljenost svih službi koje reaguju u vanrednim situacijama, a takođe bi doprineo informatičkom razvoju i smanjio birokratske procedure i radnje, taj sistem još uvek nije uspostavljen zbog nedostatka novca. Pripremne radnje su daleko odmakle, ali je neophodno obezbediti oko 15 miliona evra za završetak procesa, a taj novac se ne može koristiti iz predpristupnih fondova već mora biti obezbeđen iz budžeta države.
 1. Sudbina SVS
 • Da li će vatrogasci izaći iz MUP? Da li će biti formirana Direkcija koja će sadržati nadležnosti civilne zaštite, upravljanja rizicima i obnove a da će vatrogasci ostati u ministarstvu?
 • Celokupan sadašnji Sektor za vanredne situacije biće izmešten iz MUP odmah nakon usvajanja Zakona o smanjenju rizika od elementarnih i drugih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama. Nakon izmeštanja, biće pripojen posebnoj Direkciji, ali će MUP zadržati nadzor nad radom te Direkcije.
 1. Izmene Zakona o posebnoj penziji kolega sa teritorije KiM
 • Predlog izmena zakona je završen, i sa ugrađenim znatno poboljšanim uslovima u odnosu na dosadašnje, predat je premijeru Vlade R Srbije. Ulazak zakona u skupštinsku proceduru očekuje se u veoma kratkom roku.

Šef službe za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.