Beograd, 12.03.2019 – U Palati Srbija održan je drugi ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavljao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, članovi GO SSP Zoran Stojčić i Slaviša Dejanović, predsednik RC Beograd Slobodan Ćosović i predsednik SG SVS Niš Milan Stamenković. Razgovaralo se o sledećem:

 1. Izveštaj u vezi prethodne teme „Pogrešan obračun putnih troškova kao i evidentiranje vremenika rada u SGP Bački Breg ( RC GP prema Mađarskoj)“

U SGP Bački Breg vrši se pogrešan obračun putnih troškova kojom prilikom su zaposleni na ovom graničnom prelazu svakoga meseca oštećeni. Naime, radi se o pogrešnome obračunu kojom prilikom im je uskraćeno pravo na celokupne putne troškove. Primera radi, policijski službenik koji putuje na posao morao bi dobiti zbir cena mesečne karte od mesta prebivališta do mesta rada odnosno u konkretnom slučaju: od mesta A ( prebivališta) lokal + međugradsku kartu od mesta A do mesta B (mesto rada) + lokal mesta rada B. Praktično, zaposleni u pomenutoj org. jedinici su oštećeni dok je SSP spreman uticati na članstvo i zaposlene da ne tuže poslodavca ( MUP ) već da sklope sporazum o vansudskom poravnanju i da će poslodavac ubuduće pravilno vršiti obračun troškova dolaska i odlaska sa rada.

Dalje, navedena org. jedinica je u prethodnom relativno kratkom periodu kada je u pitanju rukovođenje imala smenu većeg broja rukovodilaca. U tom smislu svaki od prethodnih rukovodilaca je na određeni način vršio evidentiranje vremenika rada zaposlenih kojom prilikom su načinjeni propusti koji se ogledaju u neevidentiranju stvarnog stanja već fiktivnog. Na taj način prikazano je da zaposleni imaju višak radnih sati. Umesto da dobiju rešenje o preraspodeli radnog vremena i da im taj višak bude plaćen, odnosno komenzovan slobodnim vrmenom u odnosu 2:1, zaposleni su u situaciji da im fali određen broj časova do punog fonda te su primorani da „odrade manjak časova“. Predlažemo da nadležni iz UGP izvrše instruktivno-kontrolnu delatnost, uvere se u tačnost navoda, otklone posledice po zaposlene i upute rukovodioca kako ne bi opet došlo do istih grešaka i povreda prava zaposlenih.

Za tri zaposlena iz SGP Bački Breg je u prethodnom periodu na sastanku u Kabinetu ministra dogovoreno da će biti sačinjen sporazum o vansudskom poravnanju zbog povrede prava na naknadu za dolazak i odlazak sa posla ali do današnjeg dana nije sačinjen sporazum. Ukoliko nakon ovoga sastanka ne bude zaista došlo do realizacije praktično dogovorenoga zaposleni će biti prinuđeni da podnesu tužbu.

Od strane Uprave granične policije izvršena je kontrolna delatnost u SGP Bački Breg i pritom je ostvaren uvid u redne liste zaposlenih, gde je utvrđeno tačno činjenično stanje. Shodno tome, u koordinaciji sa Sektorom za ljudske resurse, na osnovu podnetih zahteva, u narednom periodu biće odrađeni Sporazumi za vansudsko poravnanje.

 1. Uspostavljanje sistema neposrednog komandovanja na terenu prilikom obezbeđenja sportskih priredbi.

 Želimo da ukažemo potrebu revidiranja i unapređenja načina komandovanja  i angažovanja policijskih službenika u situacijama obezbeđivanja događaja visokog rizika,  U mnogim situacijama pokazalo se neophodnim ustanovljavanje većeg stepena samostalnosti u odlučivanju neposrednih starešina koji na terenu komanduju jedinicama koje su angažovane na obezbeđenju sportskih priredbi i drugih događaja povećanog rizika, a sve u cilju bezbednosti građana Republike Srbije i njihove imovine kao i u cilju sprečavanja povređivanja policijskih službenika. Smatramo da komandovanje koje nije zasnovano na neposrednom opažanju na terenu i sagledavanjem svih bezbednosnih elemenata od značaja za konkretan događaj, posebno u slučajevima obezbeđivanja događaja povećanog bezbednosnog rizika, nije efikasno i potencijalno stvara opasnost po život i zdravlje policijskih službenika. Sledstveno, prilikom komandovanja i upravljanja pojedinačnim akcijma potrebno je omogućiti neposrednim starešinama na terenu da odluke o primeni pojedinih policijskih ovlašćenja donose samostalno i na osnovu lične procene bezbednosne situacije.

Od strane prisutnih rukovodioca iz Direkcije policije i PU za grad Beograd dobili smo uveravanja da je i ovaj konstruktivni predlog Sindikata srpske policije uzet u razmatranje i u toku je postupak provere mogućnosti da sve to zaživi u praksi i svima olakša posao. Jer, ipak, interes je zajednički – pravovremena informacija koja će omogućiti da policijski službenici u skladu sa trenutnom situacijom upotrebe adekvatna sredstva prinude, a s druge, da bezbednost građana i imovine ne bude dovedena u pitanje, jer bi se time potencijalna opasnost otklonila na vreme.

 1. Opasači za saobraćajne policijske službenike

Proteklih sedam godina pripadnici Uprave saobraćajne policije na teritoriji R. Srbije, nisu zaduživali nove bele opasače. Opasači koje imaju na ličnom zaduženju su dotrajali usled dugotrajne, svakodnevne upotrebe pohabani a neretko i uništeni. Dodajemo, da pored redovnih aktivnosti (obavljanja poslova i zadataka koji se odnose na kontrolu i regulisanje saobraćaja…) pripadnici USP su kao članovi Interventnih jedinica policije nosili opasače prilikom obezbeđivanja JRM. Da li se i kada može očekivati zaduživanje belih opasača?

Odgovor na ovo pitanje dao je pomoćnik načelnika USP Slaviša Lakićević koji nam je preneo informaciju da će u toku 2019 godine biti izvršena nabavka 4.200 opasača sa pripadajućom opremom, koji će do kraja godine biti podeljeni svima. Osim toga, ove godine za sve uniformisane policijske službenike je u planu nabavka plitkih patika.

 1. Problemi birokratske prirode u Upravi granične policije

 Pripadnici UGP suočavaju se svakodnevno sa problemima administrativno-birokratske prirode što za posledicu ima direktno kršenje osnovnih ljudskih prava građana ( policijskih službenika UGP).

Naime, svaki granični policajac koji radi u nekom od Regionalnih centara susreće se sa problemom neblagovremenog dobijanja Uverenja o radnom odnosu. Navedeno uverenje može se izadati na dva načina. Prvi je službenom poštom. Drugi je da neko ode u UGP i podnese zahtev, zatim sledećeg dana opet da ode u UGP i preuzme uverenje. Telefonom i faksom nije moguće podneti zahtev. Ovime se stvaraju dodatni troškovi pol. službenicima, dok u prvome slučaju potrebno je više od 7 dana ne bi li se dobilo uverenje u najboljem slučaju. Praksa je pokazala da u poslednje vreme se uverenja i bilo koji drugi dokument koji je potrebno overiti ili izdati čeka i minimum 2 sedmice, do čak mesec pa i dva. Ovo smatramo nedopustivim naročito jer se time policijskim službenicima uskraćuju osnovna ljudksa prava. Beležimo slučajeve da usled ovih problema nisu mogli izvršiti upis deteta u jaslice odnosno vrtić, registrovati oružje i druge imovinsko pravne poslove. Samtramo da se ovaj veliki problem može vrlo lako rešiti i to ovlašćenjem načelnika Regionalnih centara UGP da izdaju uverenja o zaposlenju.

Stav predstavnika Radne grupe je bio da i pored dobre namere ne postoje mogućnost da se reši ovaj problem. Međutim, na sastanku smo insistirali i dali još nekoliko predloga Uprave granične policije i Sektoru za ljudske resurse:

 • – Slanje zahteva elektronskim putem;
 • – Dobijanje odobrenja ili ovlašćenja elektronskim putem u kratkom roku
 • – Eventualno proširenje sistematizacije i otvaranje radnih mesta ispred Sektora za ljudske resurse u svakom RC GP;

Ipak, nakon obostrane razmene mišljenja, na kraju je odlučeno da se u dogovoru sa SATIT-om izradi elektronska aplikacija ili postojeća bude ažurirana, čime bi se umnogome ubrazao postupak razmene dokumentacije.

 1. Nedostatak sredstava za gašnjenje požara u SVS

Od kako je centralizovanao servisiranje aparata za gašnje požara prahom na jednog servisera iz Beograda, a kojom prilikom se jedanput mesečno vrši obilazak jedinice i vrši prikupljanje aparata za servisiranje, vatrogasne jedinice su prinuđene da se snalaze o svom tršku i na svoju ruku vrše servisiranje usled nemogućnosti sveukupnog servisiranja aprata za gašenje požara što za direktu posedicu ima ugrožavanje bezbednosti i života potencijalno ugroženih objekata i života građana R. Srbije. S tim u vezi predlažemo da se izvrši decentralizacija i omogući serivisiranje na lokalu PP aparata u cilju zaštite života i bezbednosti građana.

Još jedan od prioriteta Sektora za vanredne situacije je i rešavanje ovog problema. U toku je izrada Sporazuma sa dobavljačem, gde će servisiranje aparata biti vršeno na lokalu.  Krajnji rok je jul 2019. godine.

 1. Problematika u KZB

Na stražarskom mestu broj 3, pripadnik OŽ koji radi na obezbeđenju izložen je vremenskim neprilikama jer nema objekat, a ni nadstrešnicu gde bi mogao da se skloni i malo zagreje. Pedeset metara od njega nalaze se kolege u kućici sa grejanjem. Zahtevamo da se u skladu sa Zakonom o zaštiti i bezbednosti na radu, radniku na obezbeđenju objekta obezbedi minimalni uslovi za rad, odnosno omogući korišćenje kućice za grejanjem. Na bazi Kozjak u Preševu postoji izdvojeno stražarsko mesto u kome borave više policijskih službenika. Uslovi su boravak i rad ovde su veoma loši. Objekat prokišnjava, pojavljuju se glodari i na tom mestu postoji mogućnost ponovnog udara groma. Prethodni put udar groma je spržio telefonske linije koje do dana današnjeg nisu popravljene. O svemu ovome obaveštena je Komanda iz OŽ, međutim ništa nisu preduzeli. I u ovom slučaju ugrožena je bezbednost i zdravlje na radu. –

Pomoćnik komandanta Žandarmerije Radosavljević Srđan nam je preneo informaciju da je tender za nabavku materijala, rekonstrukciju i renoviranje ovih objekata završen, potpisan je Ugovor sa dobavljačem i precizirao krajnji rok za završetak ovih radova – maj 2019. godine.

 1. Sporazum o vansudskom poravnanju za pripadnike OŽ Kraljevo

U prethodnom periodu je potpisan Sporazum o vansudskom poravnanju za većinu policijskih službenika OŽ Kraljevo po prethodnom dogovoru sa predmetnog sastanka u Kabinetu ministra. Međutim, za policijske službenike Žandarmerije: V.B, V.D, P.Z, S.NJ, V.M, L.D.  izostao je očito greškom primerak Sporazuma, te ovom prilikom zahtevamo da se i za pomenute pripadnike OŽ Kraljevo sačini Sporazum i prosledi.

Nadležni iz Sektora za ljudske resurse su izršili provere i dali nam iznenađujući podatak – pomenuti pripadnici su pokrenuli sudski spor radi naknade štete, tako da napori Sindikata srpske policije da i ovaj slučaj bude rešen vansudski, bez troškova, nisu urodili plodom. Nečijom greškom i odugovlačenjem postupka, verovatno je kod kolega stvorio revolt i razočaranje, te su svoja potraživanja odlučili da potražuju putem suda.

 1. Neiskorišćeni godišnji odmor za penzionisane pripadnike Žandarmerije

 Dana, 28. 02. 2019. godine, uputili smo dopis Sektoru za ljudske resurse, zavodnog broja 4326-01/19, sa gore navedenom problematikom. U prilogu Vam je dostavljen gore navedeni dopis.

Nakon inicijative Sindikata srpske policije, izvrešene su provere i započet je postupak izrade rešenja za više od 800 penzionisanih pripadnika Žandarmerije. Rok za sklapanje Sporazuma i isplatu je početak jula 2019. godine – rekao je zamenik načelnika Sektora za mat.fin.poslove gospodin Drago Bjelica.

 

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić