Beograd, 25.04.2016. godine, – Aktivisti Sindikatasrpske policije, predsednik RC Sedište MUP, Srećko Zimonjić i predsednik SG OŽBeograd, Nikola Petrović, održali su sastanak sa pomoćnikom načelnika Sektora za materijalno-finansijke poslove MUP-a gospodinom Dragom Bjelicom. Sastanak je imao samo jedu temu – razjašnjavanje nepravilnosti nastalih prilikom obračuna naknade za dolazak i odlazak sa posla u Žandarmeriji.

Na sastanku je potvrđeno ono na šta je Sindikat srpske policije ukazivao u više navrata predstavnicima poslodavca u Odredu Žandarmerije u Beogradu, kao i na sastanku u komandi Žandarmerije 18.04.2016. godine.

Ukazivali smo na to da se pravilnik o načinu obračuna naknade za putne troškove zaposlenih u MUP ne primenjuje pravilno u svim jedinicama, i da su time policijski službenici u Žandarmeriji oštećeni. Naravno, nije to slučaj samo u Žandarmeriji.

Naime u obračunu broja dana za koji sleduje naknada za putne troškove poslodavac je umanjivao iznose i za dane nedeljnog odmora, iako su dani nedeljnog odmora bili posledica preraspodele radnih sati. Poslodavac je zauzeo stav da je potrebno da se za određeni mesec ostvari pun fond radnih sati što se ispostavilo kao netačno.

Da bi ostvario pun iznos naknade za putne troškove radniku je potrebno da u mesecu nema odsustva po sledećim osnovama: PLAĆENO ODSUSTVO, GODIŠNJI ODMOR, BOLOVANJE I SLUŽBENI PUT (poseban zadatak).

putni bjelica

Za ostvarivanje prava na pun iznos cene mesečne pretplatne karte nije bitan broj radnih dana niti radnih sati, on može biti i 10 radnih dana po 8 sati, bitno je da radnik nije odsustvovao po gore navedenim osnovama, samim tim radnik je ispunio plan rada koji je za njega predvideo poslodavac u određenom mesecu. Takvom neispravnom primenom pravilnika došli smo u situaciju da se policijski službenik koji radi 13 dvanaestočaovnih smena a zbog jedne smene (ili čak par sati rada!) ne dobije naknadu u celom iznosu cene mesečne pretplatne karte nego se ka obračunskoj službni pošalje samo broj smena pri tom čak ne vodeći računa ni da li su smene dvanaestočasovne primer (12/14, 13/14 u slučaju odsustva za koje ne sleduje naknada) nego je poslat samo broj 13 samim tim u obračunskoj službi je smatrano da su smene 8 časovne što je za posledicu imalo da radnik dobije 13/21 (primer) mesečne karte.

Ovakvim načinom obračuna mesecima unazada načinjena je velika šteta policijskim službenicima, te se, kao sindikat koji vodi računa o svojim članovima kao i ostalim zaposlenima, pitamo ko će i na koji način danadoknadi štetu načinjenu policijskim službenicima obzirom da se pravilnik nepravilno primenjuje od prvog dana stupanja na snagu, tačnije od maja 2014 godine?

Verujemo da je ovakav nepravilan način obračuna na snazi u još dosta organizacionih jedinica (ako ne i u većini), jer je odgovornim licima uvek lakše i draže, da oštete pojedinca (namerno ili iz straha) nego da slučajno oštete državu. Stoga vam ovo može biti dobar putokaz kako da se izborite za svoja prava – najpre se obratite našim aktivistima u vašoj jedinici, onda će sve biti lakše. Ali sve dok ćutite, sindikat se ne može izboriti za vas.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.