Beograd, 25.02.2016. godine – Na inicijativu Sindikata srpske policije u Direkciji policije u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, a radi rešavanja problematike u Policijske uprave Vranje, održan je sastanak između predstavnika rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova po svim linijama rada, delegacije Sindikata srpske policije i rukovodstva PU Vranje.

Ispred MUP-a sastanku su prisustvovali: Pomoćnik direktora policije gospodin Zoran Golubović, pomoćnik načelnika Uprave policije Dejan Joksimović, pomoćnik načelnika Uprave granične policije Nebojša Kujović, kolegenice iz Uprave za ishranu i smeštaj i rukovodstvo Sektora za materijalno-finansijsko poslovanje, dok su rukovodstvo PU Vranje činili Načelnik PU Slađan Velinović i Šef odseka za logistiku Nebojša Spasić. Delegacija SSP je bila u sastavu: predsednik SSP Lazar Ranitović, član GO SSP Srđan Jović, član Statutarne komisije SSP Viktor Ratković, predsednik RC Vranje Zoran Stojčić i predsednik SG Preševo Srđan Stojiljković.

Sastanak je otvorio gospodin Golubović i svima poželeo dobrodošlicu posle napornog puta iz Užica, Prijepolja, Vranja i dodao da je cilj ovog sastanka isključivo zajedničko rešavanje nagomilanih problema u PU Vranje, a sa tim izlaganjem se složio i predsednik SSP Lazar Ranitović i otvorio prvu temu sastanka pitanjem:

  1. Naknada od 1.500 dinara, zašto policijskih službenicima PU Vranje nije isplaćena, ko će je sve dobiti i kada?

Načelnik PU Vranje Slađan Velinović je odgovorio da je ispred PU Vranje tražio dodatna pojašnjenja iz Direkcije policije oko pozicija za koje sleduje naknada, s obzirom na to da je u Preševu formirano nekoliko punkteva, novih patrola i još nekoliko linija rada zbog migrantske krize, i da je razlog kašnjenja upravo taj, jer se nije znalo da li tim ljudima sleduje naknada od 1.500 dinara ili ne.

Pomoćnik Načelnika Uprave policije Dejan Joksimović je dao kratko i jasno obrazloženje, kao što je i navedeno u instrukciji: policijski službenici koji budu radili sa migrantima, a da im nije u redovnom opisu posla, a budu se našli u planu angažovanja koordinatora za Prihvatni centar u Preševu Duška Šaponjića  dobiće naknadu od 1.500 dinara. Ostali koji svoje poslove obavljaju redovno, iako rade sa migrantima mogu dobiti povećanje koeficijenta plate, na obrazloženi predlog neposrednog starešine. Lazar Ranitović je upitao, šta će biti sa ranijim angažovanjima počevši od 14.10.2015. god, gde nije postojao Plan angažovanja odgovor je bio da u skladu sa pozicijama u Preševu i Miratovcu, na osnovu pozicija iz sadašnjeg Plana angažovanja, pojedini rukovodioci organizacionih jedinica će morati da dorade spiskove i pošalju gospodinu Velinoviću i gospodinu Šaponjiću na potpis.

Sa ovim se složio i gospodin Velinović i istakao da će već u toku narednih nekoliko dana naložiti rukovodiocima organizacionih jedinica da provere spiskove u skladu sa Instrukcijom i u toku naredne nedelje to proslediti ka Sektoru finansija na isplatu.

  1. Zašto se raspored rada jedino u PU Vranje ne pravi dva dana unapred i šta je bilo sa inicijativom za pokretanje disciplinskog postupka protiv Načelnika PS Trgovište Dejana Zlatkovića zbog toga?

Svi su optereći većim obimom posla zbog migrantske krize, mnogo je ljudstva angažovano na ovim poslovima i pored toga ima „novih“ angažovanja u Strazimirovcima i Ribarcima, tako da je problem da rukovodioci organizacionih jedinica naprave raspored za dva dana istakao je gospodin Velinović. Takođe je dodao, da se veoma često dešava neplanirano angažovanje ljudstva zbog većeg priliva migranata i da trebamo da imamo u vidu bezbednost na teritoriji PU Vranje, ali da je na inicijativu SSP protiv Načelnika PS Trgovište Dejana Zlatkovića pokrenut disciplinski postupak zbog povrede službene dužnosti iz tog razloga i da će Predsedniku SSP Lazaru Ranitoviću dostaviti odgovor kada postupak bude završen.

Nažalost, za sada ostaje ovako, ali u budućem periodu, ukoliko se smanji broj angažovanih na poslovima migranata, dobili smo obećanje od gospodina Velinovića da će ovaj problem rešiti.

  1. Višak sati u PU Vranje. Ko to koči?

Zoran Stojčić je upitao gospodina Slađana Velinovića zašto zaposlenima koji su 01.02.2016. godine podneli Zahtev za sklapanje sporazuma u skladu sa Instrukcijom iz Sektora za ljudske resurse nije dostavljen Sporazum, a rok je mesec dana?

Dobili smo jedan čudan odgovor, da Načelnik PU Vranje nije video niti je upoznat sa time da su ovi Zahtevi podnešeni. Zatim je Zoran Stojčić pokazao kopije 20 od ukupno 80 overenih primeraka iz PS Bujanovac koji su 01.02.2016 godine poslati putem pisarnice i dodao da je po evidenciji Regionalnog centra Vranje, iz Preševa, Bujanovca, Trgovišta i Vladičinog Hana poslato oko 120 ovakvih Zahteva. Dobijen je odgovor da po Izveštajima koje dobija PU Vranje jedino PS Bujanovac ima problematiku sa viškom sati, ali da je ona rešena postavljanjem novog rukovodstva, sa čim smo se svi složili. Zoran Stojčić je dodao da i zaposleni u PS Preševo i PS Vladičin Han imaju viška sati i upoznao načelnika sa još jednom bitnom činjenicom koju nije znao: do pre Nove Godine u PS Vladičin Han svako vanredno angažovanje policijskih službenika u rednim listama se vodilo pod šifrom „PZ“, bez ubacivanje te satnice u fond časova, ali intervencijom SSP se to promenilo.

Gospodin Joksimović je svim prisutnima na sastanku dao pojašnjenje kako bi trebalo da se računaju višak sati, s obzirom na to da se GO, BL i PO u rednim listama brojčano ne iskazuju i istakao da će to biti neophodno kako bi PU Vranje utvrdilo tačno činjenično stanje.

Da ne bi dužili oko načina vođenja evidencija, dogovoreno je da ukoliko PU Vranje proceni da nema uslova da svi podnosioci Zahteva dobiju slobodne dane, onda sve prikupljene Zahteve za sklapanje sporazuma za isplatu razlike u plati za zadnjih 6 meseci prosledi ka Sektoru finansija, nakon čega će oni zaposlenima biti isplaćeni.

Da li gospodinu Slađanu Velinoviću neko radi iza leđa i ne dostavlja tačne informacije, Izveštaje i dopise  ne znamo, ali se nadamo da će se posle ovog sastanka pojedinici u PU Vranje uozbiljiti i početi da rade svoj posao onako kako treba inače će protiv takvih biti podnošene odgovarajuće prijave iz člana 163. Krivičnog Zakonika RS upozorenje je od strane Predsednika SSP Lazara Ranitovića.

  1. Lanč paketi i ponovo naknada od 1.500 dinara, ovog puta je u pitanju RC GP prema Republici Makedoniji

Predsednik SSP Lazar Ranitović upoznao je sve prisutne sa postupanjem gospodina Dragana Lazarevića Načelnika RC GP prema R. Makedoniji i izneo gore pomenuti problem, gde su rukovodiocu tog ranga za sve potrebne detaljne instrukcije. Sagledavajući realnu situaciju i dopise koji su poslati iz RC GP prema R. Makedoniji došli smo do zaključka da je gospodinu Lazareviću čak potrebna instrukcija iz MUP-a da „kad je dan ugasi svetlo“.

Rukovodstvo MUP-a se složilo da je takvo ponašanje nedopustivo, upoznati su sa ovim, a gospodin Kujović iz UGP je na sebe uzeo zadatak da gospodinu Lazareviću da potrebne instrukcije kako bi oni retroaktivno uradili spiskove policijskih službenika na osnovu pozicija koje sleduje naknada od 1.500 dinara i da ih proslede Koordinatoru Šaponjiću na overu, a zatim u Sektor finansija na isplatu.

Zoran Stojčić je izneo poraznu činjenicu po MUP, a to je da gospodin Lazarević na osnovu ranijih instrukcija i dan danas na 25-26 zaposlenih dodeljuje samo 12 lanč paketa koji radnici dele među sobom. Kolegenice iz Uprave za ishranu i smeštaj su istakle da gospodin Lazarević ne postupa pravilno, odnosno po Uputstvu za ishranu, gde su striktno navedeni uslovi pod kojima zaposleni dobijaju lanč pakete.

Dogovoreno je da svi policijski službenici koji rade na pozicijama koji se nalaze u Planu angažovanja, osim naknade od 1.500 dinara, dobijaju dvodelni lanč paket, bez obzira na broj angažovanih lica. Zamolili smo gospodina Kujovića iz UGP da gospodinu Draganu Lazareviću i za ovaj problem pošalje instrukciju.

Ovo je još jedan dokaz nestručnosti načelnika RC GP prema R. Makedoniji, i ukoliko u narednom periodu ne postupi po instrukciji, protiv njega će takođe biti podnešena krivična prijava iz člana 163. Krivičnog Zakonika Republike Srbije.

  1. Zašto se u PU Vranje ne plaća pripravnost u OPP, OKP i pojedinim starešinama pitanje je postavio predsednik SSP Lazar Ranitović

U PU Vranje se ne izdaju Nalozi za pripravnost i to se ne plaća jer se zaposleni nalaze u „stalnoj dostupnosti“, tj nisu pripravni, dobili smo čudan i konfuzan odgovor od strane Šefa odseka Logistike PU Vranje gospodina Nebojše Spasića. Na pitanje Lazara Ranitovića, gde su u pravnim aktima pročitali reč „stalna dostupnost“ Nebojša Spasić je odgovorio da postupa po instrukciji iz 2012 godine, za koju nije znao broj, niti ko je potpisnik.

Pokušali smo da objasnimo delegaciji PU Vranje da je termin „pripravnost“ zakonski utemeljena, u PKU definisana i da se zaposlenima koji se po Planu nalaze u stanju pripravnosti potrebno izdavati Naloge za pripravnost, a na osnovu toga platiti. Predsednik Statutarne komisije SSP Viktor Ratković detaljnije je obrazložio delegaciji PU Vranje razliku terminološku razliku između stalne dostupnosti i pripravnosti. Nakon toga, konačno je dogovoreno da PU Vranje od strane pravnog tima iz Sektora finansija dobije instrukcije oko termina „pripravnost“ , a zatim će se na osnovu nje zaposlenima, među kojima će biti i starešinskog kadra, koji se budu nalazili u stanju pripravnosti izdavati Nalozi za pripravnost, a nakon toga i platiti.

  1. Vozila u PS Bujanovac i PS Preševo

Predsednik SG Preševo Srđan Stojiljković je kao lice koje je zaduženo za evidenciju voznog parka istakao to da u Preševu trenutno funkcioniše samo jedno vozilo, da su sva vozila pokvarena i zamolio rukovodstvo MUP-a da učini sve što je moguće i obezbedi bar polovno vozilo za PS Preševo i pojedine delove.

Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić se nadovezao na to i dodao da u Bujanovcu ima dosta isturenih odeljenja i prelaza i da su zbog migrantske krize vozila potrebna za prevoz do Preševa, pa je problem dovoza i odvoza ljudi sa tih pozicija sa jednim terenskim vozilom i takođe zamolio sve prisutne da učine sve što je moguće i vozila obezbede.
Gospodin Velinović je izneo i brojčane statistike oko vozila i dodao da je i on ispred PU Vranje više puta pokušavao da preko Direkcije policije obezbedi vozila, ali da je sve to na čekanju.

Pomoćnik Načelnika Uprave policije Dejan Joksimović je izrazio nezadovoljstvo zbog odnosa pojedinaca prema vozilima, da se zbog toga pojedina vozila kvare, svi smo se složili da je to nedopustivo i da takvo njihovo ponašanje treba sankcionisati, a za PS Bujanovac i PS Preševo je potrebno nabaviti vozila.

Dejan Joksimović nas je obradovao i najavom da će uskoro biti izvršena nabavka dva terenska i jednog putničkog vozila za PS Bujanovac, i isto toliko za PS Preševo.

  1. Oglasna tabla u PS Bujanovac

Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić je kritikovao način na koji je oglasna tabla iz hola PS Bujanovac, dok se on nalazio na godišnjem odmoru,  sklonjena u unutrašnje prostorije gde se ne vidi dobro i zamolio načelnika PU Vranje da novopostavljenom Komandiru PS Bujanovac da odobrenje i da oglasnu tablu vrati na staro mesto, sa čime se gospodin Velinović i složio.

Na kraju sastanka pomoćnik direktora policije gospodin Golubović se zahvalio prisutnima na fer, korektnim i konstruktivnim predlozima i zamolio delegaciju PU Vranje da u budućem periodu radi na ostvarivanja bolje saradnje sa Sindikatom srpske policije, a sve to radi boljeg i uspešnijeg rada zaposlenih.

12790032_10207398742063250_219315414_o  12776665_10207398741983248_433938314_o

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.