Poštovani aktivisti i članovi SSP,

Svedoci smo da poslednjih dana u gotovo svim Policijskim upravama vlada potpuna konfuzija i neverica uzrokovana raspodelom Rešenja o raspoređivanju u skladu sa dugo očekivanom sistematizacijom radnih mesta.

Obzirom da su nova rešenja mnogima od nas nepoznanica, naročito u pogledu „nerazumnih“ koeficijenata, Sindikat srpske policije kao ozbiljna organizacija koja se  prevashodno bavi zaštitom vaših radnih prava,želi da vam podrobnije približi i objasni svu ovu problematiku.

Vlada R.Srbije je usvojila Pravilnik o unutrašnjem uređenju i  sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije Int.01 broj 4685/18-13 od 13.06.2018 godine i Int.01 broj 7777/18-5 od 30.07.2018 i Int.01 broj 11543/18-5 od 15.11.2018 godine i Uredbu o platama policijskih službenika (Sl.glasnik R.Srbije br.91/2018) i Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika (Sl.glasnik R.Srbije br.42/2018 i 91/2018).

Na osnovu ovih pravnih akata a u skladu sa Zakonom o policiji ((Sl.glasnik R.Srbije br.6/2016,24/2018 i 87/2018) Ministarstvo unutrašnjih poslova R.Srbije je započelo postupak raspoređivanja  policijskih službenika .

U odnosu na ranije sistematizacije novina u novoj sistematizaciji odnosi se na usklađivanje radnih mesta shodno nominklaturi i opisu radnih mesta svrstanih u jedinstven katalog radnih mesta ,sa ciljem da se postigne ujednačenost plata, statusa, beneficija i prinadležnosti po istim ili sličnim poslovima ili radnim mestima.

Ovo znači da je tendencija Ministarstva da uvede red u sistem plata i uskladi ih sa realnim potrebama  po principu da JEDNAK RAD BUDE JEDNAKO PLAĆEN.

Uredbom o platama policijskih službenika definisana su i bliže određena radna  mesta,činovi  i ukupni koeficijenti  za  obračun zarade.

Ukupni koeficijenti se sastoje od:

 1. Osnovni koeficijent

Ovim koeficijentom se bliže razvrstavaju sva radna mesta  u Ministarstvu u okviru platnih grupa kojih ima 13 . Platni razredi su opisima poslova opredeljene celine koje iskazuju položaj radnog mesta unutar platne grupe.

 PLATNI RAZREDI
PLATNE      GRUPE IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
XIII4.4674.8245.0035.0925.628       
XII3.3053.3953.5734.645        
XI2.7692.8592.9483.0373.1273.2163.305     
X2.3232.4122.5012.5912.6802.7692.859     
IX1.4971.5681.7101.8761.9242.0552.1442.2332.3232.412  
 1.639  1.965       
VIII2.0242.0782.0992.1152.1292.135      
2.0252.0792.100 2.132       
  2.101         
VII1.8651.8681.8721.8861.9221.9371.9391.9401.9731.980  
1.8671.8701.8851.9211.923  1.9711.9771.983  
VI1.6061.6561.7081.7101.7121.7151.7461.7611.7621.7651.777 
 1.657 1.7111.7141.726  1.7631.7661.830 
 1.659          
V1.4711.5161.5261.5271.5291.5431.5681.5781.5811.598  
1.4731.519  1.5301.5441.5761.5801.5951.599  
     1.547  1.5961.605  
IV1.2611.3131.3181.3591.3661.3691.3711.3731.4041.4241.4641.494
 1.3151.3421.3621.3671.370 1.3921.4111.4421.4661.497
 1.3161.357     1.4211.448  
III1.0791.1001.1311.1341.1481.1511.1621.1801.202   
1.0801.1111.1321.1351.1491.1521.1661.183    
1.081  1.146   1.185    
II0.8660.9190.9210.9740.9770.9811.0091.0431.061   
  0.9230.9750.978 1.010     
    0.979        
I0.6570.6600.7090.7110.7620.8170.872     
0.658  0.7120.763       
   0.7130.764       

2.Dodati koeficijent koji se sastoji od :

a)koeficijenta kategorizacije i

b)korektivnog koeficijenta.

 a) Koeficijenat kategorizacije se sastoji od:

 • koeficijenta kategorizacije organizacione jedinice i
 • koeficijenta kategorizacije radnog mesta.

Koeficijent kategorizacije radnog mesta se sastoji od:

 • Podkoeficijent čina/zvanja
 • Podkoeficijent organizacije radnog vremena i
 • Podkoeficijent kategorije benificije

Kategorizacija organizacionih jedinica utvrđena je aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

KOEFICIJENTI KATEGORIZACIJE ORGANIZACIONIH JEDINICA
I KATEGORIJAI PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE0.600
II PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE0.530
III PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE0.460
II KATEGORIJAI PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE – 0,390I KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.390
II KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.360
III KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.330
II PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE – 0,320I KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.320
II KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.290
III KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.260
III PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE – 0,250I KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.250
II KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.220
III KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE0.190

Koeficijent kategorizacije radnog mesta ima sledeće podkoeficijente:

 1. podkoeficijent čina/zvanja;
REDNI BROJNAZIV ČINA/ZVANJAKOEFICIJENT
1.mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent/mlađi vodnik vatrogasac0,080
2.vodnik policije/policijski referent/vodnik vatrogasac0,117
3.vodnik 1. klase policije/viši policijski referent/vodnik 1. klase vatrogasac0,173
4.zastavnik policije/mlađi policijski saradnik/mlađi zastavnik vatrogasac0,210
5.zastavnik 1. klase policije/policijski saradnik/zastavnik vatrogasac0,247
6.potporučnik policije/samostalni policijski saradnik/zastavnik 1. klase vatrogasac0,395
7.poručnik policije/viši policijski saradnik/potporučnik vatrogasac0,345
8.kapetan policije/mlađi policijski savetnik/poručnik vatrogasac0,395
9.major policije/policijski savetnik/kapetan vatrogasac0,469
10.potpukovnik policije/samostalni policijski savetnik/major vatrogasac0,543
11.pukovnik policije/viši policijski savetnik/potpukovnik vatrogasac0,642
12.general policije/pukovnik vatrogasac0,765
 1. podkoeficijent organizacije radnog vremena;
RAD U SMENI0,145
RAD U TURNUSU
RAD U SMENI I TURNUSU
NEREDOVNOST U RADU0,038
 1. podkoeficijent beneficije;
prva kategorija beneficiranosti USO I0,038
druga kategorija beneficiranosti USO II0,030
druga kategorija beneficiranosti USO III0,023

U Zakonu o policiji  u članu 185a definisano je da korektivni koeficijentpredstavlja  numerički ekvivalent specifičnosti posla, odnosno radnog mesta koji se ostvaruje po osnovu stalnih uslova za obavljanje poslova ili drugih stalnih okolnosti, kao i po osnovu privremenih uslova rada ili drugih privremenih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta, a koje nisu uzete u obzir pri vrednovanju poslova tog radnog mesta, za vreme obavljanja tih poslova.

Korektivni koeficijent može biti:

 1. korektivni koeficijent specifičnosti posla koji se određuje za pojedina radna mesta, na kojima se poslovi obavljaju pod stalnim ili privremenim otežanim okolnostima, a koje nisu uzete u obzir prilikom vrednovanja poslova;*
 2. korektivni koeficijent za rad na radnim mestima čiji je opis poslova suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i otkrivanje ratnih zločina, u nadležnim organizacionim jedinicama kriminalističke policije;*
 3. korektivni koeficijent zbog uticaja tržišta i odliva kadrova ili zadržavanja stručnih kadrova, kao i potrebe Ministarstva za određenim strukama i obrazovnim profilima koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva. Ministarstvo će jednom godišnje vršiti preispitivanje radnih mesta na kojima se ovaj korektivni koeficijent ostvaruje.*

Korektivni koeficijent iz stava 10. tačka 2. ovog člana predstavlja uvećanje plate u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i otkrivanja ratnih zločina i isključuje druga uvećanja plate po istom osnovu.(Službeni glasnik RS, broj 87/2018).

Najveća nepoznanica u svim Rešenjima je famozna obračunska metoda” koje nema.

Ovo je upravo ona misterija u metodologiji obračuna plata od koje zavisi procenat povećanja i stepen usklađenosti naših  plata u odnosu na naredni period.

U članu 187 b se kaže da je „Obračunska metoda za usklađivanje metoda obračuna privremenog numeričkog ekvivalenta, u pozitivnoj ili negativnoj vrednosti, koji se dodaje koeficijentu utvrđene osnovne plate u svrhu iskazivanja razlike između zatečene osnovne plate i utvrđene osnovne plate.

Obračunska metoda za usklađivanje nije sastavni deo koeficijenta plate i ne iskazuje se kroz isti, već se njen ekvivalent iskazuje na obračunskom listu plate.

Dalje usklađivanje zatečene osnovne plate sa utvrđenom osnovnom platom vrši se u skladu sa budžetskim sredstvima opredeljenim za uvećanje plata u Ministarstvu.

Obračunska metoda za usklađivanje primenjuje se dok se iznos zatečene osnovne plate ne izjednači sa iznosom utvrđene osnovne plate u sistemu vrednovanja policijskih poslova za to radno mesto.(Službeni glasnik RS, broj 87/2018)“.

Tako kaže Zakon o policiji,tako kažu Uredba o platama policijskih službenika i Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika…da li tako kaže Pravilnik o unutrašnjem uređenju i  sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije nismo u mogućnosti da potvrdimo jer je ona i dalje nedostipna sindikatima i zaposlenima zbog stepena poverljivosti.

Ostaje nam da 05.02.2018 godine proverimo tvrdnje i obećanja data sa najvišeg mesta u Ministarstvu da će biti povećanja plate u rasponu od 3% do 17%  zavisno od radnog mesta ,statusa,školske spreme i kategorizacije Policijskih uprava.

Ono što nam ostaje je obaveza da Rešenja o raspoređivanju moramo da primimo i potpišemo jer time potvrđujemo svoj radno-pravni status u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Sindikat srpske policije ovim putem apeluje na sve zaposlene da dobro pogledaju svoja Rešenja i uporede ih sa svim parametrima datim u prilogu ovog obaveštenja.

Ukoliko smatrate da u vašem Rešenju postoje određene nelogičnosti ili nepravilnosti a želite da uložite Prigovor u zakonskom roku,potrebno je da se javite vašem sindikalnom predstavniku radi pružanja adekvatne pravne pomoći.

Sindikat srpske policije će kao i do sada svim svojim članovima a i ostalim zaposlenima u Ministarstvu, ukoliko imaju problema sa rešenjima, pružiti svu potrebnu pravnu pomoć u najkraćem roku.

Ono što je potrebno da znate je činjenica da se prigovor na rešenje podnosi individualno preko pisarnice vaše Policijske uprave na adresu Žalbene komisije Vlade Republike Srbije u roku od 8 dana od dana prijema Rešenja.

Mi će mo kao i do sada pomno pratiri sva dešavanja i adekvatno i pravovremeno reagovati na ista.

VAŠ SSP

Comments

   1. uci skolu, nikad nije bila jeftinija i da ne mora da se uci a sve se priznaje * ako imas ceveka@

    1. Svaka cast ko je zavrsio akademiju i pravni fskultet sto ima veze sa sluzbom,a takvih je malo najvise u sluzbi imamo sa kojekakvim privatnim vikend skolama i fakultetima koji nemaju veze sa sluzbom i takvi da vode stanice. Boze daj jos jedan rat pola bi pobeglo tih skolovanih

 1. Znači najmanje povećanje će dobiti oni koji najviše rade i koji se najviše vide u očima građana. . Tj. oni koj se susreću sa svakavom balafurdijim na svojim reonima u autopatrolama itd rizikujući svoje zdravlje i živte. I kako može neko da se žali u roku od 8 dana kada je plata po novom 5.2.2019. Zašto nisu navedeni komkretni primeri sa VSS; SSS itd. MOlio bi SSP da izbaci konkrwtni primer nekog radnog mesta po staroj a i novoj sisematizaciji

  1. Podnesite žalbu za svaki slučaj poslednjeg dana kada je to dozvoljeno, Žalbena komisija Vlade R.S. će vam odgovoriti posle 5.2.2019. pa ćete videti na čemu ste, ukoliko se ne budete žalili na Rešenje kasnije će imati osnov da vam ospore eventualnu tužbu

   Pozdrav

 2. Kod mene neki vec pricaju o “Pravoj” sistematizaciji koja ce biti u martu 2019. Da li su u pravu ili samo pustaju buve?

 3. ljudi koji unistavaju bombe pri sektoru za vanredne situacije dobili ubedljivo najmanje koeficijente i oduzet im status OSL.

 4. poloiciji na ulici smanjen koef. recimo meni od 1,773 na 1,576, a ostalim sa visomivisokom povecan od starog, zasto je policiji smanjen a ostalima povecan, taj odgovor dajte i sta to znaci, izgleda da smo mi nepotrebni, tj TRS.

 5. Koja je logika da koeficijent za cin potporucnika policije bude 0.395 a koeficijent za porucnika policije 0.345?

  1. Zato što je potporučnik najveće zvanje sa višom školom, a poručnik najmanje zvanje sa visokom školom. Ipak ovaj čovek ima više od 20 godina staža, a ovaj tek počinje karijeru.

   1. Vas odgovor na prethodni komentar Sparrow nije logican jer bi onda i podkoeficijent cina vodnika prve klase policije trebalo da bude veci od podkoeficijenta cina zastavnika policije medjutim nije tako sto je naravno ispravno. Verovatno je u pitanju greska predlagaca Uredbe sto mora hitno da se ispravi kroz izmenu navedene Uredbe u smislu toga da podkoeficijent cina potporucnika policije mora da bude nizi od podkoeficijenta cina porucnika policije ( verovatno treba da iznosi 0,295 umesto 0,395 ). Svim policijskim sluzbenicima kojima je resenjem utvdjen cin potporucnika policije, nakon buduce izmene uredbe i ispravljanja ocigledne greske treba doneti nova resenja vezano za utvrdjivanje koeficijenta plate. Ovo se isto odnosi i na policijske sluzbenike sa statusom PD kojima je resenjem utvrdjeno zvanje samostalni policijski saradnik i policijske sluzbenike sa statusom PD-vartrogasac kojima je resenjem utvrdjen cin zastavnik prve klase vatrogasac. Uocio sam jos jednu gresku u tekstu ove Uredbe u delu gde se pominje podkoeficijent beneficije u smislu toga da je ispod recenice DRUGA kategorija beneficiranosti navedena ponovo recenica DRUGA kategorija beneficiranosti a trebalo bi da pise TRECA kategorija beneficiranosti medjutim tu nece biti negativnih posledica kao kod visine podkoeficijenta cina potporucnika policije jer su podkoeficijenti beneficije pravilno odredjeni.

 6. Odredite pravno lice ili advokata koji moze da sagleda ovu zbrku i da na adekvatan nacin nadje pravni lek i adekvatno odgovori na svaku zalbu sad nije vreme stedeti na advokate, vec pomoci ljudima koji vole i zele da rade posteno svoj posao. Odredite lice koje bi bilo najstrucnije da odgobori na zalbe, jer ja verujem u pravdu i sindikat u kome sam clan.poz cekam odgovor

 7. Pozdrav kolegama i srećna Nova godina !
  molim za pojašnjenje “podkoeficijenta organizacije radnog vremena”. Naime, u rešenju koje mi je uručeno se nalazi samo uvećanje od 0,038 za neredovnost u radu, dok podkoeficijent od 0,145 za rad u smeni/turnusu ne postoji. Da li se radi o grešci, pošto po logici formiranja ukupnog koeficijenta, ovaj koeficijent trebaju da imaju svi zaposleni, imajući u vidu da su svi policijski službenici angažovani na jedan ili drugi način ?

  Hvala,
  Nikola.

  IZ PRILOŽENE TABELE:
  RAD U SMENI 0,145
  RAD U TURNUSU 0,145
  RAD U SMENI I TURNUSU 0,145

 8. U svakom slicaju na osnovu novog kificijenta plata se smanjuje ali sa povecanjem plata bice ista kao sto smo da sada primali

 9. NUS NEMA VISE KO DA UNISTAVA. OD TIMA POSAO PRELAZI NA ONE SA 18 POSTO POVECANJA PLATE. kaže:

  Ti ljudi samo sto ne postanu bombe.Uzas i sramota da oni sto im je glava u torbi nemaju nista a onaj ko ce da sedi u kancelariji i rukovidi kako zice prespojiti i unistiti sve.Verovatno je ta osoba u partiji…ili ljubinac mozda i ljubimica nekog sefa.bacelbika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.