Predstavnici Sindikata srpske policije, Regionalnog centra Pančevo, tražili su obrazloženje o načinu vršenja obračuna radnih sati na angažovanjima i terenskim uslovima rada i dobili vrlo zanimljiv materijal od tamošnje vođe grupe za ljudske resurse, samostalnog inspektora Gordane Gavrilović.

U obrazloženju se Gavrilovićeva poziva na nekakvo mišljenje iz 2012. godine, potpuno ignorišući činjenicu da su od tada bitne izmene pretrpeli i Zakon o radu, i Zakon o policiji, i Uredba koja uređuje oblast naknade troškova službenog putovanja.

Kada se u svom obrazloženju pravnik ne pozove ni na jednu jedinu zakonsku ili podzakonsku odredbu – takvo obrazloženje može da znači samo dve stvari:
1) ili je tvorac obrazloženja svestan da nema pravnih razloga za takvo obrazloženje, pa se i ne upušta na teren prava;
2) ili tvorac obrazloženja nema dovoljno znanja i stručnosti da pravno obrazloži i odbrani svoje mišljenje.

U oba slučaja taj neko svoj posao ne radi dobro – ili prikriva (i pokriva) nezakonitosti ili svoj posao ne zna da radi. A onda se postavlja pitanje – za šta taj neko prima platu? I koliko je još takvih u MUP-u?

Kako god bilo, pravni tim Sindikata srpske policije smatra ovo obrazloženje pogrešnim i preporučuje potpisniku da se obrati svojim pretpostavljenima ili se barem raspita kod kolega o tome na koji način se vrši obračun radnih sati u drugim organizacionim jedinicama, a mi ćemo ovaj problem prezentovati i rešiti na narednom sastanku  Radne grupe za saradnju sa sindikatima u Kabinetu ministra.

Nije zgoreg napomenuti i to da MUP svakodnevno plaća milionske iznose na ime izgubljenih sudskih sporova. A upravo zbog ovakvih “stručnjaka”. To opet vodi direktno kršenju nekih drugih prava zaposlenih, usled “rupe” u budžetu, na primer, trenutno aktuelno kašnjenje sa isplatom naknade za dolazak i odlazak sa posla. Jer besporebno trošenje novca na jednoj strani neminovno dovodi do nestašice na drugoj!
Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

za-mileta-advokat-1

za-mileta-advokat-2

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.