Beograd, 10.5.2018. godine – U Palati Srbija održan je peti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao pomoćnik direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić, članovi GO SSP Jelena Tasić i Zoran Stojčić.

Razgovaralo se o sledećim temama:

  1. Penzionisanje po članu 173a Zakona o policiji

Nakon poslatog dopisa ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću 4057-01/15 dana 27.04.2018. godine, gde očekujemo odgovore, kako bi stali na put raznim dezinformacijama, Sindikatu srpske policije obratilo se nekoliko bivših pripadnika specijalnih jedinica – učesnika  rata, koji ispunjavaju većinu  kriterijuma za penzionisanje. Daćemo nekoliko primera: jednom broju sadašnjih i bivših pripadnika specijalnih jedinica, za ispunjavanje uslova od 45 godina starosti nedostaje samo nekoliko dana, odnosno nedelja. Najviše su ugrožena godišta 1974. i 1975. učesnici najsloženijih ratnih operacija (JSO, Žandarmerija ). 

Predlog SSP-a je da se uradi analiza takvih slučajeva, a zatim  spiskovi i da se u zavisnosti od potreba i procena na kraju godine predloži izmena i dopuna člana 173a Zakona o policiji i/ili Odluke ministra unutrašnjih poslova, gde će  pored pomenutih slučajeva biti obuhvaćeni pripadnici jedinica koji su posle ratnih dejstava ranjavani, povređeni ili su zbog svog zdravstvenog stanja bili ograničeni za dalja angažovanja u PJP i PJM. Radna grupa se složila sa iznetim stavovima sindikata i preneće naše sugestije  Kabinetu ministra.

Na pitanje predsednika SSP Lazara Ranitovića, da li će ovakav vid prevremenog odlaska u penziju značiti i umanjenje (0,34% po godini), dobili smo odgovor da će se obračun vršiti na sličan način kao kod starosne penzije i da takvog umanjenja neće biti.

  1. OŽ Niš – Na decembarskom sastanku dobili smo podatak da će se na početku 2018. godine OŽ Niš preseliti u kasarnu u Aleksincu, gde bi se tom prilikom rešio i problem jednolične ishrane. Da li su odvojena neophodna sredstva, analizirani uslovi za smeštaj i kada možemo očekivati realizaciju?

Zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica je rekao da u odnosu na ostale odrede, OŽ Niš ima veoma loše uslove smeštaja i rada, dodao da su obezbeđena finansijska sredstva i da će za par meseci početi radovi oko premeštaja.

  1. OŽ Niš – U Odredu se ne postupa po depeši ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića 01 broj: 4987/2017 od 10.maja 2017. godine, jer se vreme provedeno na službenom putu van mesta rada ne evidentira u vremeniku rada. Zahtevamo pokretanje DP prema odgovornim rukovodiocima.

Pomoćnik komandanta AleksandarĐorđević je negirao tvrdnje sindikata i obrazložio time da su od strane Komande Žandarmerije povodom primene ove depeše izvršene 11 kontrolne delatnosti u OŽ Niš, posle kojih nisu ustanovili takve i slične nepravilnosti.

Lazar Ranitović je izrazio sumnju u ove provere i naveo nekoliko primera gde se vreme provedeno u putu ne uračunava u radno vreme, među kojima je povratak i odlazak OŽ Niš, na terenima u Preševu i Bajinoj Bašti.  Dobili smo obećanje da će eventualne greške koje su nastale biti ispravljene.

Iskoristili smo ovu priliku i pitali gospodina Đorđevića da li su tačne informacije koje kruže u OŽ Niš da postoji naredba i da na terenu zaposleni moraju imati 120 radnih časova, ni više ni manje.  Dobili smo odgovor da se radi o dezinformacijama, jer ne postoji takva i slična vrsta naredbe.

  1. OŽ Beograd – Na prošlom mesečnom sastanku dobili smo podatak da je izvršena kontrola zračenja u bazi Lipovica 2. Potreban nam je dokaz o kontroli kako bi dostavili zaposlenima u Odredu jer oni u to ne veruju.

Na zahtev tadašnjeg komandanta PTJ, Institut Vinča je 2006. godine vršio merenja i nisu otkrivena štetna zračenja u Lipovici. Takođe je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije uradila analizu teritorija koje su bile mete raketa sa osiromašenim uranijumom . U toj analizi nema Lipovice, i po rečima Draga Bjelice, razlog je taj što je Lipovica gađana tzv raketama „tomahavk“, sa bojevom glavom, bez osiromašenog uranijuma.

Na ponovno insistiranje Lazara Ranitovića da je sindikatu potrebna potvrda, ili izveštaj o tim analizama i kontrolama, kako bi u ove tvrdnje uverili zaposlene u OŽ Beograd, upućeni smo na sajt Agencije na kome se godišnje objavljuju Izveštaji o jonizujućim zračenjima i ispitivanja radionukleida. U to smo se i sami uverili, na sajtu: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm

  1. OŽ KRALJEVO – Sklapanje sporazuma za isplatu viška radnih sati

Insistiramo da se procedura ubrza, jer su prošli svi rokovi za sklapanje Sporazuma o vansudskom poravnanju i isplati, a zaposleni u Odredu su razočarani zbog toga , rekao je Lazar Ranitović.

Gospodin Drago Bjelica nam je nakon izvršenih provera dao uveravanja da su sredstva za isplatu odvojena i obećao da će pripadnicima OŽ Kraljevo koji su podneli Zahteve za sklapanje Sporazuma (preko 300), višak sati biti isplaćeni u roku od mesec dana, najkasnije do drugog dela plate u junu mesecu.

  1. PU Pirot – Po zatvaranju restorana u PU Pirot, četiri radnika (dva kuvara, prodavac u bifeu i pomoćni radnik) dobili su privremena rešenja na radnim mestima u Odeljenju za analitiku PU Pirot i Odeljenju policije – rad na administrativno-tehničkim poslovima. Bivši načelnik PU Pirot Slaviša Virijević i pravna služba PU Pirot poslali su zahtev za njihov premeštaj u toku 2017. godine, gde je od strane Odeljenja uprave za ishranu i smeštaj data saglasnot za njihov prelazak u Direkciju policije – Uprava za Upravne poslove. Sa ovim zahtevom se kasnije i saglasio novopostavljeni načelnik PU Pirot Zoran Bogdanović. Do dana današnjeg ne zna se njihov status.

Dobili smo odgovor da će nakon stupanja sistematizacije, pomenuti zaposleni dobiti trajne premeštaje i to: troje u Upravu za upravne poslove i jedan u Sektoru za materijalno-finansijske poslove. Gospodin Malešić  je dodao da je najbitnije da ovi ljudi, inače  žrtve promena nakon ukidanje Komande zajedničkih snaga vojske i policije, neće ostati bez posla.

  1. PU Prijepolje – Odluka o ograničavanju broja sati pripravnosti na 2.000 sati mesečno na nivou policijske uprave se primenjuje bez izuzetaka. Iako je na prošlom sastanku gospodin Malešić rekao da se Direkciji policije nadležni rukovodioci OJ mogu obratiti i obrazložiti zahtev za povećanje broja sati u PU Prijepolje to nije urađeno, iako je verovatno bilo neophodno. Pozivamo se na taj zaključak, jer pojedinim zaposlenima koji su prešli ovaj limit pripravnih sati za mesec mart 2018. godine, ona nije isplaćena iako su po rasporedu rada i plana bili pripravni.

Na zahtev gospodina Malešića, sastanku je prisustvovao zamenik načelnika PU Prijepolje Hadžalić Čamil, koji je u svom pisanom Izveštaju, ali i sindikatu obrazložio da su nadležni rukovodioci u PU Prijepolje procenili da je broj pripravnih sati od 2.000 sasvim dovoljan za nesmetanu organizaciju rada tokom marta meseca. On ne spori da je postajala mogućnost odstupanja i nastanka problema u radu i da novonastali „prekoračeni“ pripravni sati nisu isplaćeni. Od strane načelnika PU Prijepolje je dana 07.05.2018. godine izdat nalog da se moguće nepravnilnosti otklone, a oštećenima će ubrzo biti i isplaćena nastala dugovanja po ovom osnovu.

Gospodin Malešić je ponovo istakao da Direkcija policije neće praviti probleme, i u svakom opravdanom zahtevu će odobriti prekoračenje ove kvote od 2.000 i ti pripravni sati biće evidentirani i isplaćeni na vreme. Takođe se zahvaljuje Sindikatu srpske policije na dostavljanju ovakvih i sličnih informacija, jer se na osnovu njih eventualne greške i propusti pravovremeno otklanjaju i sprečava mogućnost pokretanja sudskih sporova i stvaranja dodatnih troškova MUP-u.

  1. Solidarna pomoć i izmena Pravilnika o solidarnoj pomoći

Predsednik SSP Lazar Ranitović je predložio izmenu pojedinih članova Pravilnika o solidarnoj pomoći, jer je očigledno da se radi samo o tipičnoj refundaciji nastalih troškova. Potrebno je prilikom izmena obratiti posebnu pažnju oko visine novčanih iznosa vezanih za duže i teže bolesti i urediti ovu materiju, tako da svaka duža i teža bolest mora imati svoju fiksnu vrednost u dinarima. Na taj način, svi u postupku biće ravnopravni.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.