Beograd, 12.06.2019 – U Palati Srbija održan je peti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je predsedavao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić, članovi GO SSP Saša Simić i Nebojša Ristić. Razgovaralo se o sledećem:

  1. ANGAŽOVANJA PRIPADNIKA IJP BEZ OPREME

Nakon usvajanja Uredbe o IJP promenio se način organizovanja pripadnika IJP. Mnogi rukovodioci kalkulišu i rizikuju prilikom planiranja angažovanja i bezbednosnih procena. Prilikom održavanja sportskih manifestacija i ostalih javnih skupova, pripadnici IJP se angažuju u redovnoj uniformi, obavljajući redovne poslove i zadatke, verovatno radi uštede od 3%. S druge strane, priroda posla i psihologija mase je takva, gde moramo biti oprezni, jer se na ovakvim događajima mogu desiti nepredvidive stvari i tada policijskih službenici ostaju nezaštićeni, jer ne nose zaštitunu opremu sa sobom. Tačno je da za svaku procenu postoji odgovnornost, ali 3% nije toliko velika cifra, da bi se kalkulisalo. Da li je bitnije njih uštedeti ili angažovati nezaštićene policijske službenike, koji u tren oka mogu biti lakše ili teže povređeni?

Odgovor na ovo pitanje dao je komandant IJP Vasiljević Dragan :“Način angažovanja IJP zavisi najviše od načelnika PU, a ne od Direkcije policije. Načelnici PU sa svojim saradnicima vrše bezbednosne procene i odgovorni su za to, a Direkcija policije neće praviti problem ukoliko je procena takva da je potrebno dodatno angažovati pripadnike IJP. “.

Generalni sekretar SSP Darko Ocokoljić naveo je skorašnji primer utakmice FK Javor i FK Radnički iz Kragujevca , gde se na utakmici očekivao jedan broj navijača, ali se iz nekog razloga njihov broj znatno povećao. Naspram njih su stajali policijski službenici IJP, redovno angažovani, bez opreme na sebi. Oni su, takoreći, pred velikom grupom navijača bili skoro pa pred svršen čin, prepustajući se na milost i nemilost raspoloženju mase, imajući u vidu ranije dešavanja između prisutnih navijačkih grupa. Pukom srećom, ništa se nije dogodilo.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je na kraju završio sa izlaganjem da ovakvim kalkulisanjem sa angažovanjem IJP  postoji veliki rizik po život i bezbednost policijskih službenika i da se nada da se u budućem periodu ništa neće dogoditi. Ali, ukoliko dođe do situacije da jedan policijski službenik u ovakvim načinom organizovanja rada bude povređen, zbog bojazni rukovodioca OJ da zahtevaju IJP angažovanja, Sindikat srpske policije pozvaće se na ovaj sastanak, gde smo jasno upozorili na eventualne posledice i tražićemo hijerarhijsku odgovornost.

 

  1. PU PANČEVO – Oprema za rad medicinskog osoblja

Nedostatak opreme i sredstava za rad kod medicinskog osoblja manifestuje se i u PU Pančevo. Najosnovnije, ne postoji oprema za pružanje prve pomoći, koja, mora biti dostupna svim zaposlenima. Medicinska sestra ne poseduje radnu uniformu i na terenu (bojeva gađanja, obuke i sl), izlazi u svojoj garderobi.

Odgovor dobijen iz Sektora za ljudske resurse je da to zavisi od  PU koji mogu  izvršiti trebovanje ka Odeljenju za zdralje zaposlenih i bezbednost na radu, kako bi dobili neopohodnu opremu. Na drugi deo pitanja, dobili smo odgovor da su medicinske sestre u statusu PD, a Pravilnik o sistematizaciji i uređenju radnih mesta ne predviđa nošenje uniforme za ta radna mesta.

 

  1. UPRAVA ZA ISHRANU I SMEŠTAJ – REŠENJA O GODIŠNJIM ODMORIMA

Prema našim podacima, zaposleni u ovoj upravi već pet godina ne dobijaju rešenja za godišnjem odmoru, što predstavlja očigledan propust nadležnih. Zahtevamo rešavanje ovog problema u što kraćem vremenskom roku, kako bi zaposleni mogli da ostvare svoja zagarantovana prava (npr pravo na žalbu).

Sektor za ljudske resurse – Odeljenje za zarade i beneficije postupa po dostavljenom planu za korišćenje godišnjih odmora. U 2018. godini ovi planovi nisu dostavljeni, a u 2019 jesu 30.04.2019. godine, nakon našeg apela na jednom od mesečnih sastanaka. Lazar Ranitović je tokom ove teme više puta insistirao na ispitivanje nečije odgovornosti zbog propusta u 2018. godini, jer zaposleni zbog toga nisu mogli da ostvare svoja zakonska prava.

 

  1. PREDLOG IZMENE SISTEMATIZACIJE

Na svakom sastanku iznosimo konstruktivne predloge oko budućih izmena sistematizacije, radi ispravke grešaka. Ovog puta predlažemo da disciplinske starešine budu direktno pod ingirencijom Direkcije policije, odnosno da u sedištu postoji njihov nadređeni rukovodilac, koji će obavljati poslove analize, statistike, kontrole i td. Na ovaj način, sprečilo bi se ono što svi znamo i vidimo – direktni pritisci načelnika PU na njih. Takođe predlažemo da disciplinske starešine u obavljanju svojim poslova budu podeljeni na regione i da im ovo bude redovan posao, odnosno, da ne obavljaju druge poslove kao što je do sada slučaj. Na ovaj način, oni bi svoj posao obavljali nezavisno, bez opterećenja, straha od odmazde i td. Uz to, Direkcija policija bi na vreme imala uvid u ishode postupka i nastalih troškova, koji će sasvim sigurno biti mnogo manji.

Tokom izlaganja ove teme naveli smo više primera i dokaza gde su načelnici pojedinih PU vršili direktne pritiske na i učestvovali u radu disciplinskih starešina, davajući smernice prilikom donošenje rešenja i presuda. Krajnji rezultat svega toga su izgubljeni disciplinski postupci koji nanose štetu budžetu MUP-a. Da je naš svaki konstruktivni predlog vredan pažnje i ovog puta su nam dokazali predstavnici Radne grupe, jer su prilikom pripreme ovog sastanka naš predlog prihvatili uvrstili u nekoliko već predloženih modaliteta. Vremenski rok još uvek nije poznat, potrebno je da se izvrše dodatne analize oko troškova i ljudskih resursa i onda možemo očekivati rasterećenje svih strana – stranaka u postupku koji će imati fer i korektno suđenje, a disciplinske starešine – nezavisnost i nepristrasnost u radu, bez vršenja pritiska.

 

  1. PS BOSILEGRAD – BUDUĆA PENZIONISANJA

Na osnovu naših podataka, ova udaljena policijska stanica ostaće bez 70% policijskih službenika za period od 3 do 4 godina, zbog penzionisanja kolega. Predlažemo da Sektor za ljudske resurse izvrši analizu, ne samo ove PS, već svih uprava i regionalnih centara, kako bi na vreme reagovali i uvrstili neophodan broj kandidata u budućim konkursima.

Prilikom izlaganja ove teme naveli smo da ka Sektoru za ljudske resurse često pristižu zahtevi za popunu ove PS, međutim do dana današnjeg ništa nije urađeno, niti se nazire ikakvo rešenje. Izneli smo statistiku popunjenosti i način organizovanja rada – jedan policijski službenik u patroli. Od strane Sektora za ljudske resurse dobili smo odgovor da se u njihovom ukadrovskom planu planira popuna radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, samo na osnovu potreba područnih policijskih uprava, a ne policijskih stanica i da zbog toga nije uočen ovaj problem. Dobili smo obećanje da će posle ovog zahteva Sindikata srpske policije, sa Direkcijom policije iznaći modalitet kako bi se već u narednom konkursu PS Bosilegrad našao na toj listi.

 

  1. ŠTAB KZB – PRITUŽBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Poslednjih godinu dana, na adresu Sindikata srpske policije pristižu pritužbe na ponašanje i ophođenje rukovodioca iz Štaba KZB prema policijskim službenicima koji rade na administrativnim prelazima(ZTP) i punktovima ka Kopnenoj zoni bezbednosti. Naime, prilikom prolaska putnika i vozila na ovim prelazima, putem operativnih pretraga, provere putem VDR čitača i sl, primenjuju se mere i radnje prema određenim licima, a sve na osnovu napomena i datih smernica u sistemu, a zatim se obaveštavaju nadležne linije rada. Policijski službenici postupaju po napomenama i instrukcijama i nakon dobijanja povratnih informacija, obaveštavaju dežurne službe PI, šefove smena i Štab KZB. Međutim, primetno je da oficiri iz Štaba insistiraju da pre primene određenih radnji prema bezbednosno interesantnim licima, oni budu odmah upoznati. Policijski službenici koji primenjuju ove mere i radnje, u skladu sa napomenama vrše obaveštavanja linija rada i tek nakon dobijanja povratnih informacija od njih obaveštavaju Štab KZB.

Nakon toga, od strane ovih rukovodioca se od policijskih službenika zahteva pisanje izjava i izveštaja na okolnosti neblagovremenog obaveštavanja, što predstavlja apsurd s jedne strane imajući u vidu postupanje u skladu sa napomenama i instrukcijama, a s druge preskakanje hijerarhije. Ovakvim načinom rada policijski službenici su praktično zbunjeni, a ponašanje kolega iz Štaba ih dodatno demotiviše u radu. Radi ostvarivanja boljih rezultata rada i međuljudskih odnosa, potrebno je da Direkcija policija pronađe modus za rešavanje ovog problema.

Na ovom sastanku prisustvovao je pomoćnik rukovodioca Štaba KZB kome smo preneli probleme u lancu izveštavanja i probleme sa kojima se suočavaju policijski službenici. Kolega je na sastanku pročitao depešu da je hitno izveštavanje Štaba direktno sa administrativnih prelaza, neophodno jedino u slučaju zadržavanja lica iz određenih razloga. Za ostale stvari, izveštavanja idu u pravcu PI-PS-PU.

Na ovu temu nadovezali smo se jednom starom, gde smo podsetili nadležne iz Direkcije policije da još uvek očekujemo odgovor po Žalbi Povereniku i dostavu svih podataka koji se tiču iznosa posebnih naknada za rad sa migrantima i dnevnica koji primaju zaposleni u Štabu, a sve iz razloga ranije diskriminacije prema policijskim službenicima koji su radili sa migrantima. 

 

  1. PU KRAGUJEVAC – REŠENJA O PRERASPODELI VIŠKA RADNIH SATI

Svakog meseca na ovim sastancima iznosimo primere nepostupanja po depeši ministra unutrašnjih poslova, koja se tiče načina preraspodele viška radnih sati, odnosno izdavanje Rešenja o preraspodeli. Ovog puta dajemo primer PU Kragujevac, gde rukovodioci dugogodišnji problem sa viškom radnih sati ne žele da reše u skladu sa instrukcijom, već samovoljno, bez saglasnosti zaposlenog daju slobodne dane u razmeri 1:1.

Sastanku je prisustvovala načelnika PU Kragujevac koja je odgovorila da se na tromesečnom nivou donose rešenja o preraspodleli viška sati u razmeri 1:2 na osnovu izdatih naloga za prekovremeni rad. Međutim, predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović je izneo primere viška radnih sati u PU Kragujevac, gde rešenja o preraspodeli nisu doneta, već su zaposleni dobijali nedeljne odmore u razmeri 1:1 . Zatim se zahvalio načelnici na ekspeditivnosti, jer je nakon pripreme ove teme za sastanak, na kolegijumu inicirala i sa svojim saradnicimia donela određene zaključke koji se tiču rešavanja radno-pravnih statusa policijskih službenika u PU Kragujevac.

S obzirom da nije bilo vremena ulaziti u još detalja, na kraju je dogovoreno da u PU Kragujevac bude održan sastanak sa rukovodstvom PU i našim predstavnicima sindikata, gde će ovaj problem biti definitivno rešen. 

 

  1. RADNI I NERADNI DANI U MESECU

Organizacione jedinice MUP-a, svaka na svoj način tumači termin „neradne dane“, a to se najbolje može videti u izdatim rešenjima po osnovu plaćenog odsustva. Naime, jedan deo OJ, subotu i nedelju računa u radne dane, drugi deo u neradne dane. Dajemo najsvežiji primer PU Niš i PU Leskovac.  U prilogu dopisa dostavljamo i dokaze.

Termin „neradni dani“, takođe predstavlja različitost u postupanju prilikom računanja fonda radnih sati za vreme rada za praznike koji je neradan dan. Jedan broj OJ u mesečni fond sati zaposlenog ne računa rad za dane praznika, takođe ni dane koje je on tada radio, a drugi, pak, rade sasvim suprotno. Na ovaj način stvara se prava zabuna među zaposlenima. Potrebno je da Sektor za ljudske resurse svim OJ pošalje instruktivnu depešu, gde bi se pojasnio pojam „neradni dani“, ali i način računanja mesečnog fonda sati i rada za praznike koji je neradan dan.

Dani praznika ulaze u mesečni fond časova i rad za dane praznika se mora evidentirati u radno vreme, sve ostalo je pogrešno – nedvosmislen je stav Sektora za ljudske resurse.

Na deo pitanja oko plaćenog odsustva, predstavnici Radne grupe nisu imali jedinstven odgovor. Naši dokazi da svaka OJ na svoj način tumači institut „plaćenog odsustva“ izazvao je burnu reakciju. Naime, postavili smo pitanje: prilikom izrade rešenja za PO, jedna uprava računa subotu i nedelju u radne dane , a druga uprava kao neradne dane i dostavili smo ta rešenja o plaćenom odsustvu kao dokaz našoj tvrdnji. 

Na kraju smo dobili obećanje da će Sektor za ljudske resurse u narednim danima  izvršiti provere i nakon toga uputiti instruktivnu depešu ka svim OJ kako bi ovu materiju konačno rešili i stali na put različitim tumačenjima, jednom za svagda.

 

  1. OŽ NIŠ – PITANJE OKO SUDSKOG POSTUPKA

Pripadnici odreda Žandarmerije Niš koji su podneli tužbene zahteve za isplatu viška radnih sati nastalih usled neračunanja puta u radno vreme. MUP nadležnom sudu već godinu i po dana ne želi da dostavi redne liste i Izveštaje za angažovanja kako bi bilo utvrđeno tačno činjenično stanje. Zbog toga je MUP na ime kazni platio prvo 30.000 dinara, a potom 100.000 dinara, jer nije postupljeno po zahtevu suda. Na ovaj način, nečijom samovoljom ili neznanjem nastaju nepotrebni troškovi i sudski proces se odužuje.

I ovog puta dobili smo odgovor da Sektor za ljudske resurse MUP-a ni Komanda Žandarmerije ne poseduju ove podatke, jer se sudski sporovi vode, a nastali troškovi dostavljaju na nivou organizacionih jedinica (PU, RC, Odreda). Ponovo smo jednim primerom dokazali da zbog pogrešnih i ličnih stavova i instrukcija rukovodioca OJ, najviše štete trpi budžet MUP-a.

 

  1. ANGAŽOVANJE ISPITIVAČA U ODELJENJIMA SAOBRAĆAJNE POLICIJE

Već duži vremenski period, policijski službenici koji obavljaju posao ispitivača su preopterećeni angažovanjima, usled manjka broja ispitivača. Osim obavljanja poslova u matičnim ispostavama, vikendom često budu angažovani u drugim OJ, neretko i preko 12 časova dnevno. Javnost primećuje ove nedostatke, ali još uvek se ništa ne čini na ovom planu. Predlažemo da ova tema bude jedan od glavnih prioriteta Upravi saobraćajne policije.

Novom sistematizacijom predviđeno je obuka novih 50 ispitivača, međutim načelnici PU nisu dostavili predloge na vreme. Od strane Uprave saobraćajne policije upućena je depeša ka svim OJ, koji su dostavili 36 predloga za prijem ispitivača. Sindikat srpske policije insistira da se ovaj proces ubrza, jer je očigledan medijski pritisak protiv MUP-a. Date su određene instrukcije Upravi saobraćajne policije tako da u narednom periodu možemo očekivati popunu svih radnih mesta ispitivača.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić